gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

PHARE PARTNERU projekta "Divpusējā sociālā dialoga veicināšana" Sabiedrības informēšanas kampaņas ietvaros sagatavotas trīs brošūras par sociālo dialogu, samierināšanu un darba koplīgumu