darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

AKTUALITĀTĒM Pilns arhīvs
Informatīvais seminārs “Brīvprātīgais darbs valsts bērnu aprūpes iestādēs" | 11.12.2017.

Notiks informatīvais seminārs "Brīvprātīgais darbs valsts bērnu aprūpes iestādēs"

Laiks: 2017.gada 16.decembrī no plkst.10.00 līdz plkst.14.00 

Vieta: Rīgas Lutera draudzes centrs, Torņakalna ielā 5, Rīgā 

Tiem, kuri jau pieteikušies brīvprātīgajam darbam valsts bērnu aprūpes iestādēs, seminārs palīdzēs rast dziļāku izpratni. Tiem, kuri vēl domā - pieņemt pareizo lēmumu. Seminārā uzzināsiet par prasībām brīvprātīgā darba veicējiem un pieteikšanās kārtību, brīvprātīgā darba iespējām un brīvprātīgo darbinieku lomu bērnu aprūpes iestādēs.

Pēc semināra būs iespēja aizpildīt pieteikumu brīvprātīgajam darbam ar bērniem.

Pieteikšanās semināram: https://goo.gl/forms/j2Zn4siwcw7g6Tnt2

 

Labklājības ministrija aicina kļūt par brīvprātīgajiem darbiniekiem valsts sociālās aprūpes centros | 05.12.2017.

Labklājības ministrija sveic visus brīvprātīgos Starptautiskajā brīvprātīgo dienā un aicina kļūt par brīvprātīgo darbinieku valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) filiālēs, kurās uzturas bērni!

Brīvprātīgais darbinieks ir sirsnīgs, palīdzēt gribošs cilvēks, kurš strādā bez finansiālas atlīdzības, pretī saņemot bērnu mīlestību un VSAC darbinieku pateicību, iegūstot pieredzi un zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā.

Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām.

Latvijā ir sešas VSAC filiāles, kurās brīvprātīgie darbinieki var palīdzēt bērnu audzināšanā un aprūpēšanā:

1.VSAC "Rīga" filiāle "Rīga", kas atrodas Kapseļu ielā 31/18, Rīgā. Papildus informācija:

2.VSAC "Rīga" filiāle "Pļavnieki", kas atrodas Zebiekstes ielā 3, Rīgā. Papildus informācija:

3.VSAC "Rīga" filiāle "Teika", kas atrodas Stāmerienas 4, Rīgā. Papildus informācija:

4.VSAC "Rīga" filiāle "Baldone", kas atrodas Mežvidu ielā 17, Baldone, Baldones novadā. Papildus informācija:

5.VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni", kas atrodas Komunālā iela 104, Kalkūnos, Daugavpils novadā. Papildus informācija:

6.VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja", kas atrodas Apšu ielā 3, Liepājā. Papildus informācija:

Šīs filiāles ar prieku sagaidītu un uzņemtu trīs vai četrus brīvprātīgos dienā, kuri līdz trim stundām varētu palīdzēt piepildīt bērnu ikdienu ar uzmanību un rūpēm - auklēt, pabarot, spēlēties, lasīt, dziedāt, organizēt radošās un spēļu nodarbības, ritmikas nodarbības, pastaigāties un darīt citas lietas, kas tik ļoti svarīgas labai bērnībai. Konkrētais uzdevums tiktu precizēts filiālē atbilstoši nepieciešamībai un situācijai konkrētajā dienā.

Lai kļūtu par brīvprātīgo darbinieku:

1. jāiepazīstas ar informāciju par VSAC filiālēm un to atrašanās vietu, kā arī informāciju par katras konkrētās filiāles vajadzībām pēc brīvprātīgo darbinieku atbalsta bērnu aprūpes procesa nodrošināšanā;

2. jāizvēlas konkrētā VSAC filiāle, kurā vēlaties veikt brīvprātīgo darbu;

3. jāaizpilda pieteikums brīvprātīgajam darbam, t.sk. norādot izvēlēto VSAC filiāli;

4. jānogādā pieteikums Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi "Brīvprātīgā darba pieteikums" nododot apsargam) vai Jums tuvākajā/ērtāk sasniedzamajā VSAC filiālē.

Ja nav iespējas izdrukāt pieteikumu, tad gan Labklājības ministrijā, gan VSAC filiālēs ir pieejamas jau izdrukātas pieteikuma veidlapas un tās var aizpildīt uz vietas.

Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC tiks noslēgts līgums par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē.

Ko brīvprātīgajiem darbiniekiem piedāvā VSAC?

1. nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām,

2. atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju,

3. kopīgus pasākumus,

4. kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu (obligātā veselības pārbaude, nokļūšana).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties:

• par brīvprātīgo darbu VSAC "Rīga" filiālē "Rīga", "Pļavnieki", "Teika" un "Baldone" ar brīvprātīgā darba koordinatori Mudīti Zvejnieci, kontakti: tel. 67443951; e-pasts: mudite.zvejniece@vsacriga.gov.lv

• par brīvprātīgo darbu VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni" ar brīvprātīgā darba koordinatori Lindu Biķernieci, tel.65175244, e-pasts: latgale@vsaclatgale.gov.lv

• par brīvprātīgo darbu VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja" ar brīvprātīgā darba koordinatori Antru Osi, tel. 63491793, e-pasts: antra.ose@vsackurzeme.gov.lv

• par brīvprātīgo darbu VSAC ar Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecāko eksperti Sigitu Rozentāli, tel.67021663, e-pasts: sigita.rozentale@lm.gov.lv

Lapa apskatīta 51903250 reizes

Forumu cikls augstskolās. Cilvēki ar invaliditāti sabiedrībā: KĀ nevis VAI! | 30.11.2017.

augstskolu_forumi_web.png - 376.19 KB
 
Saskaņā ar Latvijas Nacionālās attīstības plānā ierakstītajiem soļiem Latvija īsteno virkni Eiropas Sociālā fonda projektu, kuru mērķis ir veicināt iekļaujošu sabiedrību un nodarbinātību. Tomēr, lai šie projekti izdotos un atstātu paliekoši ietekmi, mums pašiem ir jāspēj novērtēt Latvijas cilvēku potenciāls, neļaujot tam palikt nepamanītam cilvēka invaliditātes dēļ. Ir jāsaprot, kas iespējams pašlaik un kas nepieciešams nākotnē, lai varam teikt, ka Latvijā cilvēki ar invaliditāti var mācīties, strādāt un dzīvot sabiedrībā atbilstoši savām spējām un interesēm.

Tāpēc šoruden piecu nozaru topošie speciālisti, nevalstiskās organizācijas, darba devēji, politikas veidotāji, cilvēki ar invaliditāti un bez tās tiksies piecās Latvijas augstskolās, lai dalītos ar pieredzi, uzdotu jautājumus un meklētu idejas un praktiskus risinājumus iekļaujošai sabiedrībai.  lu_lm.png - 89.83 KB Forums “Atvērta skola – sākums atvērtai sabiedrībai”

Laiks: 2017. gada 1. novembrī no plkst. 14:00 – 17:00
Vieta: Liepājas Universitātes 227.auditorijā, Liepājā, Lielā ielā 14

Akadēmiskās zināšanas un sociālās prasmes, ko bērns iegūst skolā, pieaugot palīdz veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un konkurēt darba tirgū. Bērniem ar invaliditāti šīs zināšanas un prasmes ir īpaši būtiskas, lai tālāk dzīvē pārvarētu šķēršļus, ko var radīt invaliditāte. Un tomēr tieši šiem bērniem skola nereti ir grūti sasniedzams mērķis. 
Ko nozīmē iekļaujoša izglītība 21. gadsimtā? Cik atvērtas ir mūsu skolas? Kāda ir skolotāja loma, iespējas un iespēju robežas? Kā skola ietekmē bērnu, un kā – bērns skolu? Uz šiem un citiem svarīgiem jautājumiem meklēsim atbildes Liepājas Universitātē, kur aicinām tikties esošos un topošos skolotājus, nevalstiskās organizācijas, izglītības politikas veidotājus un citus interesentus.
 
 

via_lm.png - 85.49 KB 
Forums “Sociālā uzņēmējdarbība kā iespēja veidot iespēju”

Laiks: 2017. gada 9. novembrī no plkst. 11:00 – 14:00
Vieta: Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes T 106 auditorijā, Valmierā, Tērbatas ielā 10

Līdztekus klasiskai uzņēmējdarbības motivācijai – gūt peļņu – sociālā uzņēmējdarbība piepulcē vēl vienu – iespēju darīt labu un palīdzēt risināt sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus. Viens no šādiem risinājumiem ir darba integrācijas sociālie uzņēmumi, kas rada darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti.
Kāda ir sociālo uzņēmumu loma un iespējas iekļaujošas nodarbinātības veidošanā? Kāds atbalsts nepieciešams, lai cilvēks ar invaliditāti varētu strādāt? Un ķas nepieciešams, lai pats sociālais uzņēmums būtu veiksmīgs? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes Vidzemes Augstskolā, kur aicinām tikties esošos un topošos uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, nodarbinātības politikas veidotājus un citus interesentus. 

Foruma programma  pdf.gif - 641 B  


 llu_lm.png - 90.91 KB
Forums “Iekļaujoša nodarbinātība – pienākums, privilēģija vai izdevība”

Laiks: 2017. gada 15. novembrī no plkst. 9:30 – 12:15
Vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 212. auditorijā, Jelgavā, Svētes ielā 18

Darba spējīgā vecuma cilvēku skaits Latvijā samazinās, bet tam līdzi nedrīkstētu sarukt Latvijas uzņēmumu ambīcijas un nepieciešamība pēc labiem darbiniekiem. 
Vienlaikus ļoti daudzi no 170 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kam ir noteikta invaliditāte, nespēj atrast darbu. Vai esam droši, ka šiem “slepenajiem resursiem” ir dota iespēja īstenot savu potenciālu?  Kādas ir iespējas parastā uzņēmumā un kad nepieciešams īpašs sociālais uzņēmums? Kāds atbalsts nepieciešams un kāds pieejams darba devējiem? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur aicinām tikties esošos un topošos uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, nodarbinātības politikas veidotājus un citus interesentus.

Foruma programma  pdf.gif - 641 B  


 rsu_lm.png - 89.44 KB
Forums “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem šodienas Latvijā”

Laiks: 2017. gada 6. decembrī no plkst. 13:30 – 16:30
Vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Hipokrāta auditorijā, Rīgā, Dzirciema ielā 16

Līdzīgi kā vairums pasaules attīstīto valstu Latvija pakāpeniski aizstāj ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas ar sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, tā dodot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem iespēju saņemt atbalstu un dzīvot patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
Vienlaikus cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir iedzīvotāju grupa, kas bieži saskaras ar līdzcilvēku neizpratni un bailēm. Kāpēc tā ir? Ko nozīmē dzīve sabiedrībā cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem? Un ko šis cilvēks nozīmē sabiedrībai? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes Rīgas Stradiņa universitātē, kur aicinām studentus, nevalstiskās organizācijas, politikas veidotājus, medijus un citus interesentus.

Foruma programma pdf.gif - 641 B 


du_lm.png - 87.85 KB 
Forums “Jaunieši ar invaliditāti darba tirgū - mīti un realitāte”

Laiks: 2017. gada 11. decembrī no plkst. 14:00 – 17:00
Vieta: Daugavpils Universitāte, 308.auditorija, Daugavpilī, Vienības ielā 13 

Kādu darbu var veikt jaunietis ar dzirdes traucējumiem, kā nodrošināt vides pieejamību jaunietim ratiņkrēslā, vai vājredzīgs jaunietis var rakstīt uz datora. Ir tik daudz jautājumu, kas biedē darba devēju brīdī, kad tiek dota iespēja pieņemt darbā jaunieti ar invaliditāti. Cik daudzi no mūsu uzskatiem ir mīti? Un vai pastāv iespējas atrisināt pavisam objektīvos un reālos ierobežojumus, ko var radīt invaliditāte? Kāds uzņēmums var kļūt par darba devēju jaunietim ar īpašām vajadzībām? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes Daugavpils Universitātē, kur aicinām tikties topošos karjeras konsultantus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus, nodarbinātības politikas veidotājus un citus interesentus.
 
Foruma programma pdf.gif - 641 B


 
 esf_ansamblis.png - 37.15 KB
 

Aicinām pārliecināties, vai nodokļa papildu atvieglojumi ir piemēroti | 13.11.2017.

Vēršam uzmanību, ka Valsts ieņēmumu dienests aicina personas ar invaliditāti, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībniekus pārliecināties, vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumi ir piemēroti. Papildu atvieglojums ir ienākuma daļa, no kuras nav jāmaksā ienākuma nodoklis. Attiecīgi personām, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem šī summa ir 1848 eiro gadā, bet personām ar III invaliditātes grupu - 1440 eiro gadā. 

Lūdzam sīkāk ar informāciju skatīt Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā zem saites: https://www.vid.gov.lv/lv/vid-aicina-pensionarus-parliecinaties-vai-papildu-atvieglojumi-ir-piemeroti

Pētījums "Ex-ante izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai" | 20.10.2017.

logo_ansamblis_krasains.jpg - 79.17 KB 

Pētījums tika īstenots no 2016. gada novembra līdz 2017. gada oktobrim un tas ietvēra padziļinātās intervijas, aptaujas un fokusgrupu diskusijas. Pētījumu veica nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences".

Pētījuma mērķis bija iegūt kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju, kas raksturotu šī brīža sociālo dienestu darbību, aptverot visas sociālā darba procesā iesaistītās puses, t.sk. sociālo dienestu klientus un citus pašvaldību iedzīvotājus, sociālo dienestu vadītājus un sociālā darba speciālistus, pašvaldību domju un administrāciju vadītājus, kā arī sociālo dienestu sadarbības partnerus. Pētījumā īpaša uzmanība tika pievērsta priekšstatiem par sociālā dienesta darba mērķiem un uzdevumiem, sociālo dienestu darba organizācijai, darbinieku slodzes, kompetenču un tālākizglītības vajadzību noteikšanai, kā arī līdzšinējām sociālā darba rezultātu novērtējuma pieejām un starpinstitucionālajai sadarbībai. Pētījuma rezultāts ir esošās situācijas raksturojums, uzsākot projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanu. Tas ietver pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes novērtējumu un priekšlikumus identificēto institucionālo un profesionālo šķēršļu mazināšanai un pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes paaugstināšanai.

VIDEO: Pētījuma prezentācija un preses konferences ieraksts

Pētījuma ietvaros izstrādāti 5 nodevumi:

1. Pētījuma metodoloģijapdf.gif - 641 B 

2. Starpziņojums: Sabiedrības un sociālo dienestu klientu viedoklis par pašvaldību sociālo dienestu darbu pdf.gif - 641 B

3. Starpziņojums: Sociālo dienestu vadītāju un sociālā darba speciālistu apmierinātības mērījumi un to analīze par sociālā darba praksi pdf.gif - 641 B

4. Starpziņojums: Sociāla dienesta sadarbības institūciju un pašvaldību domju vadītāju izpratne par sociālā dienesta vietu un lomu sabiedrībāpdf.gif - 641 B 

5. Gala ziņojums (t.sk. rekomendācijas): Pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes novērtēšanas rezultāti un to analīzepdf.gif - 641 B 

6. Prezentācijapdf.gif - 641 B 

Pētījums īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Labklājības ministrijas projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (9.2.1.1/15/I/001) ietvaros, lai iespējami efektīvi plānotu projekta aktivitāšu saturu un projekta noslēgumā novērtētu sasniegtos rezultātus.

1. oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija | 11.09.2017.

Saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām", pensiju indeksācija notiek katru gadu 1. oktobrī. Pensiju indeksācijas aprēķinos tiek ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss valstī, kā arī 50 procentus (iepriekš 25 procenti) no apdrošināšanas iemaksu summas reālā pieauguma procentiem.. Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pārskata visu valsts pensijas apmēru.

"Šā gada indeksācijā vidējais pensijas palielinājums būs vismaz divreiz lielāks nekā pērn, kad vidējais pielikums bija virs 4 eiro mēnesī, šā rudens indeksācijā tie vidēji būs vairāk nekā 10 eiro. Savukārt pensijas indeksācijā nākamgad pirmoreiz tiks ietverts darba stāžs. Un šī indeksācija skars vairāk nekā 92 procentus pensionāru! Ja stāžs būs no 30 līdz 39 gadiem, indeksācija būs 60 procenti no algu pieauguma, pensionāriem ar 40 gadu un lielāku darba stāžu - 70 procenti no algu pieauguma", uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Par to, kas ir svarīgs un būtisks šīgada pensiju indeksācijas niansēs, stāsta Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore Sandra Stabiņa.

"Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2017. gada 30. septembrim.

Šogad pensionāriem būtiski ir paturēt prātā summu 349 eiro! Jo šī gada 1. oktobrī, piemērojot indeksu 1,0439, tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz tieši šo summu!

Tas nozīmē, ka visas pensijas, kas nepārsniedz 349 eiro apmēru, tiks palielinātas par 4,39 procentiem. Pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra. Proti - jo lielāka pensija, jo lielāks tās palielinājums. Piemēram, 200 eiro liela pensija palielināsies par 8,78 eiro. 300 eiro liela pensija palielināsies par 13,17 eiro. Bet, ja, piemēram, cilvēkam ir tieši 349 eiro liela pensija, tad viņa pensija 1. oktobrī palielināsies par 15,32 eiro.

Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 349 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas, t.i. 349 eiro. Tas nozīmē, ka arī viņiem pensija palielināsies par 15,32 eiro.

Jāpatur prātā, ka indeksēts tiks tikai pensijas apmērs, neņemot vērā pie pensijas piešķirtās piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam. Piemēram, ja pensija ir 200 eiro, bet klāt tai ir piemaksa 15 eiro, tad indeksēs tikai pensiju, līdz ar to palielinājums būs jau minētie 8,78 eiro.

Un vēl noteikti ir jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un tā notiek automātiski. Tas nozīmē, ka nevajag uztraukties par to, vai VSAA zinās, cik kuram pienāksies pēc pensiju indeksācijas. VSAA rīcībā ir visi nepieciešamie dati, un pārrēķins notiek automātiski.

Savu pensijas apmēru ikviens var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā VSAA nodaļā (http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija)."

ARHĪVS Pilns arhīvs