gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Uzruna EQUAL programmas noslēguma konferencē

Cienījamie konferences dalībnieki!

Mīļā EQUAL ģimene!

Šodien ir tā diena, kad mēs izdarām kopsavilkumu par EQUAL programmas paveiktajiem darbiem Latvijā. Šodien ir EQUAL programmas noslēguma pasākums, un pēc gramatikas likumiem te būtu jāpieliek punkts.

Tomēr man šķiet, ka šodien nekas nebeidzas. Tieši otrādi, EQUAL programmas noslēgums patiesībā ir jauns sākums.

Šodien sākas jauna darba diena uzņēmumos, ko dibinājušas sievietes, pārvarot aizspriedumus par sieviešu spējām un iespējām tehniskajās nozarēs.

Sociālās integrācijas centrā šodien sākas jauna mācību diena daudziem cilvēkiem ar invaliditāti. Viņi ir izvēlējušies savām interesēm un spējām atbilstošu profesiju, turklāt tādu, kas ir pieprasīta darba tirgū. Man ir pārliecība, ka bez darba šie cilvēki nepaliks.

Kāds no gandrīz sešiem tūkstošiem bezdarbnieku, kas apguvuši datorprasmes, šodien ar gandarījumu atceras savu pirmo dienu kursos. Tā bija diena, kad viņš sev atklāja jaunu e - pasauli.

Pēc šodienas preses konferences kāds neredzīgs cilvēks uzzinās par bezmaksas datorprogrammu, kas skaidrā latviešu valodā nolasa datorā redzamo tekstu. Tā ļaus viņam atrast jaunus draugus un saskatīt jaunas iespējas darba tirgū.

Kādu dienu, iznākot no cietuma, kāds sodu izcietušais sākumā uzmeklēs EUQAL projektā izveidoto rehabilitācijas centru, nevis vecos paziņas.  

Man būtu vajadzīgs daudz vairāk kā šīs 15 minūtes, lai pastāstītu par jaunajiem horizontiem, kas pavērušies daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Patiesi daudziem, jo EQUAL programma atbalstījusi aptuveni 18 tūkstošus cilvēku, un viņu dzīvēs pozitīvas pārmaiņas vēl tikai sākas.

Tādēļ man šodien negribētos pielikt punktu  EQUAL programmai. Drīzāk īstā pieturzīme šodien ir komats. Komats, kas ļauj ievilkt elpu un saņemt spēkus nākamajiem darbiem. Arī paskatīties kritiski un pavērtēt, kā mums visiem kopā ir gājis.

Jo EQUAL programma nav tikai veiksmes stāsts. Tas ir stāsts arī par idejām, kas nav pierādījušas sevi dzīvē. Par idejām, kuru īstenošanai pietrūcis resursu. Par partneriem, kas nav spējuši spēlēt pēc spēles noteikumiem un izstājušies, nesasniedzot finiša taisni. Taču arī no šiem stāstiem jūs  esat mācījušies un izdarījuši secinājumus.

EQUAL projekti ir stāsts par sadarbību, mācīšanos un pieredzi. Uzticēšanos partneriem un ticību, ka sapņus var īstenot. Lobēšanu un pārliecināšanu. Neatlaidību savu ideju sasniegšanā. Ne katram tas dots no dabas, taču es ceru, ka EQUAL programma ir bijis labs atbalsts, lai šīs spējas attīstītu un nestu pārmaiņas to sociālo grupu dzīvē, kurām nepieciešams vislielākais atbalsts.

Noslēdzoties EQUAL programmai, mēs esam nonākuši pie jauna sākuma, jo šajā dzīvē nekas nebeidzas, bet pāriet jaunā kvalitātē.

Ko mēs darīsim rīt?

Vieni meklēs finansējumu, lai realizētu projekta laikā radušās jaunās idejas. Citi izmantos jauniegūtos kontaktus un projektā izveidotās sadarbības saites, lai turpinātu projekta iedzīvināšanu praksē. Kāds vienkārši ievilks elpu pēc vairāk nekā trīs gadus ilgā maratona skrējiena un ar izbrīnu un prieku sapratīs, ka viņam kabatā ir iegūlusi ļoti vērtīga projektu vadības un finansu administrēšanas pieredze.

Lai arī kādi būtu katra tālākie mērķi un nodomi, novēlu visiem EQUAL ģimenes locekļiem labu veiksmi un daudz jaunu ideju. Lai izdodas!