gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Vispārējās bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes un audzināšanas institūcijas 2004.gadā 

1. Bērnu skaits iestādēexcels.gif - 643 B

2. Plānotais vietu skaits un faktiskais vietu aizpildījumsexcels.gif - 643 B

 Ziņas par bērniem uz 2005. gada 1. janvāri

3. Bērnu sadalījums pa vecuma grupām un pilsonības veidieexcels.gif - 643 B

4. Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu izglītība (no 5 līdz 18 g. vecuma un vecāki - 24 g.v)excels.gif - 643 B

5. Iemesli bērnu ievietošanai bērnu iestādēexcels.gif - 643 B

6. Bērnu iestādē iestājušies no: (par visiem bērniem, kuri atrodas iestādē uz 01.01.2005)excels.gif - 643 B

7. Bērnu garīgā attīstībaexcels.gif - 643 B

8. Bērnu saslimstība 2004.gadāexcels.gif - 643 B

9. Somatiska rakstura traucējumiexcels.gif - 643 B

10. Bērni invalīdi/veselības stāvoklisexcels.gif - 643 B

Informācija par bērniem, kuri iestājušies iestādē no 01.01.2004. līdz 01.01.2005.

11. Bērnu sadalījums pa vecuma grupām.excels.gif - 643 B

12. Bērni iestājušies ar šādām slimībām.excels.gif - 643 B

13. Bērnu garīgā attīstība.excels.gif - 643 B

14. Iemesli bērnu  ievietošanai bērnu iestādē.excels.gif - 643 B

Informācija par bērniem, kuri izstājušies no iestādes no 01.01.2004. līdz 01.01.2005.

15. Izstāšanās kopējie rādītājiexcels.gif - 643 B

16. Adopcija.excels.gif - 643 B

Izdevumi (faktiskajās cenās)

17. Izdevumi 2004 gadā.excels.gif - 643 B

18. Saņemtā humānā palīdzība.excels.gif - 643 B

19. Finansu līdzekļu izlietojums uz 1 bērnu (bez humānās palīdzības un kapitālieguldījumiem).excels.gif - 643 B

20. Iestādes teritorija, ēkas, dzīvojamās istabas.excels.gif - 643 B

Institūcijas darbinieki uz 01.01.2005.

21. Amata nosaukums saskaņā ar profesiju klasifikatoru.excels.gif - 643 B

22. Sociālo darbinieku un sociālo aprūpētāju izglītība uz 01.01.2005.un kvalifikācijas pilnveide.excels.gif - 643 B

23. Datortehnika un sakaru tehnika iestādē.excels.gif - 643 B

Dati par institūcijas vadītāju.

24. Izglītība.excels.gif - 643 B

25. Kvalifikācijas pilnveide 2004.excels.gif - 643 B