gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Vecuma pensijas minimālie apmēri 

Vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (64,03 eiro, invalīdiem kopš bērnības - 106,72 eiro), kuram piemērots koeficients:

1) cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem - 1,1;

2) cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz 30 gadiem - 1,3;

3) cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 31 gada līdz 40 gadiem - 1,5;

4) cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir 41 un vairāk gadu - 1,7.

Minimālo vecuma pensiju aprēķina, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu reizinot ar noteikto koeficientu. 

Minimālā vecuma pensija, ja apdrošināšanas  stāžs ir no 10  līdz 20 gadiem

70,43 eiro;

invalīdam kopš bērnības - 117,39 eiro

Minimālā vecuma pensija, ja apdrošināšanas stāžs ir no 21 līdz 30 gadiem

83,24 eiro;  

invalīdam kopš bērnības - 138,74 eiro

Minimālā vecuma pensija, ja apdrošināšanas stāžs ir lielāks par 30 gadiem

 

No 31 gada līdz 40 gadiem - 96,05 eiro;

invalīdam kopš bērnības - 160,08 eiro

No 41 gada un vairāk - 108,85 eiro;

invalīdam kopš bērnības - 181,42 eiro