gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Uzruna Latvijas Sarkanā krusta (LSK) XV kongresa dalībniekiem 

Ļoti cienījamās dāmas un augsti godātie kungi!

Man ir liels prieks un pagodinājums sveikt jūs šodien Latvijas Sarkanā krusta piecpadsmitajā kongresā!

Sarkanais krusts ir organizācija, kas cilvēcisko vērtību vārdā aktīvi darbojas visā pasaulē. Ik brīdi kaut kur pasaulē tiek palīdzēts kādam trūkumcietējam, aizstāvētas kāda cilvēka tiesības vai glābta kāda dzīvība. Tādēļ man ir patiess prieks par Latvijas Sarkanā krusta ievērojamo biedru skaitu, kas šobrīd ir vairāk nekā 16 tūkstoši. Šie cilvēki ir apliecinājums, ka mūsu sabiedrībai aizvien ir svarīgas tādas vērtības kā iejūtība un vēlme palīdzēt visiem, kuri nonākuši nelaimē.

Man kā labklājības ministrei ir būtiski, ka jau kopš dibināšanas brīža Sarkanais krusts ir sniedzis lielu ieguldījumu sociālo problēmu risināšanā un atbalstījis cilvēkus, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Sociālā aprūpe mājās, palīdzības istabas, atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, humānā palīdzība – tie ir tikai daži no jūsu labajiem darbiem, kas cilvēku ikdienu visā Latvijā padara vieglāku.

Latvijas Sarkanā krusta darbu raksturo ne tikai noderīgas atbalsta programmas sociāli vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem, bet arī atraktīvi projekti, kas pievērš sabiedrības uzmanību globāli nozīmīgiem jautājumiem. Vardarbība jauniešu vidū, inficēšanās ar HIV un saslimstība ar AIDS, līdzcietība un iecietība pret apkārtējiem – tā ir tikai neliela daļa no tiem jautājumiem, par kuriem jūs aicināt domāt savos novatoriskajos un atraktīvajos projektos.

Ļoti nozīmīga jūsu darbības joma ir arī brīvprātīgo darba organizēšana, pulcējot cilvēkus, kas ir gatavi nesavtīgi sniegt palīdzīgu roku vājākajiem.

Es augsti novērtēju jūsu kā nevalstiskas organizācijas nesavtīgo darbu un vēlos šodien pateikt ikvienam no jums lielu paldies! Lai jums izdodas palikt tik pat aktīviem, tik pat varošiem nākotnē un lai ikviens paveiktais labais darbs ļauj jums kļūt vēl stiprākiem gan savā rīcībā, gan pārliecībā!

Ceru, ka mūsu sadarbība sociālo jautājumu risināšanā arī nākotnē būs tikpat veiksmīga kā līdz šim.