gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Apmācības rokasgrāmata (2004) Dzimumu līdztiesības integrētās pieejas kurss Civildienesta ierēdņiem un sociālajiem partneriem tapusi sadarbībā ar Dānijas  Dzimumu līdztiesības centru, projekta "Administratīvās kapacitātes celšana valsts institūcijās un sociālajiem partneriem dzimumu integrētās pieejas attīstīšanai un ieviešanai" ietvaros. Viena no rokasgrāmatas daļām paredzēta dzimumu līdztiesības integrētās pieejas kursa dalībniekiem (skat.pielikumu), bet otra - dzimumu līdztiesības integrētās pieejas ekspertiem (skat.pielikumu). Tās mērķis ir sniegt civildienesta ierēdņiem, kas ir atbildīgi par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas ieviešanu politikas jomā, nepieciešamās zināšanas un līdzekļus darbam ar dzimumu līdztiesības integrētās pieejas projektiem.