gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pārskats par darbu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās bērniem 2005.gadā 

1. Bērnu skaits iestādēexcels.gif - 643 B
2. Plānotais vietu skaits un faktiskais vietu aizpildījumsexcels.gif - 643 B

Ziņas par bērniem uz 2006.gada 1.janvāri
3. Bērnu sadalījums pa vecuma grupām un pilsonības veidiemexcels.gif - 643 B
4. Pirmskolas un skolas vecuma bērnu izglītība (no 5 līdz 18 g.v. un vecāki - 24 g.v.)excels.gif - 643 B
5. Iemesli bērnu ievietošanai bērnu iestādēexcels.gif - 643 B
6. Bērnu iestādē iestājušies bērni (uz 01.01.2006)excels.gif - 643 B
7. Bērnu garīgā attīstībaexcels.gif - 643 B
8. Bērnu saslimstība  2005.gadāexcels.gif - 643 B

9. 2005.gadā iestājušos bērnu sadalījums pa vecuma grupāmexcels.gif - 643 B
10. 2005.gadā iestājušies bērni ar šādām slimībāmexcels.gif - 643 B
11. 2005.gadā iestājušos bērnu garīgā attīstībaexcels.gif - 643 B
12. 2005.gadā iestāšanās iemesli bērnu ievietošanai iestādēexcels.gif - 643 B
13. 2005.gadā izstājušos bērnu kopējie rādītājiexcels.gif - 643 B
14. Adopcijaexcels.gif - 643 B
15. Izdevumi 2005.gadā faktiskajās cenās, Lsexcels.gif - 643 B
16. Saņemtā humānā palīdzībaexcels.gif - 643 B
17. Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu bērnu, Lsexcels.gif - 643 B
18. Iestādes teritorija, ēkas, dzīvojamās istabasexcels.gif - 643 B
19. Amata nosaukums saskaņā ar profesiju klasifikatoruexcels.gif - 643 B
20. Sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju izglītība uz 01.01.2006excels.gif - 643 B
21. Sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju, sociālo rehabilitētāju un aprūpētāju (auklīšu) kvalifikācijaexcels.gif - 643 B
22. Datortehnika un sakaru tehnika iestādēexcels.gif - 643 B
23. Institūcijas vadītāja izglītībaexcels.gif - 643 B
24. Institūcijas vadītāja kvalifikācijas pilnveide 2005.gadā excels.gif - 643 B