gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Pensiju indeksācija

2019.gada 1.oktobrī indeksējamas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2019.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 420 eiro. Pensijām un apdrošināšanas atlīdzībām, kuras ir lielākas par 420 eiro, indeksē tikai tās daļu – 420 eiro.

Politiski represētajām personām, personām ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu pensijas apmēru.

2019.gada 1.oktobrī vecuma pensijām piemēro šādus indeksus:

  • 1,0719, ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
  • 1,0805, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
  • 1,0891, ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
  • 1,0977, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu.

Invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijām un apdrošināšanas atlīdzībām piemēro indeksu 1,0719. 

2019.gada 1.oktobrī pirmo reizi indeksē arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, piemērojot indeksu 1,0719. Līdz ar to, ja iepriekš par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim saņēma 1,00 eiro, tad pēc indeksācijas tās apmērs ir 1,07 eiro, bet, ja saņēma 1,50 eiro, tad pēc indeksācijas tās apmērs ir 1,61 eiro.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu. 

Pensiju un apdrošināšanas atlīdzību indeksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un tā notiek automātiski (http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija). 

Savu pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru ikviens var uzzināt portālā www.latvija.lv  vai, vēršoties jebkurā VSAA nodaļā.