gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Saskaņā ar Invaliditātes likumu, personām ar I un II invaliditātes grupu, bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personai, kas pavada cilvēku ar I invaliditātes grupu vai bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir noteiktas tiesības par valsts budžeta līdzekļiem bez maksas izmantot Latvijas Republikas teritorijā visu veidu sabiedrisko transportu, izņemot aviotransportu, taksometrus un pasažieru pārvadājumus pa iekšējiem ūdeņiem. Līdz ar to izdevumus sabiedriskā transporta izmantošanai var apmaksāt personām, kuras pavada personu ar II invaliditātes grupu.

Valstī nav noteikts vienots maksimālais sabiedriskā transporta izdevumu apmērs asistenta pakalpojumam, jo sabiedriskā transporta mēnešbiļešu cenas un iegādes iespējas dažādās Latvijas vietās ir ievērojami atšķirīgas. Taču, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem asistenta pakalpojuma saņēmējiem saņemt pakalpojumu, kā arī lai nodrošinātu racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, minētais jautājums katrā pašvaldības sociālajā dienestā ir jāreglamentē individuāli. Nosakot sabiedriskā transporta izdevumu maksimālo apmēru mēnesī vienam klientam, jāņem vērā attiecīgās pilsētas vai novada infrastruktūras īpatnības, sabiedriskā transporta pieejamība, attālums no personas dzīves vietas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai (ārstniecības iestādei, sociālajam dienestam, mācību iestādei, dienas centram u.c.), pieprasījums pēc asistenta pakalpojuma, kā arī klientu vajadzības. Piemēram, ja asistents apkalpo vairākus klientus un kā asistents strādā ļoti intensīvi - šādam asistentam varētu būt nepieciešama mēnešbiļete. Bet asistentam, kurš pavada vienu klientu pāris reizes mēnesī pie ārsta u.c. mēnešbiļete nav nepieciešama, viņam apmaksā reāli veiktos braucienus. Personas ar invaliditāti vajadzību un sociālās funkcionēšanas spēju izvērtējumā sociālajam dienestam ir jānorāda apsvērumi un pamatojums, kāpēc asistentam tiks apmaksāts konkrētais biļetes veids.