gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pagastā / pilsētā 2004.gadā

1. Jautājumi par sociālās palīdzības sniegšanuexcels.gif - 643 B

2. Ziņas par sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijāmexcels.gif - 643 B

3. Sociālā dienesta darbinieku skaits un kvalifikācijaexcels.gif - 643 B

4. Cita pašvaldības darbinieka, kurš organizē sociālo pakalpojumu sniegšanu, izglītība un kvalifikācijaexcels.gif - 643 B

5. Pašvaldību sociālos pabalstus saņēmušo ģimeņu raksturojumsexcels.gif - 643 B

6. Pašvaldības budžeta sociālās palīdzības pasākumiemexcels.gif - 643 B

MATERIĀLĀ STĀVOKĻA IZVĒRTĒŠANA 2004. GADA LAIKĀ

7. Atbilstība trūcīgās ģimenes statusamexcels.gif - 643 B

8. Pašvaldības visu veidu sociālo palīdzību saņēmušo ģimeņu ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesīexcels.gif - 643 B

9. Ģimenes ar bērniem, kurās nav pieaugušo invalīdu un pensionāruexcels.gif - 643 B

10. Ģimenes ar bērniem un pieaugušiem invalīdiem, kurās nav pensionāruexcels.gif - 643 B

11. Ģimenes ar bērniem un pensionāriem, kurās nav pieaugušo invalīduexcels.gif - 643 B

12. Ģimenes ar bērniem, pieaugušiem invalīdiem un pensionāriemexcels.gif - 643 B

13. Ģimenes ar pieaugušo invalīdu, kurās nav bērnu un pensionāruexcels.gif - 643 B

14. Pensionāru ģimenes, kurās nav bērnu un pieaugušo invalīduexcels.gif - 643 B

15. Pensionāru un pieaugušo invalīdu ģimenes, kurās nav bērnuexcels.gif - 643 B

16. Pārējās ģimenes, kurās nav bērnu, pieaugušo invalīdu un pensionāruexcels.gif - 643 B

17. Ar pašvaldības domes / padomes lēmumu noteiktais GMI līmenis (ja tas atšķiras no valsts noteiktā)excels.gif - 643 B

18. Pašvaldību sociālie pabalsti 2004. gadāexcels.gif - 643 B

19. Atteikto pieprasījumu skaitsexcels.gif - 643 B

20. Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās 2004. gadāexcels.gif - 643 B

21. Pašvaldību institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi un personu skaits, kuras izmantojušas pakalpojumusexcels.gif - 643 B

22. Pašvaldību institūciju pirktie sociālie pakalpojumi un personu skaits, kuras izmantojušas pakalpojumusexcels.gif - 643 B

23. Personas, kuru pieprasījumi pēc sociālajiem pakalpojumiem minētajās institūcijās 2004. gadā nav apmierinātiexcels.gif - 643 B

24. Informācijas uzskaitīšana un glabāšana uz 01.01.2005.excels.gif - 643 B

25. Datortehnika un sakaru tehnika, kas ir sociālajā dienestā vai ir pieejama sociālajam darbiniekamexcels.gif - 643 B