gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ierobežojums saņemt asistenta pakalpojumu personām, kuras atrodas stacionārās ārstniecības iestādēs

Personām ar invaliditāti un pašvaldību sociālajiem dienestiem ir jāņem vērā, ka stacionārajās ārstniecības iestādēs var būt arī ambulatorā nodaļa vai dienas stacionārs, kur sniedz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu. Līdz ar to, ja persona ar invaliditāti saņem ārstniecības pakalpojumus minētajās stacionāro ārstniecības iestrāžu struktūrvienībās, tai ir tiesības saņemt asistenta pakalpojumu.

Par ārstniecības iestādēm uzskatāmas arī medicīniskās rehabilitācijas iestādes (piemēram, Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”), jo saskaņā ar Ārstniecības likumu ārstniecība ir profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe.

Jebkurai medicīniskās rehabilitācijas iestādei ir jānodrošina ārstniecības pakalpojumu pieejamība, t.sk. nokļūšana uz procedūru saņemšanu visiem cilvēkiem ar invaliditāti, kurus tās ir uzņēmušas. Tāpēc šim mērķim nepiešķir asistenta pakalpojumu. Tomēr asistenta pakalpojumu var piešķirt, lai palīdzētu personai ar invaliditāti nokļūt no mājokļa uz rehabilitācijas iestādi un atpakaļ.