gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sabiedriskā apspriešana par dzimumu nelīdzsvaroto pārstāvību uzņēmumu valdēs Eiropas Savienībā

Eiropas Komisija (turpmāk - Komisija) līdz 2012.gada 28.maijam rīko sabiedrisko apspriešanu par dzimumu nelīdzsvarotu pārstāvību uzņēmumu valdēs Eiropas Savienībā (turpmāk -ES). Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apzināt iespējamos ES mēroga pasākumus, lai veicinātu sieviešu līdzdalību ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesos. Vienlaikus apspriešanās palīdzēs Komisijai izlemt, vai nākt klajā ar jaunu ES tiesību akta priekšlikumu.

Galvenā mērķa grupa sabiedriskajai apspriešanai ir ES dalībvalstis, uzņēmēju vai rūpniecības nozares organizācijas, atsevišķi uzņēmumi, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas seko dzimumu līdztiesības un/vai sociālajiem jautājumiem, arodbiedrības, līdztiesības veicināšanas iestādes un citas organizācijas vai personas.

Sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu ir iespējams iegūt šajā adresē: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm