gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Uzruna LPS konferencē "Zināšanas + Nodarbinātība = Labklājība" 

Godātie konferences dalībnieki!

Iedomāsimies situāciju, ka Latvijā kopīgais iedzīvotāju daudzums pārsniedz divsimt miljonus un no tiem viens miljons ir neizglītoti. Lielai valstij tas būtu piliens jūrā.  Bet Latvijai? Bail iedomāties šādu realitāti. Tāpēc uzskatu, ka konferences veidotāji precīzi izvēlējušies pirmo vārdu tās nosaukumā: Zināšanas.

Labklājības ministrija ir noteikta attieksmē pret iedzīvotāju pamatizglītību, vidējo un profesionālo, augstāko izglītību, kā arī izglītošanos mūža garumā. Lai gan Latvijā nodarbināto iedzīvotāju izglītības līmenis ir salīdzinoši augsts - aptuveni 22% no pamatdarbā nodarbinātajiem ir ar augstāko izglītību, 64% ar vidējo un profesionālo izglītību, tomēr esošās zināšanas un prasmes bieži vien neatbilst šodienas darba devēju prasībām, jo aizvien straujāk it visās nodarbinātības sfērās ienāk jaunas atziņas, paņēmieni, zināšanas, tehnoloģijas, it īpaši Latvijā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un organiskas iekļaušanās darba tirgū. Sevis pilnveidošana visās dzīves jomās un katrā dzīves posmā ir ne tikai katra iedzīvotāja, bet visas tautsaimniecības izaugsmes pamats. Pretējā gadījumā attīstība nav iespējama.

Kā Labklājības ministre esmu pārliecināta, ka nākotnē labklājības pamatu veidos izglītots cilvēks, savā nozarē kompetents darbaspēks, kas būs ne tikai viens no ekonomikas attīstībai nepieciešamajiem ražošanas faktoriem, bet arī būs uzņēmīgu, mērķtiecīgu un radoši domājošu cilvēku kopums, kuri apzinās savas profesionālās karjeras un izglītības vērtību un iespējas. Lai virzītos uz labklājību kā indivīda, tā arī sabiedrības kopumā līmenī, ir viena atslēga, kas ļauj tikt galā ar šo izaicinājumu un tā ir - izglītība, tātad zināšanas.

Taču ko gan nozīmē laba izglītība un kvalifikācija, ja nav iespējams to pielietot. Tādēļ tikpat nozīmīga ir  nodarbinātība.

Līdz ar dalību Eiropas Savienībā esam pievienojušies kopīgam savienības mērķim kļūt par konkurētspējīgāko un dinamiskāko, uz zināšanām balstītu ekonomiku pasaulē. Loģisks ir šā mērķa rezultāts: Latvijā pieaug pieprasījums pēc izglītota un augsti kvalificēta darbaspēka, kuram nav jābaidās no darba tirgus, no nodarbinātības. Tomēr, dzīvojot strauju pārmaiņu laikmetā, kad rodas jaunas profesijas un izzūd vecās profesijas, mainās pieprasījums, tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas un darba tirgus pieprasa jaunas zināšanas un prasmes, mūsdienu sabiedrības galvenais izaicinājums spēt šīs pārmaiņas pieņemt un elastīgi reaģēt uz tām, jo tikai pielāgojoties darba tirgus prasībām, varam veiksmīgi iekļauties darba tirgū, uzturēt savu konkurētspēju un nodrošināt labklājību arī indivīda līmenī.  

Nešaubīgi, ka izglītība, atbilstošas zināšanas un prasmes, kā arī veiksmīga karjeras plānošana nodrošina tālāku ceļu darba tirgū un paver iedzīvotājiem pastāvīga darba atrašanas iespējas, tātad palielina iedzīvotāju un viņu ģimeņu ienākumus un labklājības līmeni. Te mēs esam nonākuši pie trešā šodienas konferences atslēgas vārda - Labklājība.

Labklājība noteic LM 2007.-2009.gada stratēģiju un virsmērķi - veicināt stabilas un stipras sabiedrības veidošanos. Lai šis mērķis tuvotos piepildījumam, jāpanāk katra Latvijas iedzīvotāja labklājības pieaugums. Labklājības ministrijas tuvāko gadu galvenie uzdevumi iedzīvotāju labklājības paaugstināšanā ir:

  • stabilizēt materiālo stāvokli sociālā riska situācijā,
  • minimizēt sociālā riska iestāšanās iespējas,
  • veicināt godīgas darba tiesiskās attiecības,
  • sekot, lai būtu veselīgi un droši darba apstākļi,
  • dzimumu līdztiesības nodrošināšana darba tirgū un citās jomās,
  • pietiekamas pensijas ilgspējīgā un stabilā sociālās drošības sistēmā.

Tomēr šie kopīgie uzdevumi ir izpildāmi tikai tad, ja visi darba tirgus dalībnieki, tajā skaitā pašvaldības, katrs aktīvi piedalīsimies iedzīvotāju sociālās drošības un ekonomisko procesu sekmēšanā. 

Seko prezentācija par tēmu „Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas un nodarbinātības veicināšanas politika un tās realizācijas finanšu instrumenti  2007.-2009. gados."