gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes nr.3

Darba kārtība
2009.gada 16.decembrī
15.00 - 17.00
Labklājības ministrijā, 3.stāva zālē (2.korpuss)
Skolas ielā 28

 

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana. 
Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja
 
2. Lākenas indikatoru 2008.gada rādītāji.
Evija Meiere, komitejas vadītāja vietniece

3. Kopējais Eiropas Komisijas novērtējums par krīzes ietekmi uz sociālo situāciju ES dalībvalstīs.
Evija Meiere, komitejas vadītāja vietniece

4. Latvijas Pretnabadzības tīkls.
Evija Meiere, komitejas vadītāja vietniece
Elīna Ālere-Fogele, biedrība „Skalbes"

5. Aktuālā informācija par gatavošanos Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010).
Ilze Dūmiņa, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

6. Eiropas 8.apaļais galds par nabadzību un sociālo atstumtību.
Ilze Dūmiņa, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

7. Vides pieejamības nodrošināšanas problemātika ES fondu līdzfinansētajos projektos.
Zane Lasmane, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

8. Citi jautājumi.