gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Pārskats par darbu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās bērniem 2006.gadā 

 1. Bērnu skaits iestādē; plānotais vietu skaits un faktiskais vietu aizpildījumsexcels.gif - 643 B
 2. Informācija par bērniem uz 2007.gada 1.janvāri
  2.1. Bērnu sadalījums pa vecuma grupām un pilsonības veidiemexcels.gif - 643 B
  2.1. Bērnu sadalījums pa vecuma grupām un pilsonības veidiem (turpin.)excels.gif - 643 B
  2.2. Pirmskolas un skolas vecuma bērnu izglītība ( no 5 līdz 18 g.v. un vecāki - 24 g.v.)excels.gif - 643 B
  2.2. Pirmskolas un skolas vecuma bērnu izglītība ( no 5 līdz 18 g.v. un vecāki - 24 g.v.) (turpin.)excels.gif - 643 B
  2.3. Iemesli bērnu ievietošanai bērnu iestādēexcels.gif - 643 B
  2.4. No kurienes bērni nonākuši iestādēexcels.gif - 643 B
  2.5. Bērnu garīgā attīstībaexcels.gif - 643 B
  2.6. Bērnu saslimstība 2006.gadāexcels.gif - 643 B
  2.6.a. Somatiska rakstura traucējumiexcels.gif - 643 B
  2.7. Bērni invalīdi/veselības stāvoklisexcels.gif - 643 B
  2.7. Bērni invalīdi/veselības stāvoklis (turpin.)excels.gif - 643 B
 3. Informācija par bērniem, kuri ievietoti iestādē no 01.01.2006. līdz 01.01.2007.
  3.1. Bērnu sadalījums pa vecuma grupāmexcels.gif - 643 B
  3.1. Bērnu sadalījums pa vecuma grupām (turpin.)excels.gif - 643 B
  3.2. Ievietoto bērnu slimībasexcels.gif - 643 B
  3.3. Bērnu garīgā attīstībaexcels.gif - 643 B
  3.4. Iemesli bērnu ievietošanai iestādēexcels.gif - 643 B
 4. Informācija par bērniem, kuri izstājušies no iestādes no 01.01.2006. līdz 01.01.2007.
  4.1. Izstāšanās kopējie rādītājiexcels.gif - 643 B
  4.2. Adopcijaexcels.gif - 643 B
 5. Izdevumi (faktiskajās cenās)
  5.1. Izdevumi 2006.gadāexcels.gif - 643 B
  5.1. Izdevumi 2006.gadā (turpin.)excels.gif - 643 B
  5.2. Saņemtā humānā palīdzībaexcels.gif - 643 B
  5.3. Finanšu līdzekļu izlietojums uz 1 bērnu (bez humānās palīdzības un kapitālieguldījumiem)excels.gif - 643 B
 6. Iestādes teritorija, ēkas, dzīvojamās istabasexcels.gif - 643 B
 7. Institūcijas darbinieki uz 2007.gada 1.janvāri
  7.1. Amata vienību skaits un darbinieku skaits (saskaņā ar profesiju klasifikatoru)excels.gif - 643 B
  7.1. Amata vienību skaits un darbinieku skaits (saskaņā ar profesiju klasifikatoru) (turpin.1)excels.gif - 643 B
   7.1. Amata vienību skaits un darbinieku skaits (saskaņā ar profesiju klasifikatoru)
  (turpin.2)
  excels.gif - 643 B
   7.1. Amata vienību skaits un darbinieku skaits (saskaņā ar profesiju klasifikatoru) (turpin.3)excels.gif - 643 B
   7.2. Sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju izglītība uz 01.01.2007.excels.gif - 643 B        
   7.3. Sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju un aprūpētāju (auklīšu) kvalifikācijas pilnveide 2006.gadāexcels.gif - 643 B
 8. Datortehnika un programmatūras iestādēexcels.gif - 643 B
 9. Dati par institūcijas vadītāju: izglītība; kvalifikācijas pilnveide 2006.gadāexcels.gif - 643 B