gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Citi asistenta pakalpojuma saņemšanas ierobežojumi

Pilngadīgām personām ar I grupas redzes invaliditāti, kuras saņem Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pabalstu par asistenta izmantošanu, neapmaksā asistenta pakalpojuma pašvaldībā pirmās 10 stundas, kurās asistents nodrošināms minētā pabalsta ietvaros. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja aprēķinātais pakalpojuma apjoms būs 10 stundas, tad sociālajam dienestam nav jānodrošina asistenta pakalpojums pašvaldībā. Pie maksimāli iespējamā pakalpojuma apjoma - 40 stundām nedēļā – asistenta pakalpojumu piešķir līdz 30 stundām.


Situācijā, ja asistenta pakalpojumu piešķir bērnam ar invaliditāti, kurš apgūst pamatizglītību, pašvaldības sociālais dienests sākotnēji izvērtē iespēju nodrošināt asistenta pakalpojumu līdz tuvākajai izglītības iestādei, kura atbilst bērna funkcionālajam stāvoklim un vajadzībām. Tikai tad, ja tiek konstatēts, ka tuvākās bērnam piemērotās pamatizglītības iestādes apmeklēšana neatbilst bērna vislabākajām interesēm vai tādejādi tiek ierobežotas bērna likumiskās tiesības, tiek lemts par asistenta pakalpojuma piešķiršanu līdz citai izglītības iestādei, kuras piemērotība konkrētajā situācija tiek pamatota.


Asistenta pakalpojumu nodrošina un apmaksā tikai Latvijas teritorijā. Līdz ar to, ja pakalpojuma saņēmējs vēlas braukt uz ārzemēm, asistenta pakalpojumu piešķir, lai nokļūtu no mājokļa līdz lidostai, autoostai, stacijai vai Latvijas robežai un atpakaļ. Sociālais dienests atsaka piešķirt asistenta pakalpojumu pašvaldībā vai to pārtrauc sniegt, ja pakalpojumu izmanto ārpus Latvijas teritorijas – atsakot pakalpojumu daļā, kas paredzēta pakalpojuma izmantošanai ārpus Latvijas teritorijas.