gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ikmēneša ziņojumi par bezdarba situāciju valstī (avots: Nodarbinātības valsts aģentūra)