gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēde nr.2
Darba kārtība
2009.gada 30.septembrī
15.00 - 17.00

Labklājības ministrijā, 6.stāva zālē (2.korpuss)
Skolas ielā 28

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.  

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

2. Informācija par ministriju īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem esošajā sociālekonomiskajā situācijā sociālās iekļaušanas kontekstā.

Nozaru ministriju pārstāvji

3. Aktuālā informācija par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010).

Ilze Dūmiņa, komitejas vadītājas vietniece

4. Citi jautājumi.