gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

socialo_tiesibu_pieejamibas_eiropaa_vaks_gif.gif - 15.16 KB

Ziņojums "Sociālo tiesību pieejamība Eiropā" latviski tulkots sadarbības projekta starp Labklājības ministriju un Eiropas Padomi ietvaros

Ziņojumā "Sociālo tiesību pieejamība Eiropā" tiek analizētas galvenās problēmas, kas jāatrisina, lai nodrošinātu sociālo tiesību īstenošanu mūsdienu Eiropā, kā arī tiek apskatīti šķēršļi, kas kavē pieejamību dažādām sociālām tiesībām dažādās sfērās. Ziņojumā tiek sniegti piemēri, kā pārvarēt šos šķēršļus, apskatīti veiktie pasākumi, kas ieviesti Eiropas Padomes dalībvalstīs, un identificēti principi, uz ko ir jābalstās pasākumiem cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību. Ziņojumā ir izstrādātas starpnozaru politiskās vadlīnijas, kuru mērķis ir uzlabot pieejamību sociālām tiesībām.  

Ziņojuma mērķauditorija ir valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju darbinieki, kā arī visi interesenti, kuri vēlas veicināt sociālo tiesību īstenošanu.