gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Minimālie pensiju apmēri

 

Nosacījums

Summa piešķirta

eiro

Vecuma pensija

Stāžs no 10 līdz 20 gadiem

70,43

Stāžs no 21 līdz 30 gadiem

83,24

Stāžs no 31 līdz 40 gadiem

96,05

Stāžs 41 gads un vairāk

108,85

Personai ar invaliditāti no bērnības vecuma pensija

  Stāžs no 10 līdz 20 gadiem

117,39

Stāžs no 21 līdz 30 gadiem

138,74

Stāžs no 31 līdz 40 gadiem

160,08

   Stāžs 41 gads un vairāk

181,42

Invaliditātes pensija

 1.grupa

102,45

 2.grupa

 89,64

 3.grupa

 64,03

Personai ar invaliditāti no bērnības invaliditātes pensija

 1.grupa

170,75

 2.grupa

149,41

 3.grupa

106,72

Apgādnieka zaudējuma pensija

Katram apgādājamajam

 

  •  bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 92,50
  • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111,00

 

Personai ar invaliditāti no bērnības apgādnieka zaudējuma pensija

Katram apgādājamajam

 

  • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 106,72
  • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111,00