gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes nr.4 

Darba kārtība
2008.gada 3.decembrī
14.00 - 16.00

Labklājības ministrijā, 3.stāva zālē (2.korpuss)
Skolas ielā 28

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.  

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

2. Informācija par Francijas prezidentūras organizēto 7.apaļā galda konferenci par nabadzību un sociālo atstumtību „Aktīvā iekļaušana - iespējas visiem".

Sandra Baltiņa, komitejas vadītāja

3. Aktuālā informācija par Eiropas gadu cīņai ar nabadzību un sociālo atstumtību (2010).

Evija Meiere, komitejas vadītājas vietniece

4. 2007 - Eiropas vienlīdzīgu iespēju gads: Latvijas pieredze.

Anita Kleinberga, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

NVO pārstāvju pieredze

5. Eiropas pretnabadzības tīkls un Latvijas iespējas.  

Elīna Ālere, krīzes centrs „Skalbes"

Oļesja Voznaja, Pestīšanas armija

6. Citi jautājumi.