gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  

  •  

 03.01.2018.

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā /Labklājības ministrijas mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
''Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2019. gadā''  LRLM2018/28-3-03/38 ESF 19.12.2018. Līdz 2019.gada 28. janvārim plkst.16:00       Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas kārtībā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem LRLM2018/28-3-02/39 14.12.2018 Līdz 2018. gada 21.decembra plkst.14:00       Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas kārtībā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām

LRLM2018/28-3-02/37 06.12.2018 Līdz 2018.gada 14.decembra plkst.14:00      

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas prasībām

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem LRLM2018/28-3-02/36 06.12.2018 Līdz 2018.gada 14.decembra plkst.14:00      

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas kārtībā

Iepirkums pārtraukts, jo pieļautas neprecizitātes iepirkuma izsludināšanā.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta lietderības un efektivitātes novērtējums LRLM2018/30-2-07/34/EAFVP 23.11.2018 Līdz 2018. gada 4.decembrim plkst. 10.00       Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Brošūru izgatavošana un piegāde Labklājības ministrijas vajadzībām LRLM2018/30-3-02/35 22.11.2018 Līdz 2018. gada 3.decembrim plkst. 10.00      

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Atbilde uz jautājumu word.gif - 648 B

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām pilngadīgām personām sniedzēju apmācība un apmācīto personu supervīzija LRLM2018/28-3-02/30 22.11.2018 Līdz 2018. gada 30.novembra plkst.14:00       Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas kārtībā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana vardarbību veikušām pilngadīgām personām

LRLM2018/28-3-02/29 22.11.2018 Līdz 2018. gada 30.novembra plkst.14:00  

 

Līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas prasībām

Par sociālā darba teoriju un metožu grāmatas izstrādi LRLM2018/28-3-03/33ESF 15.11.2018. Līdz 2018.gada
17.decembrim plkst.16:00 
elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
      Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Iepirkuma dokumentācija elektroniski pieejama ŠEIT
Par reģionālo semināru cikla nodrošināšanu par ģimenes asistenta pakalpojuma nozīmi sociālā darba procesā LRLM2018/28-3-02/32 31.10.2018. Līdz 2018. gada 12. novembrim plkst. 16.00 SIA "CWT LATVIA" 7644,63 2018.gada 31.decembris Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Par tulkošanas pakalpojuma nodrošināšanu Atbalsta intensitātes skalas (AIS) apmācībām LRLM2018/28-3-03/28ESF 27.09.2018. Līdz 2018.gada
10.oktobrim plkst.16:00 
     

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams precizēt nolikumā norādīto informāciju 

Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu LRLM2018/28-3-03/26ESF 29.08.2018. Līdz 2018.gada
01.oktobrim plkst.16:00 
elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
Latvijas Universitāte 160 461,90 līdz 2022.gada 30.jūnijam Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Iepirkuma dokumentācija elektroniski pieejama ŠEIT
Papildu mācību kvalifikācijas pilnveidei "Atbalsta intensitātes skalas pieaugušajiem (AIS-P) lietošana" nodrošināšana LRLM2018/28-3-03/24ESF     American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) EUR 23 537.00 2019.gada 31.jūlijs Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta 21.daļas 1.punkta kārtībā
Jauna vieglā automobiļa (mikroautobusa)
piegāde
LRLM2018/28-3-02/25 16.08.2018 Līdz 2018.gada 31.augusta plkst.14:00 SIA „Amserv Krasta"

24080.00

Līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti) Nr.LRLM2017/28-3-03/23ESF 07.08.2018  Līdz 2018.gada 28.augustam plkst.10:00
elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
      Konkursa dialogs
Iepirkuma dokumentācija elektroniski pieejama ŠEIT
Jauna vieglā automobiļa (mikroautobusa)
piegāde
LRLM2018/28-3-02/21 23.07.2018 Līdz 2018.gada 7.augusta plkst.14:00       Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo vienīgā pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2019., 2020. un 2021.gadā LRLM2018/28-3-02/16   18.07.2018 Līdz 2018.gada 3.augusta plkst.14:00       Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās un otrās daļas kārtībā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem LRLM2018/28-3-02/22  14.07.2018 Līdz 2018.gada 23.jūlija plkst.10:00       Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegti piedāvājumi.
Adopcijas reģistra papildinājumu un datu apmaiņas risinājumu izstrāde", iepirkuma identifikācijas Nr. LRLM2018/28-3-14/18/ERAF   29.06.2018 Līdz 2018.gada 19.jūlijam plkst.11:00
elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
     

Atklāts konkurss 
Iepirkuma dokumentācija elektroniski pieejama ŠEIT

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS 

Komunikācijas kampaņa par personām ar garīga rakstura traucējumiem (deinstitucionalizācijas atbalstam) Nr. LRLM2018/28-3-12/17/TP   29.06.2018 Līdz 2018.gada 30. jūlijam plkst.15:00
elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
     

Atklāts konkurss
Iepirkuma dokumentācija elektroniski pieejama ŠEIT

Atbildes uz jautājumiem Nr.1  ŠEIT 

Atbildes uz jautājumiem Nr.2 ŠEIT

Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām personām LRLM2018/28-3-03/14ESF  13.06.2018.

Līdz 2018.gada
30. jūlijam plkst.16:00 

elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Biedrība "DIA+LOGS", atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS  144 014.00 20 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)

Iepirkuma dokumentācija elektroniski pieejama ŠEIT

Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu LRLM2018/28-3-03/10ESF 10.06.2018. Līdz 2018.gada 13.augustam plkst.16:00

elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

      Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)

Iepirkuma dokumentācija elektroniski pieejama ŠEIT

Iepirkuma procedūra izbeigta, tā kā iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi.  

Ārpusģimenes aprūpes formu un adopcijas jautājumu komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana LRLM2018/28-3-02/15  08.06.2018 Līdz 2018.gada 19.jūnijam plkst.15:00         Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā) LRLM2017/28-3-03/13ESF 30.05.2018  Līdz 2018.gada 3.jūlijam plkst.14:00 elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā      

Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Iepirkuma dokumentācija elektroniski pieejama ŠEIT

Atbildes uz jautājumiem Nr.1  ŠEIT

Atbildes uz jautājumiem Nr.2 ŠEIT

Atbildes uz jautājumiem Nr.3 ŠEIT

Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētā projekta "Izpratnes veidošanas kampaņas par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm "Vardarbībai patīk klusums"" (Nr. JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944) izvērtējums   LRLM2018/30-2-01/12 21.05.2018  
Līdz 2018.gada 1.jūnijam plkst.10:00
      Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Labklājības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrības, kurā ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, darbinieku veselības apdrošināšana LRLM2018/28-3-02/11 09.05.2018  Līdz 2018.gada 7.jūnijam plkst.14:00 elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā       Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Iepirkuma dokumentācija elektroniski pieejama ŠEIT
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem  LR LM 2018/28-3-02/09 12.04.2018    Līdz 2018.gada 26.aprīlim plkst.11:00  Nav  Nav   Nav Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 10.panta kārtībā

Iepirkums pārtraukts

Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. - 2017. gadam expost novērtējums

LRLM2018/28-3-02/08 19.04.2018 Līdz 2018.gada 18.maija plkst.10:00 SIA „Safege Baltija" 36425 12.12.2018 Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem LRLM2018/28-3-03/01ESF 28.03.2018. Līdz 2018.gada 7.maijam plkst.16:00. SIA "AC Konsultācijas" 143 849,00 24 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas

Atklāts konkurss

Iepirkuma dokumentācija elektroniski pieejama ŠEIT

Par tiesībām izstrādāt interaktīvu rīku - interneta vietnē veidotu risinājumu projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku" ilgtspējas nodrošināšanai LRLM2018/28-3-12/07TP  27.03.2018 Līdz 2018.gada 11.aprīļa plkst.10:00  SIA „Projektu un kvalitātes vadība" 41000 Līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Par tiesībām izstrādāt interaktīvu rīku - interneta vietnē veidotu risinājumu projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku" ilgtspējas nodrošināšanai LRLM2018/28-3-12/06TP 21.03.2018   Līdz 2018.gada 4.aprīļa plkst.10:00       Iepirkums ir pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma tehniskajā specifikācijā
Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām  LRLM2018/28-3-03/04ESF  21.03.2018. 2018.gada 23.aprīlim plkst.10:00 Personu apvienība, kura sastāv no nodibinājuma „Centrs Dardedze", SIA „Mācību centrs MKB", biedrības „Centrs MARTA", biedrības „Skalbes" un SIA „Ideju kapitāls" . 209998,80  Ne ilgāk kā 20 mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas   Atklāts konkurss
Par tiesībām izstrādāt interaktīvu rīku - interneta vietnē veidotu risinājumu projekta "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" ilgtspējas nodrošināšanai LRLM2018/28-3-03/05TP  16.03.2018 Līdz 2018.gada 27.martam plkst.10:00       Iepirkums ir pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma tehniskajā specifikācijā
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2018.gadā LRLM2018/28-3-03/03ESF  12.02.2018 Līdz 2018.gada 5.marta plkst.16:00 SIA "Mācību centrs plus", SIA "Kūrija", SIA "Lira D.V", Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Biedrība "LAIMES KALVE", SIA "Dauseb", SIA "Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "AISMA"", Biedrība "Latvijas Ergoterapeitu Asociācija" noslēgta vispārīgā vienošanās līdz Vienošanās 3.1.punktā norādītās summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim  Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas kārtībā
Vides pieejamības ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās LRLM2018/28-3-04/02TP  07.02.2018 Līdz 2018.gada 22.februāra plkst.10:00 Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento"  14220.00  25.11.2018 Iepirkums tiek veikts Publisko iepirk kumu likuma 9.panta kārtībā
Pašvaldību Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) un Labklājības ministrijas Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) sasaistes starpsistēmu moduļa uzturēšana LRLM2017/28-3-02/35ESF  02.01.2018. Līdz 2018.gada 31.janvārim plkst.10:00        Atklāts konkurss
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē)  LRLM2017/28-3-03/32ESF  20.12.2017.  Līdz 2018.gada 22.janvāra plkst.10:00        Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu   LRLM2017/28-3-03/26ESF  22.11.2017  Līdz 2018.gada 22.janvāra plkst.16:00      

Iepirkums pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja pieejamo finansējumu

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana institūcijā no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem   LRLM2017/28-3-02/29  16.11.2017 Līdz 2017.gada 27.novembrim plkst.11:00  Nodibinājums "Solis Piebalgā"  435 768.75  2018.gada 31.decembris Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 10.panta kārtībā
Par četru periodiskā izdevuma numuru izstrādi 2018.- 2019.gadā LRLM2017/28-3-03/25ESF  04.10.2017  Līdz 2017.gada 30.oktobra plkst.10:00  SIA "Baltijas Starptautiskā akadēmija"  32 000 līdz pilnīgai līguma paredzēto saistību izpildei

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Izpratnes veidošanas kampaņas par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm izstrāde un īstenošana LRLM2017/30-2-01/28  27.09.2017. Līdz 2017.gada 16.oktobra plkst.10:00  SIA "MRS Grupa"  37 460   4 (četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Par ikgadējo konferenču, reģionālo metodisko semināru un tematisko diskusiju organizēšanu 2018. - 2019.gadā LRLM2017/28-3-03/24ESF  22.09.2017 Līdz 2017.gada 9.oktobra plkst.10:00  SIA „CWT Latvia"  49676.00 Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējā no pusēm, un ir spēkā līdz pilnīgai līgumā paredzēto saistību izpildei Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas prasībām
 Sabiedrības informēšanas kampaņas par projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku" rezultātiem LRLM2017/28-3-12/27TP 19.09.2017  Līdz 2017.gada 9.oktobra plkst.10:00 SIA „Media Profile"  38715 Līgums stājas spēkā ar abpusējās parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.

 

 Sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu
finansēšanas
mehānismu aprakstu
un ieviešanas
metodiku izstrāde,
aprobācija
izmēģinājumprojektos un
izmēģinājumprojektu
rezultātu novērtēšana
 Nr. LRLM2017/28-3-03/23ESF  2017.gada 18.septembrī  Līdz 2017.gada
26.oktobra plkst.10
Personu apvienība, kura sastāv no biedrības „Latvijas veselības ekonomikas asociācija" un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteja" 82200 No 2017.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim un pilnīgai līgumā paredzēto saistību izpildei Atklāts konkurss (zem ES sliekšņa)
Par metodikas izstādi sociālajam darbam ar no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām personām LRLM2017/28-3-03/21ESF  02.08.2017 Līdz 2017.gada 18.septembra plkst.10:00       Iepirkums pārtraukts, jo vienīgais pretendents ir izslēgts no dalības iepirkumā, jo uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktais izslēgšanas gadījums.
Datu apmaiņas ar Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS) izstrāde pašvaldību lietojumprogrammā SOPA bērnu aprūpes iestāžu un bāriņtiesu darbības nodrošināšanai LRLM2017/28-3-03/18/ERAF  28.07.2017 31.08.2017. plkst 10.00  SIA "ZZ DATS"  34 143.00  18 mēneši Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana  LRLM2017/32-4-09/4ESF  30.06.2017  11.07.2017.
plkst 10.00
 SIA "Kurzemes Biznesa inkubators"  19214,87  31.12.2018. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Sabiedrības informēšanas kampaņas par ģimenes stabilitātes un vērtību sabiedrībā stiprināšanu „Laiks kopā!" komunikācijas koncepcijas izstrāde un īstenošana  LRLM2017/28-3-02/17  30.06.2017  Līdz 2017.gada 26.jūlijam plkst.11:00  SIA "Reklāmas aģentūra ADELL"  72 950.00  11.12.2017.  Atklāts konkurss (zem ES sliekšņa)
Par metodikas – darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) izstrādi un sociālo darbinieku apmācību LRLM2017/28-3-03/20ESF 22.06.2017     Līdz 2017.gada 17.jūlija plkst.10:00         Piegādātāju apvienība, kura sastāv no biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" un biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA""  98256   Atklāts konkurss (zem ES sliekšņa) 
Par metodikas – darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) izstrādi un sociālo darbinieku apmācību LRLM2017/28-3-03/16ESF 01.06.2017 Līdz 2017.gada 17.jūlija plkst.10:00       Iepirkums ir pārtraukts, jo veikti būtiski grozījumi iepirkuma nolikumā, kas  ietekmē pretendentu dalību iepirkumā.
Semināru studentiem un publisku forumu organizēšana LRLM2017/28-3-12/15TP     Līdz 08.05.2017
plkst.10:00
SIA „Comperio”  12150.00   Iepirkums ir veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta  kārtībā
Juriskonsulta pakalpojumi publiskā iepirkuma nodrošināšanai  LRLM2017/28-3-03/11ESF  Bez paziņojuma publicēšanas IUB 2017. gada 21.februārim plkst.10:00  Raivis Grīnbergs  14 910,00    Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas kārtībā
''Par metodikas – darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) izstrādi un sociālo darbinieku apmācību'' Nr.LRLM2017/28-3-03/14ESF  28.02.2017  līdz 2017. gada 3. aprīlim plkst. 10:00      

 Atklāts konkurss.

Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma dokumentos

 Informācijas sistēmas LabIS uzturēšana un pilnveidošana  Nr.LRLM2017/28-3-03/12ERAF  27.02.2017   02.05.2017. plkst. 14.00 Iepirkumu komisija 2017.gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumi pārtraukt iepirkumu, jo iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir nepieciešami būtiski papildinājumi.       Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta funkcionalitātes izstrāde informācijas sistēmā SPOLIS  Nr.LRLM2017/28-3-03/09ERAF  27.02.2017  02.05.2017. plkst. 11.00  Iepirkumu komisija 2017.gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumi pārtraukt iepirkumu, jo iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir nepieciešami būtiski papildinājumi.      Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana  LRLM2017/28-3-02/13  27.02.2017 20.04.2017. plkst.10.00  SIA "Averoja"  222975  2020.gada 30.septembris  Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)
Juriskonsulta pakalpojumi publiskā iepirkuma nodrošināšanai  LRLM2017/28- 3-03/06ESF  Bez paziņojuma publicēšanas IUB  līdz 2017. gada 6.februārim plkst.10:00.        Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami būtiski tehniskās specifikācijas grozījumi.
Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)  LRLM2017/28-3-03/10ESF  20.02.2017  05.04.2017      16 mēneši

Atklāts konkurss

 18.04.2017. izbeigts bez rezultātiem

Deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna izpilde - integrēta komunikācijas kampaņa  LRLM2017/28-3-12/2TP  15.02.2017.  10.04.2017       Sarunu procedūra ir pārtraukta, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma tehniskajā specifikācijā
''Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta  rezultātu izvērtējums’' LRLM2017/28-3-03/01ESF  16.02.2017.  26.05.2017 plkst.10:00        

 Atklāts konkurss

Piedāvājumu iesniegšanas  termiņa pagarināšana ir saistīta ar grozījumiem iepirkuma dokumentos, kas tiks publicēti mājas lapā, tiklīdz tie būs saskaņoti ar IUB.

''Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2017. gadā’' LRLM2017/28-3-03/07ESF 16.02.2017. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)  20.03.2017. plkst.10:00       Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai
Deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna izpilde - integrēta komunikācijas kampaņa LRLM2017/28-3-12/2TP   15.02.2017. 10.04.2017. plkst.10:00       Ieinteresēto konkursa dalībnieku informatīvā sanāksme notiks 2017.gada 27.februārī plkst.10.00 Labklājības ministrijā Rīgā, Skolas ielā 28, 2.korpusa 6.stāva zālē. Informatīvā sanāksme ieinteresētajiem konkursa dalībniekiem ir atklāta, un tajā var piedalīties visi interesenti. Lai nodrošinātu ieejas caurlaidi Labklājības ministrijas telpās, lūdzam pieteikt dalību, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2017.gada 26.februāra plkst. 12.00.
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums LRLM2017/28-3-03/05ESF 07.02.2017 07.03.2017
plkst.15:00
 
       
SOPA sistēmas izmaiņu izstrāde un uzturēšana  LRLM 2017/28-3-02/04   19.01.2017.  30.01.2017.   SIA "ZZ Dats""  41780.40  31.12.2017 PIL 82 panta kārtībā
Konferences par sociālās uzņēmējdarbības aspektiem organizēšana un norises nodrošināšana   LRLM2016/32-4-09/47ASU  Bez paziņojuma IUB un LM mājas lapā  28.12.2016.
pulksten 16.00
 Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS     Iepirkums tika veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā  
 Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīzija) pakalpojumu 2017. gadā
 
 LRLM2016/28-3-03/49ESF  30.12.2016. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)  24.01.2017. plkst.10:00 Marsella Sitenkova
Diāna Indzere
SIA “Latvian Holidays”
Kārlis Viša
Ilona Talente
Rita Goldmane
Iveta Sietiņsone
Aivita Roze
SIA “MFocus”
SIA “Profesionālās pilnveides risinājumi”
Vineta Šplīta
Anita Ozoliņa
Līga Zvaigzne
Daiga Cīrule
Inese Stankus-Viša
Līga Vaivade-Kalnmeiere
SIA “Latvijas Kristīgā akadēmija”
     Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai
Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu  LRLM2016/28-3-08/48EBUP  20.12.2016 (bez publikācijas IUB mājas lapā) 27.01.2017. plkst. 10:00 Kristīne Tomase
Larisa Plyushchevskaja
Lauma Eizentāle
Gunta Brakša
Ina Sprince
Rolands Krūklis
Ārija Baldone
Inga Cielava
Nataļja  Pankova
Svetlana Belskaya
Ingrīda Damalte
Ilze Zemīte
Tatjana Baluta
Signe Lauva
Arta Silauniece
Vera Tiltiņa
Argita Šimkūna
Elza Boļšaka
Evita Rēdere
Tamara Serbolina
Ramona Astratjeva
Elīna Pinta
Jānis Markvarts
Valentīna Verboloza
Ginta Krauze
Jūlija Lavriščeva
Kristīne Zemīte
Andrejs Timofejevs
Ligita Kande
Nora Suškēviča
Zoja Lešinska
Maija Dālberga
Inese Nagle
Evija Strankale
Vija Popoviča
Justīne Valdmane
Ludmila Ivaikina
Mirdza Rēdliha
Biedrība „Inovāciju atbalsta centrs”
Ilga Ketnere
Ieva Grīnbauma
Ņina Dudova
Jeļena Učaikina
Indra Zariņa
Raisa Lipņicka
Jūlija Artanonova
SIA „Grafas PII „Kamoliņš”
Alla Stepanova
Marina Baņina
Maruta Tomiņa
SIA „BCRP „Raibā pupa”
SIA „Aukļu dienests”
Inese Bane – Kalniņa
Līga Volkova
Ineta Vladimirova
Laila Vībāne
Ruta Bārzdaine
Sanita Soboļeva
Anastasija Proskurņa
Anna Siliņa
Laima Birģele
Gunta Sausiņa
Gunta Babāne
Zane Auriņa
Dzidra Grīnberga
Jogita Kalniņa
Zinta Blumbega
Kate Līce
Dina Darkevica
Dorosida Krupeņņikova
Alīna Kravcova
Tatjana Tereškova
Aivars Brūzītis
Rasma Jansone
Daina Ķikuste
Olga Aleksandrova
Ligita Azovska
Paula Januškēvica
Katrīna  Kovaļenko
Līga Haļzova
Ligita Kaņepe
Henija Zelk-Zommere
Jolanta Brūzīte
Jevģenija Frolova
Valmieras pilsētas3.pirmsskolasiestāde „Sprīdītis”
Ieva Kalve
Ludmila Grebņova
Ludmila Sadele
Aija Lēģere
Vera Vanaga
Marina Usane
Aija Dēvica
Diāna Kuplā
Daina Galkova
Svetlana Kvasova
Aija Zvaigzne
Nataļja Kalugina
Valentīns Morhats
Solveiga Puntule
SIA „Raibā pupa”
     Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Dienesta vieglā automobiļa noma ar izpirkuma tiesībām   LRLM2016/28-3-02/46  01.12.2016  15.12.2016 plkst.10:00  SIA „Pilna Servisa Līzings”     Iepirkums ir veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2pantā noteiktajai kārtībai
Dienesta vieglā automobiļa noma ar izpirkuma tiesībām      LRLM2016/28-3-02/43  Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA""  1196587  

 Atklāts konkurss
 

Piedāvājumu iesniegšanas  termiņa pagarināšana ir saistīta ar grozījumiem iepirkuma dokumentos, kas veikti saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja atzinumā sniegtajiem iebildumiem.

   

''Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2017. gadā’' LRLM2017/28-3-03/07ESF  16.02.2017. (bez paziņojuma IUB mājas lapā) Līdz 2017.gada 20. martam plkst.10:00  Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA""
Nodibinājums „C Modulis",
Biedrība „Latvijas Ergoterapeitu asociācija", Biedrība „Latvijas Pašvaldību mācību centrs", PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „Praktikums", SIA „Biznesa vadības konsultācijas" Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestāde BVK, Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs „AISMA", Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO", SIA „MFocus", Nodibinājums „Centrs Dardedze", SIA „Mācību centrs pluss", SIA „Latvian Holidays", Biznesa augstskola „Turība" Profesionālās izaugsmes centrs
 153483    Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (spēkā līdz 28.02.217) astotās panta septītās daļas kārtībā
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums  LRLM2017/28-3-03/05ESF  07.02.2017  07.03.2017 plkst.15:00        
Infografiku, videografiku un bukleta dizaina izstrāde  LRLM2016/28-3-12/40TP Bez paziņojuma IUB un LM mājas lapās  31.10.2016. plkst.10:00  SIA ''3K studija''  3 100.00 EUR  2016.gada 15.decembris  Iepirkums tika veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīzija) pakalpojumu 2017. gadā  LRLM2016/28-3-03/49ESF  

30.12.2016. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)

Līdz 2017.gada 20.janvārim 10:00  Iveta Sietiņsone, Inesa Stankus-Viša, Līga Zvaigzne, Ilona Talente, Anita Ozoliņa, Marsella Sitenkova, Aivita Roze, D.Indzeres prakse SIA, Kārlis Viša, Mfocus SIA, Vineta Šplīta, Līga Vaivade-Kalnmeiere, Latvijas Kristīgā Akadēmija SIA, Profesionālās pilnveides risinājumi SIA, Latvian Holidays SIA, Rita Goldmane, Daiga Cīrule Kopā visiem, ar ko noslēgtas vispārīgās vienošanās, līdz 398 456,00 euro 31.12.2017. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Pētījums ''Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze’' LRLM2016/28-03-03/41ESF  31.10.2016.  14.11.2016. plkst.15:00        
Vides pieejamības stratēģijas un vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrāde Nr.LRLM2016/28-3-04/42KF   28.10.2016.  08.11.2016. plkst.10:00        
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīzija) pakalpojumu 2017. gadā LRLM2016/28-3-03/38ESF  17.10.2016. (bez paziņojuma IUB mājas lapā)  02.12.2016. plkst.10:00       

Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos nepieciešams veikt būtiskus grozījumus

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana saistīta ar to, ka iepirkuma dokumentos tiek gatavoti grozījumi, kas tiks publicēti ne vēlāk kā līdz 2016.gada 6.decembrim. Pēc grozījumu publicēšanas, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts par desmit darba dienām, skaitot no dienas, kad grozījumi tiks publicēti

Vides pieejamības stratēģijas un vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrāde  Nr.LRLM2016/28-3-04/39KF 10.10.2016.  21.10.2016. plkst.10:00       Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos nepieciešams veikt grozījumus  
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem)  LRLM2016/28-3-02/30  07.10.2016  21.11.2016 plkst.15:00 Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis” Daugavpils novada pašvaldība
VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā  slimnīca”
Rūjienas novada pašvaldības  sociālās aprūpes centrs „Lode”
SIA „Veselības centrs „Ilūkste””
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs „Stūrīši”
VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža””
SIA „Atsaucība”
Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
    Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajai iepirkuma procedūrai
Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti) LRLM2016/28-3-03/37ESF   30.09.2016. 17.11.2016. plkst.15:00        Iepirkums pārtraukts, jo piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz paredzamo līgumcenu
Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) izmaiņu izstrāde un uzturēšana LRLM2016/28-3-02/35  15.09.2016 12.10.2016

plkst.15:00
SIA „DIVI grupa”  96000 EUR    
Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu  LRLM2016/28-3-08/36EBUP 14.09.2016 (bez publikācijas IUB mājas lapā)  3.10.2016 Svetlana Belskaya
Inga Cielava
Ginta Krauze
Svetlana Kvasova
Nataļja Pankova
Tatjana Galkova
Zoja Lešinska
Anna Straume
Signe Lauva
Austra Buitāne
Henija Zelk-Zommere
Jānis Markvarts
Inta Staņa
 Mirdza Rēdliha
Andrejs Timofejevs
PII „Jumis”
Tatjana Baluta
Jolanta Brūzīte
Jeļena Učaikina
Vera Ilina
Mārīte Zviedre
Ilze Germane
     Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem  LRLM2016/28-3-02/25 07.09.2016

27.09.2016

plkst..17:00

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””
Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta””
     
Pētījuma eksperta pakalpojumu nodrošināšana projektā ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"  LRLM2016/28-3-03/34ESF  01.09.2016. 20.09.2016. plkst.10:00 Nodibinājums “Globālās attīstības institūts” 5000 EUR    
Socioloģijas eksperta pakalpojumu nodrošināšana projektā ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās  LRLM2016/28-3-03/33ESF  19.08.2016  30.08.2016. plkst.10:00      

Iepirkums pārtraukts, jo netika iesniegts neviens piedāvājums

Pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) un Labklājības ministrijas sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) sasaistes starpsistēmu moduļa uzturēšana  LRLM2016/28-3-02/32 18.08.2016 Līdz 2016.gada 29.augusta plkst.15:00  SIA „ZZ Dats”  41793.80    Iepirkums veikts Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām
Padomu grāmatiņas „Mans bērns – skolēns” izstrāde, izplatīšana un komunikācijas aktivitāšu īstenošana  LRLM2016/28-3-02/31  16.08.2016  29.08.2016
plkst..15:00
 SIA „Žurnāls Santa”     Iepirkums veikts Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbību veikušām personā sniedzēju apmācība un apmācīto personu supervīzija LRLM2016/28-3-02/22 Bez publikācijas IUB   SIA „Mācību centrs MKB”      Iepirkums ir veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā
Pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) un Labklājības ministrijas sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) sasaistes starpsistēmu moduļa uzturēšana LRLM2016/28-3-02/29  10.08.2016  Līdz 2016.gada 22.augusta plkst.17:00       Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma nolikumā
Padomu grāmatiņas „Mans bērns – skolnieks” izstrāde, izplatīšana un komunikācijas aktivitāšu īstenošana  LRLM2016/28-3-02/28  04.08.2016 15.08.2016
plkst..15:00
      Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma nolikumā
Ziņu aģentūru informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana  LRLM2016/28-3-02/24 Bez publikācijas IUB 01.07.2016 plkst.15:00  SIA "Leta"

EUR 21 888,00

   
Par pētījuma ex-ante veikšanu LRLM2016/28-3-03/27ESF 14.07.2016. 19.09.2016. plkst.15:00 Nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" 60 785,00 euro 11 mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu 2017.gadā LRLM2016/28-3-03/26ESF 11.07.2016. (bez paziņojuma IUB mājas lapā) 26.08.2018. plkst.15:00      

Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos nepieciešams veikt būtiskus grozījumus

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana vardarbību veikušām pilngadīgām personām LRLM2016/28-3-02/21 Bez Publikācijas IUB
29.06.2016
22.07.2016
plkst.17:00
 SIA „Mācību centrs MKB”      
Labklājības ministrijas interneta vietnes redaktora pakalpojumu nodrošināšana LRLM2016/28-3-02/23 16.06.2016 29.06.2016
plkst.15:00
 SIA „JUMA Z”
 
EUR 6600.00   Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām
Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu LRLM2016/28-3-08/20EBUP 25.05.2016 (bez publikācijas IUB mājas lapā) 13.06.2016.       Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums LRLM2016/28-3-03/18ESF 12.05.2016. 24.05.2016. plkst.15:00 Rīgas Stradiņa universitāte 32 915.02 EUR    
Kvalitātes vadītāja pakalpojumu nodrošināšana projektā ''Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku'' LRLM2016/28-3-08/19EBUP 03.05.2016. 17.05.2016. SIA ''Trīs V'' 4 750.00    
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta lietderības un efektivitātes novērtējums LRLM2016/28-3-07/18EAFVP 28.04.2016. 12.05.2016. plkst.15:00        
Vides pieejamības stratēģijas un vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrāde LRLM2016/28-3-04/15KF 22.04.2016. 05.05.2016. plkst.10:00       Iepirkums pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja finansējumu
Juriskonsulta pakalpojumi publiskā iepirkuma nodrošināšanai LRLM2016/28-3-05/17TP Bez publikācijas 18.04.2015. plkst.10:00 Raivis Grīnbergs 4 000.00   Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
Labklājības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana LRLM2016/28-3-02/16 15.04.2016 31.05.2016. plkst.15:00        
Par četru izdevumu izstrādi 2016. - 2017.gadā LRLM2016/28-3-03/14ESF 08.04.2016. 19.04.2016. plkst.15:00 personu apvienībai, kuru veido SIA ''Baltijas Starptautiskā akadēmija'' un SIA ''Latvijas Kristīgā akadēmija'' 27 639.60 EUR    
Novērtējuma metodes ''Atbalsta intensitātes skalas'' lietošanas tiesību Latvijā iegāde, uzturēšana un apmācības LRLM2016/28-3-03/10ESF Bez publikācijas 26.02.2016. The American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 39 268 USD (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi ASV dolāri un nulle centi)   Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta kārtībā
Ikgadējo konferenču, reģionālo metodisko sanāksmju un tematisko diskusiju organizēšana 2016.-2017. gadā un ilgstošas lietošanas projekta identitātes reklāmas stāvstendu grupas izgatavošana LRLM2016/28-3-03/13ESF 30.03.2016 (bez publikācijas IUB mājas lapā) 11.04.2016 SIA ''CWT Latvia'' 53 647.95 EUR   Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu LRLM2016/28-3-08/11EBUP 29.03.2016 (bez publikācijas IUB mājas lapā) 25.04.2016       Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Apmācību (par Atbalsta intensitātes skalu) organizēšana LRLM2016/28-3-03/12ESF 24.03.2016. 07.04.2016. plkst.10:00 SIA ''3K MANAGEMENT'' 10 894 EUR    
Projekta „Labklājības nozares IKT centralizācija” apraksta izstrāde LRLM2016/28-3-02/07 07.03.2016. 18.03.2016. Plkst. 17:00        
„Metodiku izstrāde par sociālo uzņēmumu pazīmēm, atlases kritērijiem un to piemērošanu, un sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanu un finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācības”  LRLM2016/32-4-09/08ASU 29.02.2016.
 
04.04.2016.
Plkst. 15:00
       
Labklājības ministrijas un tās pakļautības iestāžu teritoriālā datu pārraides tīkla nodrošināšana un tīkla iekārtu piegāde LRLM2016/28-3-02/09 25.02.2016. 04.04.2016. plkst.15:00        
Dienesta vieglā automobiļa piegāde Labklājības ministrijai LRLM2016/28-3-02/04 05.02.2016. 16.02.2016. plkst.17:00 SIA „Euro – Auto” 13405.00   Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām  vielām atkarīgiem bērniem LRLM2016/28-3-02/05 Bez publikācijas 12.02.2016. plkst.15:00        
Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā LRLM2016/28-3-03/04ESF 29.01.2016. 10.03.2016. plkst.15:00 SIA "Baltijas Konsultācijas" 48 500.00    
Par četru izdevumu izstrādi 2016. - 2017.gadā LRLM2016/28-3-03/03ESF 22.01.2016 03.02.2016. plkst.15:00       Iepirkums pārtraukts, jo vienīgais pretendents, kurš iesniedza piedāvājumu, atteicās no iepirkuma līguma noslēgšanas
Vieglā automobiļa piegāde Labklājības ministrijai LRLM2016/28-3-02/02 13.01.2016 25.01.2016. plkst.17:00       Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma nolikumā.
Juriskonsulta pakalpojumi publiskā iepirkuma nodrošināšanai  LRLM2015/28-3-03/49ESF Bez publikācijas 22.12.2015. plkst.10:00 Raivis Grīnbergs 14 750.00   Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
Reklāmas par adopcijas popularizēšanu pārraide televīzijā LRLM2015/28-3-02/48 Bez publikācijas   SIA „TV3 Latvia” 7041.60 Līdz pilnīgai līguma saistību izpildei Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
Pašvaldību sniegto sociālo pakalpojumu datu apmaiņas risinājuma un asistenta pakalpojuma moduļa papildinājumu izstrāde Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā LRLM2016/28-3-02/01 04.01.2016. 15.01.2016. plkst.17:00 SIA „Lightsoft Solutions”     Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām.
Informatīvu sižetu ražošana un pārraide televīzijā LRLM2015/28-3-05/45TP Bez publikācijas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā 19.11.2015. plkst.15:00 AS „TV Latvija” 4 876.03    
Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmas BURVIS saskarņu papildināšana datu apmaiņai ar pašvaldību informācijas sistēmām LRLM2015/28-3-03/41ERAF Bez publikācijas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 3.punkta kārtībā 13.11.2015. plkst.15:00 SIA ''UNISO'' 19 500    
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti moduļa papildinājumu izstrāde sistēmā SPOLIS LRLM2015/28-3-03/46ERAF 19.11.2015 30.11.2015. plkst.15:00 SIA ''Lightsoft solutions'' 6 490.00    
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām LRLM2015/28-3-02/43 19.11.2015 03.12.2015. plkst.17:00 VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža” 166448.70   Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas prasībām.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem LRLM2015/28-3-02/44 19.11.2015 03.12.2015. plkst.17:00        
Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmas BURVIS saskarņu papildināšana datu apmaiņai ar pašvaldību informācijas sistēmām LRLM2015/28-3-03/40ERAF 23.10.2015 03.11.2015. plkst.15:00       Iepirkums pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām
Projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” pētījuma veikšana LRLM2015/28-3-08/41EBUP 14.10.2015 30.11.2015 SIA ''Projektu un kvalitātes vadība'' 171 000 EUR    
Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi  projekta „Latvijas visaptverošās aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” ietvaros  LRLM2015/28-3-06/PAN/39 04.09.2015 15.09.2015 plkst.15:00       Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā
Konferences, preses konferences un semināra organizēšanas pakalpojumi (telpu īre, tehniskā aprīkojuma un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana) projekta „Latvijas visaptverošās aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” ietvaros LRLM2015/28-3-06/PAN/38 03.09.2015 14.09.2015 plkst.17:00 SIA „Islande Hotel” 5350,39   Iepirkums ir veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi projekta „Latvijas visaptverošās aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” ietvaros” LRLM 2015/28-3-06PAN/37 01.09.2015 14.09.2015 plkst.17:00       Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos ir veicami grozījumi
Valsts sociālās politikas informācijas sistēmas (SPOLIS) uzlabojumu pakalpojums 2015. – 2016.gadam LRLM2015/28-3-02/34 31.08.2015 11.09.2015
plkst.17:00
 
Personu apvienība SIA „DIVI grupa” un SIA „Datorikas institūts DIVI” 38000,00 No līguma parakstīšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei  
IT veiktspējas audita pakalpojumu iepirkums informācijas sistēmai SPOLIS un NVA informācijas sistēmai BURVIS LRLM2015/28-3-03/36ERAF 20.08.2015 31.08.2015. plkst.15:00 SIA „Corporate Consulting” 7600.00 No dienas, kad to paraksta pēdējā no pusēm un līdz pilnīgai saistību izpildei  
IT kvalitātes audita pakalpojumu iepirkums informācijas sistēmai SPOLIS, NVA informācijas sistēmai BURVIS un LM informācijas sistēmai LabIS LRLM2015/28-3-03/35ERAF 20.08.2015 31.08.2015. plkst.15:00 SIA „Corporate Consulting” 2925 No dienas, kad to paraksta pēdējā no pusēm un līdz pilnīgai saistību izpildei  
IT drošības audita pakalpojumu iepirkums informācijas sistēmai SPOLIS, NVA informācijas sistēmai BURVIS, LM informācijas sistēmai LabIS un lietvedības sistēmai LRLM2015/28-3-03/29ERAF 14.08.2015 25.08.2015. plkst.15:00 SIA „KPMG Baltics” 16200.00 No dienas, kad to paraksta pēdējā no pusēm un līdz pilnīgai saistību izpildei  
IT kvalitātes audita pakalpojumu iepirkums informācijas sistēmai SPOLIS, NVA informācijas sistēmai BURVIS un LM informācijas sistēmai LabIS LRLM2015/28-3-03/30ERAF 14.08.2015 25.08.2015. plkst.15:00       Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos veicami grozījumi
IT veiktspējas audita pakalpojumu iepirkums informācijas sistēmai SPOLIS un NVA informācijas sistēmai BURVIS LRLM2015/28-3-03/31ERAF 14.08.2015 25.08.2015. plkst.15:00       Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos veicami grozījumi
Vienotas komunikācijas stratēģijas un pasākumu plāna izstrāde 2016.-2022.gadam par sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošanu LRLM2015/28-3-03/32TP 13.08.2015 04.09.2015. plkst.15:00 SIA ''Alpha Balaltic'' 15 702.48    
Konferenču un semināra organizēšanas pakalpojumi (telpu īre, tehniskā aprīkojuma un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana) projekta „Latvijas visaptverošās aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” ietvaros LRLM2015/28-3-06PAN/33 13.08.2015 24.08.2015. plkst.17:00       Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma dokumentos ir veicami grozījumi
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta lietderības un efektivitātes novērtējums LRLM2015/28-3-07/EAFVP28 22.07.2015. 03.08.2015. plkst.15:00       Iepirkums pārtraukts, jo iepirkumā piedāvājumu iesniedza viens pretendents, uz kuru attiecās Publisko iepirkumu likuma 8.divi prim panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīzija) pakalpojumu LRLM2015/28-3-03/27ESF 09.07.2014. (bez paziņojuma IUB mājas lapā) 24.07.2015. plkst.15:00      

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Sākot ar 2015. gada 5. oktobri pašvaldībām ir tiesības slēgt līgumus ar iepirkuma rezultātā noteiktajiem supervīzijas pakalpojumu sniedzējiem, informācija par ko ir publicēta LM mājaslapā - index.php?option=com_content&view=article&id=82150.

Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu LRLM2015/28-3-03/26ESF 01.07.2015. (bez paziņojuma IUB mājas lapā) 16.07.2015. plkst.15:00      

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Sākot ar 2015. gada 13. oktobri pašvaldībām ir tiesības slēgt līgumus ar iepirkuma rezultātā noteiktajiem apmācību pakalpojumu sniedzējiem, informācija par ko ir publicēta LM mājaslapā - index.php?option=com_content&view=article&id=82150

Konferences un semināra organizēšanas pakalpojumi (telpu īre, tehniskā aprīkojuma un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana) projekta „Latvijas visaptverošās aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” ietvaros LRLM2015/28-3-06PAN/25 29.06.2015. 2015.gada 10.jūlijs plkst. 15:00       Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā.
Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem iepirkuma dokumentos.
 
Labklājības ministrijas interneta vietnes redaktora pakalpojumi LRLM2015/28-3-02/24 15.06.2015. 29.06.2015. plkst.17:00 SIA „RATE IT SERVICES”     Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīzija) pakalpojumu  LRLM2015/28-3-03/23ESF 19.05.2014. (bez paziņojuma IUB mājas lapā) 04.06.2015. plkst.15:00      

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem iepirkuma dokumentos

Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu LRLM2015/28-3-03/22ESF 15.05.2014. (bez paziņojuma IUB mājas lapā) 02.06.2015. plkst.15:00      

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem iepirkuma dokumentos

Ēdināšanas pakalpojums 2015.gada 6.maijā LRLM2015/28-3-02/20 Bez publikācijas 28.04.2015. AS "LIDO" 2666,25   Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
Adopcijas reģistra uzlabojumu programmēšanas pakalpojums LRLM 2015/28-3-02/21 29.04.2015. 13.05.2015. plkst.17:00 SIA "ADI" 5965   Iepirkums ir veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
IT drošības, veiktspējas un kvalitātes audita pakalpojumu iepirkums NVA sistēmai BURVIS, LM sistēmai LabIS un lietvedības sistēmām LRLM2015/28-3-03/19ERAF 23.04.2015. 01.06.2015.        
Audita veikšana projektam „Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietavaru” LRLM2015/28-3-02/18 23.04.2015. 06.05.2015 plkst. 17:00 SIA „KPMG Baltics Latvia” 3900   Iepirkums ir veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
IT drošības, veiktspējas un kvalitātes audits informācijas sistēmai SPOLIS LRLM2015/28-3-03/17ERAF 14.04.2015. 29.05.2015. plkst. 15:00        
Labklājības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana LRLM2015/28-3-02/16 13.04.2015. 28.05.2015.        
IT drošības, veiktspējas un kvalitātes audita pakalpojumu iepirkums NVA sistēmai BURVIS un LM sistēmai LabIS LRLM2015/28-3-03/13ERAF 08.04.2015. 08.05.2015.       Iepirkums pātraukts dēļ grozījumiem iepirkuma dokumentos
Adopcijas reģistra uzlabojumu programmēšanas pakalpojums LRLM 2015/28-3-02/14 01.04.2015. 15.04.2015 plkst.17:00       Iepirkums, pārtraukts, jo vienīgais pretendents neatbilda nolikumā noteiktajām atlases prasībām.
Ēdināšanas pakalpojums 2015.gada 4.maijā LRLM2015/28-3-02/11 Bez publikācijas 30.03.2015. SIA „Albert Management” Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā 2 863.64   Iepirkums veikts
LabIS izstrādātāju iesniegto nodevumu testēšana LRLM2015/28-3-02/12 31.03.2015. 14.04.2015. Aldis Salaks, Marina Dagenvalda, Jurijs Gržibovskis 3 897    
Projekta vadītājs – LabIS izstrādātāju iesniegto nodevumu testēšanas kontrole un darbu organizēšana LRLM2015/28-3-02/11
 
31.03.2015. 14.04.2015. Aija Ausekle 1 899    
Padomu grāmatiņas par bērnu aprūpi izveide, iespiešana un izplatīšana LRLM 2015/28-3-02/10 26.03.2015. 09.04.2015 plkst.17:00 SIA „Žurnāls Santa” 7436   Iepirkums ir veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā
Valsts sociālās politikas informācijas sistēmas (SPOLIS) uzturēšanas pakalpojums 2015. – 2016.gadam LRLM 2015/28-3-02/09 23.03.2015. 07.04.2015 plkst.17:00       Iepirkums pārtraukts, iepirkuma nolikumā izvēlētais darbu izpildes princips (pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājam vispirms jāvienojas ar Izpildītāju par katra izmaiņu pieprasījuma darbu apjomu un izpildes termiņu) nedod pārliecību, ka 2015.gada III ceturksnī tiks izstrādāti nepieciešamie Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) papildinājumi, lai noteiktajā termiņā pabeigtu ERAF projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” ieviešanu.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana vardarbību veikušām personām LRLM 2015/28-3-02/04 03.03.2015. 17.03.2015. SIA „Mācību centrs MKB” 323035.94   Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā
Padomu grāmatiņas par bērna aprūpi izveide, iespiešana un izplatīšana LRLM 2015/28-3-02/05 20.02.2015. 03.03.2015. plkst.17:00       Iepirkums ir pārtraukts, jo vienīgais pretendents neatbilda iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
Eiropas Komisijas Drošības un veselības aizsardzības darbā padomdevējkomitejas valdības interešu grupas koordinatora pienākumu veikšana LRLM2014/28-3-02/37 Bez publikācijas 08.12.2014. THOMAS WALSH 9750,00 EUR   Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sēpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbību veikušām personām sniedzēju apmācība  un apmācīto personu supervīzija LRLM2015/28-3-02/02 26.01.2015. 06.02.2015. plkst.17:00 SIA „Mācību centrs – MKB” 7698.70 Līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei, bet nepārsniedzot līguma kopējo summu. Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām
Izmaiņu un papildinājumu izstrāde Daugavpils sociālās lietu pārvaldes klientu un sniegto tiem pakalpojumu uzskaites sistēmā LIETIS LRLM2015/28-3-03/03ERAF 10.01.2015. 21.01.2015. plkst.15:00 SIA „LatInSoft”

39 900 EUR

   
Juriskonsulta pakalpojumi LRLM2014/28-3-02/44 Bez publikācijas 17.12.2014. plkst.15:00 Raivis Grīnbergs Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā 35 EUR/h   Iepirkums veikts
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem LRLM 2015/28-3-02/01 05.01.2015. 19.01.2015 plkst.17:00 SIA „Bērnu Oāze” 106919.45   Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta  septītās daļas prasībām
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti datu apmaiņas risinājuma izstrāde starp VDEĀVK invaliditātes IS un sistēmu SPOLIS LRLM 2014/28-3-03/43ERAF 22.12.2014.  08.01.2015. SIA "Autentica" 22 800    
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti moduļa izstrāde sistēmā SPOLIS LRLM 2014/28-3-03/42ERAF 17.12.2014.
14.01.2015 plkst.15:00
       
Divu sociālo reklāmu izstrāde par bāriņtiesu family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} LRLM2014/28-3-02/41 Bez publikācijas 09.12.2014 plkst.13:00 Biedrība "Pilsoniskās iniciatīvas centrs" 12 800 Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā  
Labklājības ministrijas un tās pakļautības iestāžu teritoriālā datu pārraides tīkla iekārtu un tīkla pārvaldības sistēmu pēcgarantijas nodrošināšanas pakalpojums LRLM 2014/28-3-02/40 14.11.2014. 28.11.2014 plkst.15:00 SIA "STREAM NETWORKS" 11 993    
Vienotas komunikācijas stratēģijas izstrāde par komunikācijas aktivitātēm Jauniešu garantijas projektu ietvaros LRLM 2014/28-3-02/39 07.11.2014. 20.11.2014 plkst.15:00        
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā  LRLM 2014/28-3-02/38 29.10.2014. 12.11.2014. plkst.17:00 VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs „Stūrīši”
SIA „Atsaucība”
5397201.60   Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas prasībām
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem  LRLM 2014/28-3-02/25 20.10.2014. 13.11.2014. plkst.17:00 Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta”” 267087,74   Iepirkums veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas prasībām
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes datu apmaiņa ar labklājības nozares informācijas sistēmām LRLM 2014/28-3-03/34ERAF 25.09.2014. 07.10.2014.
plkst.15:00
      Iepirkums pārtraukts dēļ grozījumiem iepirkuma dokumentos
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes datu apmaiņa ar labklājības nozares informācijas sistēmām LRLM2014/28-3-03/28ERAF 18.09.2014. 29.09.2014 plkst.15:00       Iepirkums pārtraukts dēļ grozījumiem iepirkuma nolikumā
Kandavas novada sociālā dienesta datu apmaiņa ar labklājības nozares informācijas sistēmām LRLM2014/28-3-03/33ERAF 18.09.2014.

29.09.2014 plkst.15:00

       

Valsts darba inspekcijas IS uzlabojumu un e-pakalpojuma izstrāde

LRLM2014/28-3-03/32ERAF 15.09.2014. 03.11.2014. plkst.15:00        
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti moduļa izstrāde sistēmā SPOLIS LRLM2014/28-3-03/30ERAF 15.09.2014. 30.10.2014. plkst.15:00        
Kandavas novada sociālā dienesta datu apmaiņa ar labklājības nozares informācijas sistēmām LRLM 2014/28_3_03/29ERAF 29.08.2014. 2014.gada 10.septembra plkst.15:00        
Komandējumu un darba braucienu nodrošināšana LRLM 2014/28-3-02/31 26.08.2014 2014.gada 8.septembra plkst.12:00 SIA "Averoja"   Trīs gadi no līguma noslēgšanas dienas  
Komandējumu un darba braucienu nodrošināšana LRLM 2014/28-3-02/19 05.08.2014 2014.gada 20.augusta plkst.17:00       Iepirkums pārtraukts, jo konstatētas neprecizitātes iepirkuma nolikumā.
Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) uzturēšanas pakalpojums 2014.-2015.gadam LRLM 2014/28-3-02/27 31.07.2014 2014.gada 12.augusta plkst.15:00

SIA
"ISoft Solutions"

stundas likme 23 eiro 2015.gada 31.decembris  
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem LRLM 2014/28-3-02/26 28.07.2014 2014.gada 12.augusta plkst.17:00       Iepirkums izbeigts, jo piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav iesniegts neviens piedāvājums.
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti datu apmaiņas risinājuma izstrāde starp VDEĀVK invaliditātes IS un sistēmu SPOLIS LRLM 2014/28-3-03/24ERAF 08.07.2014. 21.07.2014.       Iepirkums pārtraukts ar iepirkuma komisijas 31.07.2014.lēmumu, jo piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja pieejamo finanšu apjomu.
VBTAI IS uzlabojumu izstrāde   LRLM 2014/28-3-03/23ERAF 26.06.2014. 08.07.2014.  SIA "DATORIKA"  14 200    
Par tiesībām veikt tulkošanas pakalpojumus Labklājības ministrijas vajadzībām LRLM2014/28-3-02/20   07.07.2014 plkst. 17:00 SIA „VIP Tulks” 10 000,00 Līdz līguma saistību pilnīgai izpildei  
Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti datu apmaiņas risinājuma izstrāde starp VDEĀVK invaliditātes IS un sistēmu SPOLIS LRLM 2014/28-3-03/14ERAF 25.06.2014. 07.07.2014.       Iepirkums pārtraukts, jo piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav iesniegts nevies piedāvājums
Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas papildināšana  LRLM 2014/28-3-03/22ERAF 20.06.2014. 03.07.2014. SIA "DIVI grupa"  21500    
Lietvedības sistēmas piegāde, ieviešana un uzturēšana LRLM2014/28-3-03/18ERAF 23.06.2014 31.07.2014 plkst.15:00        
VBTAI IS uzlabojumu izstrāde   LRLM 2014/28-3-03/13ERAF 13.06.2014. 26.06.2014.       Iepirkums pārtraukts, jo piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav iesniegts neviens piedāvājums
Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas papildināšana LRLM 2014/28-3-03/12ERAF 13.06.2014. 26.06.2014.       Iepirkums pārtraukts sakarā ar grozījumiem iepirkuma dokumentos
SPOLIS uzlabojumu pakalpojums 2014.-2016.gadam LRLM2014/28-3-02/21 12.06.2014 10.07.2014        
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā  LRLM 2014/28-3-02/17 03.06.2014 2014.gada 7.jūlija  plkst.17:00  Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”
Daugavpils novada pašvaldība
761921.30    
Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs „Lode” 461992.00    
VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža” 665575.50    
SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate” 623689.20    
SIA „Veselības centrs „Ilūkste” 818588.42    
Nodarbinātības valsts aģentūras IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde LRLM2014/28-3-03/16ERAF     SIA "UNISO" 758 100.00 EUR 06.05.2015. Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.     Sarunu procedūras pamatojums: „Nodarbinātības valsts aģentūras IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde" priekšmets ir Nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (turpmāk - BURVIS) uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde. Izņēmuma tiesības, ko aizsargā Autortiesību likuma 15.panta otrās daļas 5.punkts, attiecībā uz BURVIS pieder konkrētam piegādātājam. 
Labklājības ministrijas interneta vietnes redaktora pakalpojumu nodrošināšana  LRLM 2014/28-3-02/15  07.05.2014.
 
2014.gada 19.maijs plkst.15:00  SIA „RATE Business Solutions"  6523,64  Līdz līguma saistību izpildei  Līgumcena aprēķināta ņemot vērā vienas stundas likmi 4,94 EUR bez PVN 
Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi Labklājības ministrijas vajadzībām   LRLM 2014/28-3-02/01      Andrejs Strebkovs  1920  Līdz līguma saistību pilnīgai izpildei   
Lietvedības sistēmas piegāde un ieviešana LRLM2014/28-3-03/11ERAF 29.04.2014. 28.05.2014. plkst.15:00       Iepirkuma procedūra pārtraukta ar iepirkuma komisijas 2014.gada 15.maija lēmumu
SPOLIS uzlabojumu pakalpojums 2014.-2016.gadam LRLM2014/28-3-02/09 31.03.2014. 28.04.2014. plkst.15:00        
Valsts darba inspekcijas IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde

LRLM2014/28-3-03/05ERAF

28.03.2014. 24.04.2014. plkst.15:00        
Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde  LRLM 2014/28-3-05/10TP  27.03.2014  Līdz 2014.gada 14.aprīļa plkst.12:00  Biedrība „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO""  28320  Līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei   
Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde LRLM 2014/28-3-05/07TP 07.03.2014 Līdz 2014.gada 18.marta plkst.12:00       Iepirkums pārtraukts 
VDEĀVK IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde   LRLM2014/28-3-03/04ERAF 05.03.2014 02.04.2014 plkst.15:00        
Labklājības ministrijas interneta vietnes redaktora paklpojumi LRLM 2014/28-3-02/06  25.02.2014  Līdz 2014.gada 10.marta  plkst.12:00        Iepirkums pārtraukts, jo  pretendenti neatbilst kvalifikācijas atlases prasībām. 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām  LRLM 2014/28-3-02/03  12.02.2014  Līdz 2014.gada 26.februāra plkst.17:00  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Slimnīca „Ģintermuiža""  166223  Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei attiecībā uz klientiem, kuriem pakalpojuma sniegšana uzsākta līdz 2015.gada 31.decembrim, nepārsniedzot līguma kopējo summu kārtējam gadam, kas noteikta attiecīgā gada finansēšanas grafikā   
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem    

LM 2014/28-3-02/02

2014.gada 12.februāris  2014.gada 26.februāra plkst. 17-00  VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca”  4015,00 No līguma parakstīšanas   līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai  izpildei attiecībā uz no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, kuriem pakalpojuma  sniegšana uzsākta līdz 2015.gada 31.decembrim, bet nepārsniedzot   līguma kopējo  summu kārtējam gadam, kas noteikta attiecīgajā finansēšanas grafikā.  
Biedrība „Ģimenei un veselībai”  285138
Nodarbinātības valsts aģentūras IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde LRLM2013/28-3-03/21ERAF 07.01.2014. 10.03.2014. plkst.15:00       Pasūtītājs paziņo, ka iepirkuma procedūra ir pārtraukta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrajai daļai
Juriskonsulta pakalpojumi LRLM2013/28-3-02/23   27.12.2013. plkst.15:00 Raivis Grīnbergs 35 EUR/h   8.prim panta 10.daļas kārtībā
Labklājības ministrijas politikas izstrādes informācijas sistēmas izstrāde LRLM2013/28-3-03/22ERAF 20.12.2013. 20.02.2014        
Lāzerprinteru piegāde LRLM 2013/28-3-02/20 27.11.2013 09.12.2013 plkst.15:00       Iepirkums pārtraukts, jo no iesniegtajiem piedāvājumiem neviens neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.
Multifunkcionālu drukas iekārtu piegāde LRLM 2013/28-3-02/19 27.11.2013 09.12.2013 plkst.15:00       Iepirkuma pārtraukts, jo no trīs iesniegtajiem piedāvājumiem divi piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, bet trešā piedāvājuma līgumcena pārsniedz pasūtītāja finanšu apjomu.
Sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas izmaiņu izstrāde LRLM2013/28-3-03/15ERAF 16.10.2013. 29.11.2013 SIA „iSoft Solutions" 46670.20 EUR  4 mēneši  
VSAA IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde LRLM 2013/28-3-03/11ERAF 23.09.2013. 03.12.2013 SIA „Datakom" 217601.21 EUR 11 mēneši    
Lietvedības sistēmu, kas bāzētas uz Lotus Notes, pielāgošana darbam ar DIV   LRLM 2013/28-3-03/13ERAF 17.09.2013. 30.09.2013. plkst.15:00 AS "Exigen Services Latvia" 24587.22 EUR 4 mēneši  
Lietvedības sistēmas iegāde un ieviešana  LRLM 2013/28-3-03/12ERAF 17.09.2013. 30.09.2013. plkst.15:00       Iepirkums pārtraukts
http://pvs.iub.gov.lv/show/333992 
Ziņu aģentūru  informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana  LRLM 2013/28-3-02/09    Līdz 2013.gada 22.jūlija plkst. 10:00  SIA „Leta"  10440,00  No 01.08.2013 līdz 31.07.2016   
Sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas izmaiņu izstrāde   LRLM2013/28-3-03/07ERAF 17.07.2013. 30.08.2013.       Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta septīto daļu
Labklājības ministrijas informācijas sistēmas SPOLIS pielāgošana euro valūtai   LRLM2013/28-3-03/06ERAF 17.07.2013. 14.08.2013. SIA „iSoft Solutions"  8200,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei   
Pētījums par horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas" ieviešanas efektivitāti 2007. - 2013.gada plānošanas periodā  LRLM 2013/28-3-03/10-TP  12.07.2013.  Līdz 2013.gada 23.jūlija plkst. 10:00   SIA „Corporate Consulting"  9450,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei   
Testēšanas pakalpojumi Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas kompleksai pārejai no latiem uz eiro
 
 LRLM2013/28-3-03/08ERAF  28.06.2013. Līdz 2013.gada 6.augustam SIA „Corporate Consulting"  29000,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei   
Pētījums par horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas" ieviešanas efektivitāti 2007. - 2013.gada plānošanas periodā  LRLM 2013/28-3-05/05-TP 13.06.2013  Līdz 2013.gada 26.jūnija plkst. 10:00        Pasūtītājs paziņo, ka iepirkums ir pārtraukts, jo pretendenti neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas atlases prasībām. 
Pētījums par horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas" ieviešanas efektivitāti 2007. - 2013.gada plānošanas periodā 800x600 LRLM 2013/28-3-05/04-TP  11.06.2013 Līdz 2013.gada 25.jūnija plkst. 14:00         

Pasūtītājs paziņo, ka iepirkums ir pārtraukts, jo konstatētas būtiskas neprecizitātes iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā.

Viena kempera noma ESF līdzfinansētā projekta
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros 
LRLM 2013/28-3-03/05ESF 17.05.2013 30.05.2013. SIA „NOTE"  3731,00  No 07.06.2013 līdz 31.07.2013   
LM padotības iestāžu IS uzlabojumu, LabIS, e-pakalpojumu tehnisko specifikāciju izstrāde   LRLM2013/28-3-03/03ERAF 18.04.2013 Līdz 15.05.2013. plkst.15:00 SIA  „Pricewaterhouse Coopers"  47800,00  Līdz saistību pilnīgai izpildei 

Pasūtītājs paziņo, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2013.gada 1.jūlijā plkst.11:00, ministrijas I korpusa 302.kabinetā, Skolas ielā 28, Rīgā.

Serveru, to virtualizācijas risinājumu, datu masīvu iekārtu piegāde un ieviešana  LRLM2013/28-3-03/01ERAF 02.04.2013 Līdz 2013.gada 12.augustam plkst.15:00  

SIA „Datakom"

769585,80   Līdz saistību pilnīgai izpildei  Pasūtītājs paziņo, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2013.gada 4.septembrī plkst.11:00, ministrijas pirmā korpusa 302.kabinetā, Skolas ielā 28, Rīgā
Sociālās rehabilitācijas  un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem LM 2012/28-3-02/09  03.01.2013  Līdz 2013,gada 17.janvāra plkst.17:00  Biedrība „Patvērums „Drošā māja""  171252,60  Līdz saistību pilnīgai izpildei attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuriem, kuriem  sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana  uzsākta līdz 2014.gada 31.decembrim.   
Izmēģinājumprojekta vadītāja pakalpojumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai   LM 2012/28-3-02/07 07.11.2012 20.11.2012. Ārija Baltiņa  15289.26  Līdz saistību pilnīgai izpildei   
Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana izmēģinājumprojektā „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai"  LM 2010/13.3-03/05  16.08.2010  2012.gada 28,augusta, plkst. 10:00        Iepirkums izbeigts atklātā konkursa „Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana izmēģinājumprojektā  „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai"  1.daļā „Priekšlikumu izstrāde bērnu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai" un 2.daļā „Priekšlikumu izstrāde pieaugušo personu  grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai", jo pretendents neatbilst  iepirkuma procedūras 1.un 2.dalā noteiktajām atlases prasībām. 
Lietojumprogrammu Lotus Notes serveru migrācija un lietojumprogrammu pielāgošana   LM 2012/28-3-02/06 08.10.2012  19.10.2012.       Iepirkums pārtraukts, jo ministrijai nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai noslēgtu iepirkuma līgumu par piedāvājumā norādīto cenu
Programmatūras izstrādes pakalpojumi Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas kompleksai pārejai no latiem uz eiro LM 2012/13.3-03/02-ERAF  02.10.2012  11.12.2012. Personu apvienība AS "Exigen Services Latvia" un SIA "Datakom" 370462 No 27.03.2013 līdz 01.10.2013   
Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana izmēģinājumprojektā „Priekšlikumi  klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai"  LM 2012/13.3-03/05 31.07.2012 2012.gada 28 augusts, plkst. 10:00       Iepirkums noslēdzies bez rezultāta, jo pretendenti netabilda  kvalifikācijas atlases prasībām. 
Izmaiņas un papildinājumi Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā  LM 2012/13.3-03/01-ERAF   30.07.2012 28.08.2012. plkst.11:00.       Iepirkums izbeigts, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepikruma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem

 LM 2012/13.3-03/04   16.07.2012  2012.gada 1 augusts, plkst. 10:00 Biedrība  „Patvērums „Drošā māja"" 42287,21   No līguma noslēgšanas dienas līdz pušu uzņemto saistību izpildei attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuriem, kuriem  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana uzsākta līdz 2012.gada 31.decembrim
 Konsultāciju sniegšana par vides un informācijas pieejamības pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem  LM 2012/13.3-05/01-TP   2012.gada 12.aprīļa plkst. 12-00  Biedrība  „Latvijas Ergoterapeitu Asociācija "   11700   2012.gada 18.maija līdz 2013.gada 27.novembrim
Viena kempera noma ESF līdzfinansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros   LM 2012/13.3-04/03-ESF 2012.gada 23.martā  05.04.2012 plkst.12:00    SIA "NOTE"   3850     01.05.2012. - 30.06.2012.
Viena kempera noma ESF līdzfinansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros  

LM 2012/13.3-04/02-ESF

 
2012.gada 13.martā  26.03.2011 plkst. 12:00       Iepirkums pārtraukts, jo publikācijā un nolikumā ietverta atšķirīga informācija, kas tādējādi var radīt grūtības ieinteresētajiem piegādātājiem sagatavot un iesniegt piedāvājumus. 

Speciālistu sagatavošana profesionālās vidējās izglītības programmā "ESF līdzfinansētā projekta Nr. 1DP.1.4.1.2.2/09/IPIA/NVA/002 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes invaliditāti Latvijā" ietvaros"

 

LM 2012/13.3-04/01-ESF

 
  27.01.2012 plkst. 12:00.  

Latvijas Universitātes aģentūra

„Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža" 
42870,45 Līdz saistību pilnīgai izpildei   
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana LM 2012/13.3-02/01   Līdz 2012.gada 16.janvāra plkst.12:00 SIA „Latvia Tours"   Nav norādīta  Četri gadi līdz no līguma parakstīšanas dienas vai kamēr sniegto pakalpojumu kopējā summa bez PVN sasniedz  LVL 200 000,00   
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriempdf.gif - 641 B   LM 2011/13.3-02/08  

2011.gada

13.decembris plkst.14:00
 Biedrība „Patvērums „Drošā māja""  39312   No līguma noslēgšanas dienas līdz pušu uzņemto saistību izpildei attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuriem, kuriem sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana uzsākta līdz 2012.gada 31.decembrim
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniempdf.gif - 641 B  LM 2011/13.3-02/09  

2011.gada

13.decembris plkst.14:00 
 VSIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" 327428   No 01.01.2012 līdz Pušu uzņemto saistību izpildei attiecībā uz no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, kuriem pakalpojuma sniegšana uzsākta līdz 2013.gada 31.decembrim
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgām  pilngadīgām personāmpdf.gif - 641 B  LM 2011/13.3-02/05  

2011.gada

13.decembris plkst.14:00 
 VSIA „Slimnīca "Ģintermuiža"' 116960   No 01.01.2012 līdz Pušu uzņemto saistību izpildei attiecībā uz no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām, kurām pakalpojuma sniegšana uzsākta līdz 2013.gada 31.decembrim.

Peldbaseina noma

LM 2011/13-3-04/06-ESF 

 26.10.2011

2011.gada 7.novembris plkst.12:00 Balvu novada pašvaldības Balvu Sporta skola  1992,13   No 12.2011 līdz 01.06.2012 un no 15.09.2012 līdz 31.05.2013
SIA „Reāls" 1652,46   No 12.2011 līdz 01.06.2012 un no 15.09.2012 līdz 31.05.2013

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

LM 2011/13-3-02/04  

2011.gada 14.novembris plkst.12:00

     

Iepirkums pārtraukts, jo identificētas  

būtiskas neprecizitātes iepirkuma nolikumā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem LM 2011/13-3-02/06   2011.gada 10.novembris plkst.10:00       

Iepirkums pārtraukts, jo identificētas

būtiskas neprecizitātes iepirkuma nolikumā
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana LM 2011/13-3-02/07    2011.gada 14.novembris plkst.12:00       Iepirkums pārtraukts ar iepirkumu komisijas 30.12.2011. lēmumu pamatojoties uz IUB 12.12.2011.lēmumu Nr.4-1.2/11-403
 

Konsultāciju pakalpojumi biznesa procesu, informācijas sistēmu un IKT risinājumu optimizācijai

LM 2011/13-3-03/01-ERAF 20.10.2011 2011.gada 24.novembris plkst.10:00       Iepirkuma procedūra pārtraukta pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu 
Serveru risinājumu piegāde Labklājības ministrijas vajadzībām  LM 2011/13-3-03/02-ERAF 21.09.2011 2011.gada 15.novembris plkst.10-00  SIA "Datakom"  104705    30 dienas no līguma spēkā stāšanās brīža 
Sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem LM2011/13-3-03/03  14.09.2011  2011.gada 15.augusta  plkst.12:00  Biedrība  „Patvērums „Drošā māja"  16 380  

No 2011.gada 13.spetembra līdz pušu saistību pilnīgai izpildi attiecībā uz personām. kurām pakalpojuma sniegšana uzsākta līdz 2011.gada 31.decembrim. 

Peldbaseina  noma Eiropas  Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros" LM2011/13-3-04/05-ESF  09.09.2011 2011.gada 20.septembris plkst.12-00         
 iepirkuma 3.daļa Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde  1679,66   Līgums  stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta abas puses, un ir spēkā līdz 2013.gada 31.augustam
iepirkuma 4.daļa  SIA "Olimpiskais centrs „Ventspils""   1475,41   Līgums  stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta abas puses, un ir spēkā līdz 2013.gada 31.maijam
Saimniecības preču piegāde mācību programmu īstenošanai LM2011/13-3-04/04-ESF   2011.gada 29.augusta plkst.10:00   AS „Rautakesko"  6526,07   No līguma parakstīšanas dienas līdz 2013.gada 31.augustam
Konsultāciju sniegšana par vides pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem  LM2011/13-3-05/08-TP   2011.gada 27.jūnijs plkst.12:00  SIA „Projektu un kvalitātes vadība"  19800,00    
Saimniecības preču piegāde mācību programmu īstenošanai LM2011/13-3-04/02-ESF 17.06.2011 2011.gada 30.jūnijs plkst.12:00 Iepirkums ir izbeigts, jo nav iesniegti piedāvājumi      
Juridisko pakalpojumu nodrošināšana publisko iepirkumu organizācijas jomā LM2011/13-3-05/07-TP    2011.gada 30.maija  plkst.12:00  Jānis Baltiņš 7166,20   No 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.decembrim.
Konsultāciju sniegšana par vides un informācijas  pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem LM2011/13-3-05/06-TP    2011.gada 9.jūnijs plkst.12:00 Iepirkums noslēdzies bez rezultātā, jo netika  saņemts neviens piedāvājums      
ES fondu ieguldījumu un ietekmes uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas" iespējas" īstenošanu izvērtējuma veikšana  LM2011/13-3-05/03-TP  2011.gada 19.marts  

2011.gada 11.aprīlis

plkst.12:00
 

Personu apvienība

SIA „Projektu un kvalitātes vadība" un Biedrība „ACCIPE!"
13 200    Līdz 2011.gada 31.oktobrim
Grupu terapijas programmas vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai izstrāde, programmas aprobācija un speciālistu apmācība LM2011/13-3-02/03 03.06.2011

2011.gada 14.jūnijs

plkst.12-00 
SIA „Mācību centrs MKB" 9325,00   Līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei
Mācību videomateriāla izveidošana par vides pieejamības nodrošināšanas piemēriem ES fondu līdzfinansētajos projektos   LM2011/13-305/05-TP    

2011.gada 9.maijs

plkst.12:00
SIA „Mistrus Media"  9765,00    Līdz 2011.gada 15.novembrim
Konsultāciju sniegšana par vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem   LM2011/13-3-05/04-TP     

2011.gada 4.aprīlis

plkst.12:00 
Iepirkums noslēdzies bez rezultāta, jo pretendents atteicās no turpmākās dalības iepirkumā.       
 

Viena kempera noma ESF līdzfinansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros"

LM2011/13-3-04/03-ESF  2011.gada 11.aprīlī 26.04.2011, plkst. 12:00  

SIA „NOTE"

(reģ.Nr. 40003331823)

 3220,00  

Līdz 2011.gada 30.jūnijam

Mācību videomateriāla izveidošana par vides pieejamības nodrošināšanas piemēriem ES fondu līdzfinansētajos projektos LM2011/13-3-04/02-ESF    

2011.gada 8.aprīlis

plkst.12.00
Iepirkums ir pārtraukts, jo identificēti būtiski trūkumi iepirkuma tehniskajā specifikācijā      
ES fondu ieguldījumu un ietekmes uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanu izvērtējuma veikšana LM 2011/13-3-05/03-TP   29.03.2011        
Viena kempera noma LM 2011/13-3-04/01-ESF  2011.gada 23.martā 2011.gada 4.aprīlis Iepirkums ir izbeigts, jo pretendents nav iesniedzis iepirkuma nolikumā noteiktos dokumentus kvalifikācijas atlasei.      
 

Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  informācijas sistēmu modifikācija un uzturēšana 2011.gadā

LM 2011/13-3-02/01   2011.gada 8.februāris  SIA „Datorikas institūts DIVI"  3147,00    

no  03.03.2011 līdz 31.12.2011

Konsultāciju sniegšana par vides un informācijas  pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem  LM 2011/13-3-05/01-TP    2011.gada 24.februāris  

Iepirkums noslēdzās bez rezultāta, jo pretendents „Nodibinājums „Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons""

neatbilda iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas atlases prasībām.
     
Eksperta pakalpojumu sniegšana Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātē „Bērni ar īpašām vajadzībām"  LM 2010/13-3-05/24-TP    12.01.2011. plkst. 12:00         
Atkārtota rokasgrāmatas „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos" poligrāfiska izdošana LM 2010/13-3-05/21-TP 30.11.2010 13.12.2010. plkst. 12:00  SIA „LUCKY PRINT" 7750,00   Līgums  stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta abas puses, un ir spēkā līdz pilnīgais līgumā noteikto saistību izpildei
Pārtikas preču piegāde mācību programmu īstenošanai  LM 2010/13-3-05/6-ESF   26.10.2011 30.08.2010. plkst. 12:00   SIA „Kapparis"  5714.88   No līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.augustam
         SIA „Ungārs" 2930,74    No līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.augustam
         SIA „JUNONA BEP" 2014,85   No līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.augustam
Pārtikas produktu piegāde mācību programmu īstenošanā  LM 2010/13-3-05/18-ESF    25.10.2010 plkst.12:00        
Ekspertu pakalpojumi projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana" īstenošanai  LM 2010/13-3-05/17-SIF    12.10.2010. plkst. 12:00          
Labklājības ministrijas un tās pakļautības iestāžu teritoriālā datu pārraides tīkla un tīkla iekārtu piegāde    LM 2010/13-3-05/15-ERAF    22.11.2010. plkst. 12:00  SIA „Stream Networks" 924103,95   no 2010.gada 17.decembra līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei 
Datu centra telpas aprīkojuma piegāde  LM 2010/13-3-05/16-ERAF    22.11.2010. plkst. 14:00  SIA „Datakom"   152842,00    Līgums ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai  izpildei vai līguma izbeigšanai pirms termiņa atbilstoši līguma noteikumiem 
Tehnisko palīglīdzekļu noma un piegāde  LM 2010/13-3-05/13- ESF    14.10.2010. plkst. 12:00        
Sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas izstrāde un e-pakalpojumu izvietošana www.latvija.lv, apmācību nodrošināšana  LM 2010/13-3-05/14-ERAF    14.10.210. plkst. 12:00  A/S „RIX Technologies"  424590,00   Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai līgumā paredzēto saistību izpildei.