gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Lai risinātu ar dzimumu līdztiesību saistītus jautājumus, ar kuriem līdz šim nenodarbojās esošās Eiropas Savienības (turpmāk - ES) institūcijas, 2006.gada 20.decembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi.

Regula paredz, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (turpmāk - Institūts) mērķi ir palīdzēt Kopienas iestādēm, jo īpaši Eiropas Komisijai (turpmāk - EK), un dalībvalstu iestādēm cīņā pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī  veicināt dzimumu līdztiesību, tostarp dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu visās Kopienas un sekojoši dalībvalstu politikas jomās, kā arī uzlabot ES pilsoņu izpratni par šiem jautājumiem. Institūta galvenie uzdevumi ir:

  • pētījumu rezultātu apkopošana un analizēšana;
  • metožu, kas atvieglotu dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu visās politikas jomās un uzlabotu datu par dzimumu līdztiesību salīdzināmību izstrādāšana;
  • apsekojumu veikšana par situāciju  Eiropā dzimumu līdztiesības jomā;
  • pētniecības saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem sekmēšana;
  • pasākumu organizēšana, lai sekmētu dzimumu līdztiesības ekspertu pieredzes apmaiņu un dialoga veidošanu Eiropas līmenī;
  • informācijas izplatīšana ieinteresētajām pusēm, publiskā un privātām organizācijām, kā arī ES pilsoņiem.

Institūta darbību nodrošinās neliels birojs, kuru iecels valde. Valdes pilnvaru termiņš ir 3 gadi un saskaņā ar regulu tā, kas sastāv no 18 dalībvalstu  pārstāvjiem, ko ieceļ Padome (rotācijas kārtībā visām dalībvalstīm būs iespēja darboties valdē) un viena EK iecelta locekļa Valde sanāk vismaz vienu reizi gadā un pieņem ar Institūta darbību saistītus lēmumus (piemēram, darba programmas, ikgadējo ziņojumu un budžeta apstiprināšana). Institūtu vada direktors, kuru pēc EK ierosinājumu apstiprina valde uz 5 gadu termiņu.

Līdztekus valdei darbosies arī ekspertu forums, kas kalpos kā mehānisms informācijas apmaiņai par dzimumu līdztiesības jautājumiem un labo prakšu piemēru apkopošanai. Ekspertu forums sastāv no katras dalībvalsts iecelta pārstāvja, kas strādā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem, diviem Eiropas Parlamenta izvirzītiem locekļiem un trīs EK izvirzītiem nevalstisko organizāciju, kā arī darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvjiem.

Lai sekmīgi īstenotu savas funkcijas Institūts sadarbosies gan ar Eiropas un starptautiskā līmeņa institūcijām, gan ar dalībvalstu organizācijām, kuru kompetencē ietilpst dzimumu līdztiesības jautājumi, - pētniecības centriem, universitātēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī sociālajiem partneriem.

Institūts savu darbību uzsāks vēlākais līdz 2008.gada 19.janvārim un tā atrašanās vieta būs Viļņa, Lietuva.

Kontaktpersona:
Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļas vecākā referente Gundega Rupenheite (tālr.: 7021625, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)