gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas 2011.gada sēde nr.1

Darba kārtība
2011.gada 30.martā
11.00 - 13.00

Labklājības ministrijā, 3.stāva zālē (2.korpuss)

Skolas ielā 28

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.  

Ingus Alliks, komitejas vadītājs

2. Galvenās tendences 2009.gada rādītājos par monetāro nabadzību un ienākumu nevienlīdzību.

Elīna Celmiņa, komitejas vadītāja vietniece

3. Ziņojums par Sociālās drošības tīkla stratēģiju.

Solveiga Siliņa, LM Finanšu un attīstības departamenta direktora vietniece - Sociālās politikas plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

4.     Citi jautājumi.