gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Uzruna "Labās prakses" seminārā 

Raiņa lugā „Jāzeps un viņa brāļi" galvenais varonis nonāk kritiskā situācijā, no viņa novēršas pat paša brāļi. Notiek vēl ļaunāk - brāļi Jāzepu iemet zvēru bedrē.

Bet garām iet sveši cilvēki un pasniedz palīdzīgu roku. Sākas jauna dzīve. Te es saskatu līdzību ar EQUAL projektu, kuru vērtēju ļoti augstu un kuru realizē Latvijas informācijas un Komunikāciju tehnoloģijas asociācija. Man ir patiess prieks, ka LIKTA to dara kopā partneriem 15 rajonu pašvaldībās, NVA filiālēm, rajonu nevalstiskajām organizācijām, augstskolām un bibliotēkā. Tas ir savdabīgs radošais tīkls, kurā kā līdzvērtīgi biznesa partneri piedalās Hansabanka un Microsoft Latvija, sniedzot būtisku atbalstu bezdarbniekiem, darba meklētājiem, invalīdiem, kam nav pieredzes datora izmantošanā un kuri nepārzina interneta iespējas.

Esmu gandarīta, ka uz semināru ieradušies daudz speciālistu, kuri gatavi palīdzēt tai sabiedrības daļai, kas nonākusi grūtībās, nespējot atrast sev darbu. Šobrīd jau vairāk nekā seši tūkstoši bezdarbnieku un darba meklētāju ir pabeiguši apmācību kursu. Man kā labklājības ministrei ir patiess prieks uzzināt, ka daudzi, pateicoties šim projektam, ir atraduši darbu un uzlabojuši savas dzīves kvalitāti.

Darbs dod iztiku, ceļ pašapziņu, motivē censties un sasniegt vairāk. Viens piemērs: savulaik Vita Tolstiha no NVO „Līvānu Baltā māja" bija grāmatvede, bet vēlējās mainīt savu darba dzīvi. Tagad viņa ir sasniegusi jaunu mērķi - Vita izgāja pasniedzēju-konsultantu apmācību kursu un nu jau pati ir apmācījusi vairāk nekā četrsimt bezdarbniekus un darba meklētājus Līvānos. Pensionāre Sandra Ilga Krūmiņa viena no pirmajām pabeidza apmācību kursus un tagad strādā LIKTA par reģistratori un kursu plānotāju. Līdzīgu piemēru ir daudz.

Atziņa, ka jādzīvo līdzi laikam, jāapgūst datora iespējas, internets, ka datortehnika nevis sarežģī, bet atvieglo dzīvi, noder ikvienam iedzīvotājam. Tāpēc novēlu, lai seminārā risinātos nopietna saruna starp speciālistiem par gūto pieredzi ar darba tirgus  riska grupām, pasniedzēju sagatavošanas un mācību  centru plusiem un mīnusiem, mācībspēku pieredzi projektu apmācību organizēšanā tām iedzīvotāju grupām, kurām mācību laikā nepieciešama īpaša pozitīva attieksme.  Nozīmīga ir jūsu pieredze jaunu, atraktīvu, ātri uztveramu, elastīgu mācību formu ieviešanā. Tās sekmē šo iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū.

Svarīgi, ka 2007. gadam iecerēti jauni  uzdevumi: tematiskie e-kursi iedzīvotāju prasmju tālākai patstāvīgai pilnveidošanai, e-attīstības centru izveide, apmācību programmas sertificēšana un citi.

Aizritējuši pirmie divi spraiga, nopietna darba gadi. EQUAL projekta mērķis ir saprasts un pieņemts par pamatu tālākajam darbam. Projekta realizētāji un dalībnieki ir ne tikai savstarpēji sadraudzējušies, bet arī sapratuši, ka nedrīkst vienaldzīgi paiet garām ikdienā sastaptiem cilvēkiem, kuri līdzīgi kā Raiņa lugas varonis Jāzeps jūtas iemesti bezcerības bedrē, no kuras šķiet, izejas nav.

Esmu gandarīta, ka EQAL projekta laikā mums visiem kopā ir izdevies palīdzēt daudziem jo daudziem cilvēkiem pilnveidot sevi, kļūt drošākiem, apgūt ko jaunu, parādīt ceļu atpakaļ aktīvā, rosīgā vidē un, kas pats galvenais, atrast darbu un tādejādi paaugstināt šo cilvēku garīgās un materiālās dzīves kvalitāti. Tas arī ir mūsu uzdevums. Tāpēc turpināsim labi iesākto darbu!

Novēlu veiksmi un radošu garu visiem semināra dalībniekiem!