gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pārskats par darbu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pieaugušām personām 2005.gadā 

Lietotie saīsinājumi un skaidrojumiexcels.gif - 643 B
1. Personu skaits institūcijāexcels.gif - 643 B
2. Invalīdu kopskaits institūcijāexcels.gif - 643 B
3. Plānotais un faktiskais vietu skaitsexcels.gif - 643 B
4. Institūcijā dzīvojošo personu sastāvs pēc vecuma un piešķirtās pilsonībasexcels.gif - 643 B
5. Personu vidējais vecums un mūža ilgumsexcels.gif - 643 B
6. Ziņas par personu pensijāmexcels.gif - 643 B
7. 2005.gadā institūcijās iestājušās personasexcels.gif - 643 B
8. No institūcijām izstājušās personas 2005.gadāexcels.gif - 643 B
9. Institūcijās dzīvojošo personu kustība 2005.gadāexcels.gif - 643 B
10. Personu juridiskais statussexcels.gif - 643 B
11. Personu saslimstība 2005. gadā (gadījumu skaits)excels.gif - 643 B
12. Personu sadalījums pēc saslimšanas pamatdiagnozēmexcels.gif - 643 B
13. Institūcijas vajadzībām izlietoto līdzekļu kopapjoms 2005.gadāexcels.gif - 643 B
14. Institūcijas pārējām vajadzībām izlietotie līdzekļi un kapitālieguldījumiexcels.gif - 643 B
15. Finansu līdzekļu izlietojums uz vienu personu 2005. gadāexcels.gif - 643 B
16. Personu skaits, kuras ar tiesas lēmumu atzītas par rīcībnespējīgāmexcels.gif - 643 B
17. Institūcijas darbinieku skaits un apstiprinātās amata vienībasexcels.gif - 643 B
18. Sociālo darbinieku izglītībaexcels.gif - 643 B
19. Sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju izglītībaexcels.gif - 643 B
20. Sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju kvalifikācijas pilnveide atbilstoši profesijai 2005.gadāexcels.gif - 643 B
21. Institūcijas telpas un platība, dzīvojamo istabu skaitsexcels.gif - 643 B
22. Kopējā institūcijas teritorijaexcels.gif - 643 B
23. Datortehnika un sakaru tehnika institūcijāexcels.gif - 643 B
24. Dati par institūcijas vadītājuexcels.gif - 643 B