gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Uzruna izstādē "Darbs. Karjera. Izglītība." 

Godātie klātesošie!

Dzīvojot strauju pārmaiņu laikmetā - kad rodas jaunas profesijas, tiek pielietotas arvien jaunākas un modernākas tehnoloģijas - arī darba tirgus pieprasa no mums jaunas zināšanas un prasmes. Tādēļ lielākais izaicinājums mums visiem šobrīd ir spēt šīs pārmaiņas pieņemt un elastīgi reaģēt uz tām.

Proti - katram no mums jāapzinās, ka neatkarīgi no tā, vai mēs nākam no skolas sola vai jau ilgstoši strādājam un veidojam savu karjeru,  mūsu panākumu ķīla darba tirgū ir moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša izglītība, pārdomāta karjeras plānošana un veiksmīgi izvēlēts tālākais ceļš darba tirgū. Sevis profesionālā pilnveidošana visā mūža garumā ir ne tikai katra iedzīvotāja, bet arī visas tautsaimniecības izaugsmes pamats.

Lai izvēlētos sev atbilstošu izglītības virzienu vai darba piedāvājumu, nepieciešama mērķtiecīga karjeras veidošana. Mūsdienu jaunieši apzinās savas profesionālās karjeras un izglītības vērtību. Viņi ir  uzņēmīgi, mērķtiecīgi un kreatīvi domājoši cilvēki. Tāpēc, ieejot darba dzīvē un būvējot savu karjeru, aicinu jauniešus pievērst uzmanību iespējām darba tirgū, sekot izmaiņām, kā arī veicināt kvalitatīvu darba vietu veidošanos.

Tā kā ne visiem ir pieejama plaša informācija, savas idejas un gribasspēks patstāvīgi veidot savu karjeru, īpaši svarīgs ir īstajā laikā nācis padoms un atbalsts. Un tieši šādu lielisku iespēju šajā izstādē saredz Labklājības ministrija.

Tā vienmēr ir atbalstījusi plašus sabiedrības informēšanas pasākumus, kas sniedz iespēju mums visiem būt informētiem un iesaistītiem par tik aktuāliem jautājumiem kā mūsu darba iespējas Latvijas darba tirgū.

Bezdarba līmenis pēdējos gados strauji sarūk un konkurence par darbaspēku starp darba devējiem arvien saasinās. Tāpēc ceru, ka izstāde kalpos kā vērtīgas informācijas ieguves avots un lieliska satikšanās iespēja visiem darba tirgus dalībniekiem - kā darbiniekiem, tā darba devējiem.  

Noslēgumā vēlētos atgādināt kāda gudrā teikto: „Lielas iespējas tiek dāvātas visiem, taču daudzi to pat nenojauš". Tad izmantosim šīs iespējas! Un lai veicas visiem izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem savu darba dzīves un karjeras mērķu īstenošanā!

Paldies!