gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība pagastā/pilsētā 2005.gadā

1. Jautājumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanuexcels.gif - 643 B
2. Ziņas par sociālo pakalpojumu sniedzējiemexcels.gif - 643 B
3. Sociālā dienesta darbinieku skaits un kvalifikācijaexcels.gif - 643 B
4. Cita pašvaldības darbinieka, kurš organizē sociālo pakalpojumu sniegšanu, izglītība un kvalifikācijaexcels.gif - 643 B
5. Pašvaldību ienākumu testētos sociālos pabalstus saņēmušo ģimeņu raksturojumsexcels.gif - 643 B
5. a)excels.gif - 643 B
5. b)excels.gif - 643 B
5. c)excels.gif - 643 B
5. d)excels.gif - 643 B
5. e)excels.gif - 643 B
6. Pašvaldības budžets sociālās palīdzības pasākumiemexcels.gif - 643 B
7. Atbilstība trūcīgās ģimenes statusam; pašvaldības testēto sociālo palīdzību saņēmušo ģimeņu ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesīexcels.gif - 643 B
8. GMI līmeņi 2004. - 2005.gadosexcels.gif - 643 B
9. Pašvaldību sociālā palīdzība 2005.gadāexcels.gif - 643 B
10. Piešķirtie pašvaldību pabalstiexcels.gif - 643 B
11. GMI pabalstus raksturojošie lielumiexcels.gif - 643 B
12. GMI vidējais pabalstsexcels.gif - 643 B
13. GMI saņēmušo ģimeņu raksturojumsexcels.gif - 643 B
14. Vienreizējos sociālos pabalstus ārkārtas situācijas saņēmušo personu raksturojumsexcels.gif - 643 B
15. Vienreizējie sociālie pabalstiexcels.gif - 643 B
16. Pārējie sociālie pabalsti kopāexcels.gif - 643 B
17. Sociāli pabalsti ēdināšanaiexcels.gif - 643 B
18. Sociālie pabalsti brīvpusdienas skolās un bērnudārzosexcels.gif - 643 B
19. Sociālie pabalsti dzīvokļiemexcels.gif - 643 B
20. Sociālie pabalsti medicīnaiexcels.gif - 643 B
21. Sociālie pabalsti bērnu audzināšanaiexcels.gif - 643 B
22. Sociālie pabalsti transportamexcels.gif - 643 B
23. Sociālie pabalsti audžuģimenēmexcels.gif - 643 B
24. Sociālie pabalsti bāreņiemexcels.gif - 643 B
25. Sociālie pabalsti sodu izcietušām personāmexcels.gif - 643 B
26. Sociālie pabalsti citiem mērķiemexcels.gif - 643 B
27. Atteikto sociālās palīdzības pieprasījumu skaitsexcels.gif - 643 B
28. Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās 2005.gadāexcels.gif - 643 B
29. Mājas aprūpes finansiālo līdzekļu sadalījumsexcels.gif - 643 B
30. Pašvaldību institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi un personu skaits, kuras izmantojušas pakalpojumusexcels.gif - 643 B
31. Pašvaldību institūciju pirktie sociālie pakalpojumi un personu skaits, kuras izmantojušas pakalpojumusexcels.gif - 643 B
32. Ģimeņu skaits un līdzekļu daudzums sociālajiem dzīvokļiemexcels.gif - 643 B
33. Sociālajos dzīvokļos dzīvojošo cilvēku sadalījums pa demogrāfiskajām grupāmexcels.gif - 643 B
34. Citi atbalsta veidiexcels.gif - 643 B
35. Personu skaits, kuru pieprasītie sociālie pakalpojumi līdz 2006.gada 31.12. nav apmierinātiexcels.gif - 643 B
36. Personu skaits, kuras gaida rindā uz sociālo pakalpojumu uz 01.01.2006.excels.gif - 643 B
37. 2005.gadā p/v teritorijā izveidotās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijasexcels.gif - 643 B
38. Informācijas uzskaitīšana un glabāšana uz 01.01.2006.excels.gif - 643 B
39. Datortehnika un sakaru tehnika, kas ir sociālajā dienestā vai ir pieejama sociālajam darbiniekamexcels.gif - 643 B