gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes nr.2

Darba kārtība
2010.gada 16.jūnijā
14:30 - 16:45

Labklājības ministrijā, 3.stāva zālē (2.korpuss)
Skolas ielā 28

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.  

Ingus Alliks, komitejas vadītājs

2. ES sociālās iekļaušanas, īpaši nabadzības samazināšanas mērķa atbilstošo indikatoru „ES 2020" stratēģijas kontekstā virzība.

Evija Meiere, komitejas vadītāja vietniece

3. Informācija par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem esošajā sociālekonomiskajā situācijā sociālās iekļaušanas kontekstā.

Nozaru ministriju pārstāvji

4. Citi jautājumi.