gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Uzruna izstādes "Drošam darbam 2007" atklāšanā

Godātie izstādes dalībnieki!

Man ir patiess prieks šodien būt šeit un atklāt darba aizsardzībai veltītu izstādi, kas šogad jau noritēs ceturto reizi. Tas ir apliecinājums tam, ka nodarbināto drošības un veselības nodrošināšana darba vietās un darba vietu izveide ir aktuāls jautājums ne tikai citās Eiropas Savienības valstīs, bet arī Latvijā.

Taču, neskatoties uz to, ka Latvijā darba aizsardzības likumdošana paredz tādas pašas prasības nodarbināto drošības un veselības aizsardzībai darbā kā citviet Eiropā, praksē ar šo prasību ievērošanu joprojām ir nopietnas problēmas. Par to liecina arī augstais darba vietās bojā gājušo darbinieku skaits.

Jautājums par darbinieku drošību un veselību darbā kļūst arvien aktuālāks, ņemot vērā darba devēju akcentēto darbaspēka trūkumu, -  jo pašreiz uzņēmumiem, lai piesaistītu darbiniekus, ne vienmēr pietiek tikai ar lielāku darba samaksu. Šodien priekšplānā citām darbinieku vajadzībām ir izvirzījusies arī vajadzība pēc drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem. Cilvēki arvien vairāk sāk apzināties savas veselības vērtību, un lielākā daļa darbinieku tikai algas dēļ nav gatavi strādāt darbus, kas var kaitēt viņu veselībai.

Darba apstākļu uzlabošanā ļoti svarīgs ir informācijas un zināšanu jautājums. Sākot jau no paša uzņēmuma vadības attieksmes pret drošu darba kultūru savā uzņēmumā un beidzot ar pašu darbinieku instruēšanu un izglītošanu par pareizām darba veikšanas metodēm bez riska viņu drošībai un veselībai.

Arī uzņēmumu darba aizsardzības speciālistiem ir jābūt patiesiem savas jomas ekspertiem, bet ne mazāk būtiski - speciālistiem jābūt ar labām komunikācijas spējām, jo viņi ir tie, kam visbiežāk nākas pārliecināt gan darba devēju, gan darbiniekus par darba aizsardzības jautājumu būtiskumu un nepieciešamību tos ievērot.

Tāpēc šī izstāde un tās ietvaros notiekošie informatīvie un izglītojošie forumi, kur uzņēmumu speciālisti, darba devēji un darbinieki tiekas ar darba aizsardzības ekspertiem un dažādu darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem, ir ļoti nepieciešami, lai palīdzētu uzlabot darba apstākļus uzņēmumos.  

Ceru, ka šī izstāde un tajā gūtās zināšanas un iegūtie kontakti palīdzēs katram rast atbildi tieši uz to neatbildēto jautājumu, kas viņu ir atvedis uz šejieni un atrast tieši to risinājumu, kas vislabāk noderēs konkrētajam uzņēmumam konkrētajā situācijā! 

Paldies par uzmanību!