gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta
2008.gada 28.maija
un dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību aizstāvības sabiedrisko organizāciju ikmēneša tikšanās 

PROTOKOLS Nr.1
 

Norises vieta un laiks: Labklājības ministrijas Portretu zāle, 13:00.

Vada: K.Petermanis, Labklājības ministrijas (LM) Sociālās iekļaušanas politikas departamenta (SIPD) Dzimumu līdztiesības nodaļas (DLN) vadītājs.

Piedalās: 

 • Sandra Baltiņa, LM SIPD direktore;
 • Edīte Kalniņa, biedrības „Dzimumu līdztiesības apvienība" valdes priekšsēdētāja;
 • Iluta Lāce, biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta"" vadītāja;
 • Gunta Bērziņa, Latvijas Tiesībsarga biroja Diskriminācijas novēršanas departamenta juriskonsulte;
 • Silva Bērenfelde, Latvijas Lauku sieviešu apvienības pārstāve.

Protokolē: K.Aleksandra, LM SIPD Dzimumu līdztiesības nodaļas vecākā referente. 

Darba kārtībā:

1. Par Sociālās iekļaušanas departamentu.

2. Ikmēneša sanāksmes: organizatoriski jautājumi, LM un NVO sadarbība.

3. Struktūrfondu horizontālā politika „Vienlīdzīgas iespējas".

4. Ministru kabineta 29.12.2007. instrukcija Nr.20 „Normatīvā akta projekta anotācijas aizpildīšanas kārtība".

5. Dzimumu līdztiesības padomes darba plāns 2008.gadam.

6. D-plāns un iespējas NVO.

Vienojas:

2. jautājums

 • Par LM un dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību aizstāvības sabiedrisko organizāciju tikšanās laiku tiek noteikta katra mēneša pēdējā trešdiena plkst.13.00 LM telpās.
 • Savstarpējās tikšanās veidot kā diskusiju un informācijas apmaiņas forumu, ar iespēju pastāvīgi identificēt problēmas un aktuālākos dzimumu līdztiesības jomas jautājumus.
 • LM aicinās citus Labklājības ministrijas departamentus piedalīties sanāksmēs, ja tas būs nepieciešams pie kāda no darba kārtības punktiem.
 • Institūciju savstarpējo saziņu nolemj organizēt tikai elektroniskā formātā, pirms tam apzinot visas organizācijas, kuras būtu informējamas par ikmēneša sanāksmēm. Organizācijām, kuras vēlas tikt pievienotas e-sarakstes grupai, par to jāinformē LM DLN, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
 • Informācija, par LM un sabiedriskā sektora organizāciju ikmēneša sanāksmēm, t.i., darba kārtība un sanāksmju protokoli, regulāri tiks ievietoti LM mājas lapas sadaļā - Sabiedrības līdzdalība > Tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām > Tikšanās ar dzimumu līdztiesības jomas nevalstiskajām organizācijām, index.php?option=com_content&view=article&id=81779.

3. jautājums

 • Jautājums tiks iekļauts nākamās tikšanās darba kārtībā.

4. jautājums

 • Sabiedriskā sektora organizācijas turpmāk centīsies vairāk uzmanības pievērst Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātajiem tiesību aktu un politikas dokumentu projektiem, tādējādi veicinot to atbilstības dzimumu līdztiesības principam uzlabošanos.

5. jautājums

 • LM un NVO ikmēneša tikšanās būs viens no veidiem, kā apkopot sabiedriskā sektora organizāciju viedokļus, jautājumus un problēmas, lai tos varētu iekļaut Dzimumu līdztiesības padomes darba kārtībā.
 • Par Padomes darba kārtību 2008.gadam tiks lemts pēc padomes nolikuma apstiprināšanas Ministru kabinetā.

Sanāksmi beidz plkst. 14.45

 

K. Petermanis 

K.Aleksandra