Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

AKTUALITĀTĒM Pilns arhīvs
TIEŠRAIDE: Konference Sociālā darba speciālistiem | 23.03.2018.

tiesraides_baneris_liels1.jpg - 227.45 KB
 
 
Labklājības ministrija aicina sekot līdzi video tiešraidē konferences sociālā darba speciālistiem "Profesionālo kompetenču pilnveide sociālajā darbā" norisei. Konference notiks Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, no plkst.10.00 līdz 15.30. Konferences noslēgumā plkst. 16.15 notiks konkursa "Gada labākais sociālais darbinieks Latvijā 2017" balvas pasniegšanas ceremonija.

KONFERENCES TIEŠRAIDE SKATĀMA ŠEIT

Konference "Profesionālo kompetenču pilnveide sociālajā darbā" ir turpinājums iepriekšējos gados iesāktajai sarunai par profesionālo integritāti un tai atbilstošu rīcību saskaņā ar izvēlētās profesijas vērtībām un pamatprincipiem. Konferences mērķis ir veicināt sarunu par mērķtiecīgu profesionālo kompetenču plānošanu un pilnveidi jomas, institūcijas un personas līmenī. 

Konferences norise plānota divās plenārsēdēs. Pirmajā tiks runāts par sociālā darba kompetenču plānošanu, vadīšanu un nākotnes izaicinājumiem. Konferences otrajā daļā profesionāļi dalīsies pieredzē par kompetenču attīstību un profesionālās kompetences nozīmi sociālā darba praksē.
Konferences mērķa grupa ir valsts un pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju sociāla darba speciālisti, izglītības iestāžu mācībspēki un studenti, kā arī citi interesenti. 
 
 
9:00-10:00 Reģistrācija

10:00-12:45 Plenārsēde I: Sociālā darba profesionālo kompetenču plānošana, vadīšana un nākotnes izaicinājumi

Sociālā darba speciālistu sagatavošana nākotnes izaicinājumiem | Alfonso Lara Montero, European Social Network
Vadības kompetenču nozīme darbinieku augstas motivācijas un snieguma nodrošināšanā | Agita Kalviņa, Valsts administrācijas skola
Specializācijas un tām nepieciešamās kompetences | Mārtiņš Moors, Sociālo darbinieku biedrība
Pieredze. Sadarbība. Izaugsme. | Inga Pāvula, pedagogu izglītības eksperte, supervīzore

13:45-15:45 Plenārsēde II: Kompetenču attīstība: prakses stāsti 

Sociālais darbs ar klientu kā privilēģija | Aleksandra Pavlovska, Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda"
Izaicinājumi sociālā gadījuma vadīšanas kompetenču pielietojumā | Jana Pūķe, Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs
Kompetence tā ir atbildība | Vita Roga-Wiles, sociālās pedagoģijas doktore, Lielbritānijas kopienas sociālās aprūpes aģentūras "Vitascare" dibinātāja

16:15-18:00 Gada labākais sociālais darbinieks Latvijā 2017 balvas pasniegšanas ceremonija 

Tiešraides laikā interesenti aicināti komentēt un uzdot jautājumus, rakstot uz e-pastu socdarbs@lm.gov.lv vai tālr.nr. 25447911

Konference tiek īstenota ar ESF atbalstu projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros, turpinot ikgadējo konferenču ciklu ar mērķi veicināt sarunu par būtiskām sociālā darba jomas aktualitātēm un problēmām.

 

 
 
logo_ansamblis_krasains1.jpg - 140.96 KB
 
 
  

LM aicina pieteikties projektu konkursā par bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības prevenciju | 23.03.2018.

Labklājības ministrija (LM) aicina pašvaldības un nevalstiskās organizācijas no 23. marta līdz 6. aprīlim piedalīties projektu konkursā par bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības prevenciju.

Projekta mērķis ir sniegt pamatprasmes un zināšanas par drošību un vardarbības risku mazināšanu attiecībās ar citiem cilvēkiem bērniem, īpaši pirmsskolas un sākumskolas vecumā, un speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem (pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki u.c.).

Gan ANO Bērnu tiesību komisija, gan Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija savā ikdienas darbā nodrošinot Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 darbību secinājusi, ka Latvijā vēl joprojām ir ļoti augsti vardarbības pret bērniem un pusaudžu savstarpējās vardarbības rādītāji. Lai nodrošinātu bērnu aizsardzību un mazinātu vardarbības riskus, vienlaikus izglītojot pašus bērnu un jauniešus par iespējamām vardarbības formām un izpausmēm LM organizē projektu konkursu, kas izglītotu bērnus un speciālistus par vardarbību, tās izpausmi un iespējamiem riskiem, kā arī iespēju saņemt palīdzību.

Pašvaldības un nevalstiskās organizācijas konkursā var pieteikties, iesniedzot LM nepieciešamos dokumentus, kuri norādīti projektu konkursa "Bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības prevencijas pasākumu īstenošana" nolikumā un Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai īstenošanas kārtībā.

Ar konkursa nolikumu un projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties un to saņemt LM katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00 Rīgā, Skolas ielā 28 (1.stāvā, iepriekš sazinoties ar LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecāko eksperti Ritu Paršovu, tālr. 67782954). Tāpat ar to var iepazīties interneta vietnes www.lm.gov.lv sadaļā „Aktuāli".

Projekta īstenošanas termiņš ir 2018. gada 12. decembris. Projektu paredzēts finansēt no valsts budžeta līdzekļiem.

Nolikums Projektam word.gif - 648 B

1.pielikums Projekta iesniegums word.gif - 648 B

2.pielikums Projekta budžeta tāme excels.gif - 643 B

3.pielikums Informacija par kvalifikāciju word.gif - 648 B

4.pielikums Starpatskaite word.gif - 648 B

5.pielikums Saturiskā atskaite word.gif - 648 B

6.pielikums Finanšu atskaite excels.gif - 643 B

7.pielikums PNA word.gif - 648 B

Reirs: OECD vērtē Latvijas pensiju sistēmu kā stabilu un ilgtspējīgu | 20.03.2018.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) secinājusi, ka Latvijas pensiju sistēma ir ieviesta sekmīgi un tās finanšu stabilitāte un ilgtspēja tiks nodrošināta nākotnē. Latvijas pensiju sistēmas izvērtējumu OECD veica no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada janvārim. Pētījuma mērķis bija izanalizēt Latvijas pensiju sistēmu, t.sk. valsts obligāto nefondēto pensiju shēmu (1.līmenis), valsts fondēto pensiju shēmu (2.līmenis), kā arī privāto brīvprātīgo pensiju shēmu (3.līmenis), īpašu uzmanību pievēršot pensiju sistēmas finanšu ilgtspējai un pensiju atvietojamības jautājumiem. Pētījuma rezultātā OECD ir sagatavojusi arī vairākas rekomendācijas.

Lai arī pensiju sistēmas 1.līmenis, ar no pārejas perioda izrietošām grūtībām, ir labi pārvaldīts, tomēr uzsvērts, ka nabadzības riska indekss gados vecākiem cilvēkiem - īpaši sievietēm un personām, kas vecākas par 75 gadiem - ir augsts. Nabadzības riska mazināšanai OECD rosina palielināt minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērus, vienlaikus domājot par atbalstu pārdzīvojušā laulātā gadījumā.

"Vērtējums par Latvijas pensiju sistēmu, ko esam saņēmuši no OECD, ir labs. Pētījumā iegūtā informācija būs ļoti nozīmīga turpmākai pensiju sistēmas attīstībai un uzlabošanai. Mēs labi zinām par mazo pensiju lielo īpatsvaru, tāpēc mūsu mērķis ir šo situāciju maksimāli uzlabot," uzver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Pētījuma autori iesaka arī pakāpeniski palielināt sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi mikrouzņēmumos nodarbinātajiem un likvidēt izņēmumus pašnodarbinātajiem. Tāpat Latvija ir aicināta atteikties no speciālajām pensiju shēmām un integrēt izdienas pensijas vispārējā sistēmā, ņemot vērā, ka gandrīz 40 procenti no šādu pensiju saņēmējiem ir jaunāki par 50 gadiem un pensiju saņemšanu apvieno ar darbu.

Vienlaikus pētījuma autori iesaka risināt jautājumus par pensiju sistēmas 2.līmeņa turpmāku attīstību, ieviešot vienotu dzīvescikla ieguldījumu stratēģiju, samazinot administratīvos maksājumus, kā arī uzlabojot komunikāciju ar sistēmas dalībniekiem.

Kopumā par Latvijas pensiju sistēmu ir izteiktas arī citas rekomendācijas, kuras tiks rūpīgi izvērtētas un meklēti turpmāki risinājumi.

Publiski ziņojums ir pieejams OECD bibliotēkā

Biežāk uzdotie jautājumi par Stambulas konvenciju | 20.03.2018.

Kas ir Stambulas konvencija?
Stambulas konvencijas pilns nosaukums ir Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu. Konvenciju pieņēma 2011.gadā. Konvenciju parakstīja, to neratificējot, 18 Eiropas Padomes valstis, kā arī Eiropas Savienība, 28 Eiropas Padomes valstis konvenciju ir ratificējušas. Konvenciju ir parakstījušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis, ratificējušas - 17. Latvija konvenciju parakstīja 2016.gada 18.maijā.
Konvencijas būtība ir nepieļaut vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm nekādā formā un veicināt radikālas pārmaiņas, lai risinātu šo nopietno cilvēktiesību pārkāpumu. Stambulas konvencijā atzīts, ka no vardarbības ģimenē cieš ne tikai sievietes, bet arī bērni un vīrieši. Tātad konvencija attiecas uz jebkuru sabiedrības pārstāvi.

Kādi ir Stambulas konvencijas mērķi?
Konvencijas mērķi ir
- mazināt visas pret sievietēm un meitenēm vērstas diskriminācijas formas un veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību;
- aizsargāt sievietes un meitenes no visām vardarbības formām, novērst, sodīt un mazināt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē;
- īstenot visaptverošus pasākumus, lai aizsargātu un palīdzētu visiem vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē upuriem;
- veicināt starptautisko sadarbību ar mērķi mazināt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē;
- nodrošināt atbalstu un palīdzību organizāciju un tiesībsargājošo iestāžu efektīvai sadarbībai, izveidojot kopīgu pieeju vardarbības mazināšanai pret sievietēm un ģimenē.

Stambulas konvenciju var nosaukt par zelta standartu cīņā pret vardarbību pret sievieti un vardarbību ģimenē, jo tā iezīmēja skaidru pagriezienu no cīņas ar vardarbības sekām uz preventīvu rīcību, lai vardarbība neatkārtotos.

Ko valstij nozīmē pievienošanās starptautiskās organizācijas konvencijai?
Konvencija ir starptautisks līgums, brīvprātīga vienošanās starp valstīm un starptautiskajām organizācijām, lai veicinātu noteiktu jautājumu risināšanu. Valsts pievienojas konvencijai, to parakstot un ratificējot (ratifikācija ir starptautiska līguma slēgšanas pēdējais posms). Parakstot konvenciju, valsts izrāda savu interesi kļūt par līguma dalībnieci, taču vēl pilnībā neuzņemas saistības par konvencijas nosacījumu izpildi. Šajā laikā valstij ir jāatturas no darbībām, kas vērstas pret konvencijas objektu un mērķi. Ratificējot konvenciju, valsts pauž savu piekrišanu šī līguma saistībām, kā arī uzņemas pienākumu ievērot un pildīt līguma prasības. Pievienojoties konvencijai, valstij nav burtiski jāpārņem visi tās panti savos normatīvajos aktos, jo dalībvalsts var izvēlēties atbilstošākus instrumentus, lai īstenotu konvencijas principus.

Kāpēc Stambulas konvencija ir svarīga Latvijai?
Latvijā vardarbība ģimenē un pret sievietēm ir izplatīta vairāk, nekā vidēji ES valstīs. Aptuveni 30% sieviešu savas dzīves laikā ir cietušas no partnera fiziskas vardarbības, apmēram 30% bērnu ir cietuši no vardarbības ģimenē. Vidēji katru gadu vīri/ partneri nogalina vismaz 5 sievietes, vairāk nekā 100 sievietes nokļūst slimnīcās ar vīra/ partnera nodarītajiem miesas bojājumiem. Nenoliedzami no vardarbības ģimenē cieš arī vīrieši, bet šie gadījumi ir daudz retāki un, turklāt vardarbības veicēji biežāk ir nevis sievas/ partneres, bet gan dēli vai citi radinieki.
Līdz 2011.gadam Latvijā normatīvajos aktos bija daudz šķēršļu, kas traucēja cietušos efektīvi aizsargāt no vardarbības ģimenē un sodīt vainīgos. Kopš Eiropas Padome pieņēma Stambulas konvenciju, tās principi un piedāvātie risinājumi konsekventi tika ņemti vērā, lai arī Latvijā nodrošinātu labāku aizsardzību no vardarbībā cietušajiem un sodītu vardarbības veicējus. Piemēram, cietušajiem un vardarbības veicējiem ir ieviesti rehabilitācijas pakalpojumi. Ir ieviesti instrumenti, kas ļauj nošķirt vardarbības veicēju un cietušo, lai mazinātu atkārtotas vardarbības gadījumus utt.
Tomēr ir vairākas sfēras, kuras Latvijā vēl nav sakārtotas, līdz ar to, Latvija vēl neatbilst visām konvencijas prasībām. Piemēram, Latvijā ilgus gadus nav atrisināts jautājums par palīdzību seksuālas vardarbības upuriem, tai skaitā tiesu medicīnisko ekspertīžu pieejamība. Konvencijas dēļ ir apņemšanās šo problēmu risināt.

Kāpēc Stambulas konvencija nosaka, ka ir svarīgi ne tikai sodīt varmāku un palīdzēt cietušajam, bet arī īstenot preventīvos pasākumus?
Konvencija attiecas uz 47 dažādām valstīm ar ļoti dažādām tradīcijām un atšķirīgu sieviešu un vīriešu stāvokli tajās. Tādēļ Konvencijas autoriem šķita svarīgi vērst uzmanību, ka ir jārunā par vardarbības iemesliem, kas balstās uz sabiedrībā pieņemto sieviešu un vīriešu lomu un uzvedību vai tās neatbilstību sabiedrībā pieņemtajam. Dažādās sabiedrībās veidojušies stereotipi par sieviešu otršķirīgu vai pakļautu lomu var veicināt attieksmi, ka vardarbība pret sievieti un vardarbība ģimenē ir pieņemama. Tādēļ konvencijā uzsvērts, ka ir svarīgi mainīt attieksmi un stereotipus, kas padara vardarbību pret sievieti pieņemamu; veicināt izpratni par vardarbības dažādām formām un to traumējošo raksturu; izglītot sabiedrību par dzimumu līdztiesības jautājumiem.
Piemēram, ja sabiedrībā tiek uzskatīts, ka audzināšanas nolūkos bērnus var pērt, tad tikai normatīvajos aktos iekļaujot sodus vecākiem par cietsirdīgu izturēšanos pret bērniem, būtiskas pārmaiņas nevarēs sasniegt. Labāki rezultāti tiks sasniegti, ja līdzās sodiem tiks īstenots darbs gan ar vecākiem, mācot viņiem nevardarbīgas bērnu audzināšanas metodes, gan arī visa sabiedrība tiks informēta par bērna fiziskas sodīšanas negatīvajām sekām.
Ja sabiedrībā tiek uzskatīts, ka cietusī persona pati ir izprovocējusi vardarbību un ir vainīga pret viņu notiekošajā, tad cietušie nevērsīsies pēc palīdzības policijā. Īstenojot preventīvos un informējošos pasākumus par to, ka cietušais nav vainīgs notiekošajā, var sagaidīt, ka samazināsies slēpta vardarbība, jo pieaugs ziņojumu skaits policijai.

Kāpēc Stambulas konvencijā vārdam „dzimums", ir divējādas nozīmes?
Konvencijas tekstā angļu valodā tiek lietoti divi vārdi - „sex" un „gender". „Sex" tiek tulkots kā (bioloģiskais) dzimums, un tas tiek attiecināts uz personu bioloģiskām un fizioloģiskajām pazīmēm - vīriešu un sieviešu anatomiskajām, hromosomu, reproduktīvās sistēmas atšķirībām.
Vienlaikus atsevišķos pantos tiek lietos arī vārds "gender", ko latviski atkarībā no konteksta tulko kā "dzimums", "sociālais dzimums", "dzimte" vai "dzimumsocialitāte".
Vārds „sociālais dzimums" jeb „dzimte" konvencijā tiek iekļauts, lai labāk paskaidrotu vardarbības, īpaši, pret sievietēm cēloņus. Termins „sociālais dzimums (dzimte)" neaizstāj konvencijā izmantotos terminus „sievietes" un „vīrieši", un tas neattiecas uz individuālu cilvēku. Sociālais dzimums/ dzimte raksturo priekšstatu kopumu par to, kas ir „vīrišķīgs" un kas ir „sievišķīgs", un var atšķirties dažādos vēsturiskajos laikos un dažādās kultūrās.
Šis termins tiek lietots, lai raksturotu vidi, kultūru, audzināšanu, attieksmi, sociālo un ekonomisko kontekstu, kas veido, ietekmē un raksturo sievietes un vīriešus noteiktā sabiedrībā. Piemēram:
- tie ir noteikumi un gaidas, kurām sievietēm un vīriešiem ir jāatbilst noteiktā sabiedrībā, kultūrā un kopienā;
- tie ir vispārinājumi, pārspīlējumi, aizspriedumi, kad sievietēm un vīriešiem tiek piedēvētas īpašības un lomas, kas tiem būtu jāpilda, kam būtu jāatbilst noteiktā sabiedrībā un kultūrā;
- tie normatīvi nostiprināti priekšstati un izpratne par to, kas ir atbilstošs, pareizs, sabiedrībā pieņemams un piemērots sievietēm un vīriešiem.

To, ka katrs dzimums ir atšķirīgs, ar atšķirīgām lomām, bērni saprot jau agrā vecumā, kas tiek iemācīts caur audzināšanu un socializējoties. Galvenie socializētāji ir ģimene, skola, draugi un mediji.
Vienlaikus konvencijā uzsvērts, ka sabiedrībā pastāv nelīdztiesība starp vīriešiem un sievietēm. Piemēram, visā pasaulē sievietes veic vairāk mājasdarbus nekā vīrieši; sievietes lielākoties saņem vidēji mazāku atalgojumu nekā vīrieši; sabiedrībā ir uzskats, ka sievietes jau piedzimstot ir apveltītas ar mātes instinktu, bet vīrietis nav spējīgs parūpēties par mazu bērnu un tādēļ nav piemērots būt, piemēram, par audzinātāju bērnudārzā vai nevar izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu. Pētījumi liecina par to, ka noteiktās sabiedrībās veidojušies stereotipi par sieviešu otršķirīgu vai pakļautu lomu vairo nevēlamu un kaitīgu praksi un veicina to, ka vardarbība pret sievietēm tiek uzskatīta par pieņemamu. Tā kā konvencija pievērš uzmanību vardarbības prevencijai, tajā norādīts, ka plānojot rīcību, kas vērsta uz vardarbības mazināšanu, ir jāņem vērā sabiedrībā nostiprinātie stereotipi, dzimumu lomas un pastāvošā sieviešu diskrimināciju. Rīcība, kas ņem vērā problēmas dažādus aspektus un skata vardarbību dzimumu nelīdztiesības kontekstā, būs mērķtiecīgāka.
Konvencijā vārds "gender" bieži tiek lietots savienojumā ar citiem vārdiem, piemēram, "gender-based violence against women" („ar dzimumu saistīta vardarbība pret sievietēm").

Ko konvencija saka par „genderisma ideoloģiju"?
Konvencijā netiek lietoti vārdi "genderisma ideoloģija" vai "genderisms". Akadēmiskajā literatūrā vai juridiskajos tekstos šāds termins netiek lietots. Nav skaidrs, kas vispār tiek apzīmēts ar "genderisma ideoloģiju" vai "genderismu".

Ko nozīmē Stambulas konvencijā lietotais termins „dzimuma identitāte"?
Konvencija paredz diskriminācijas aizliegumu pēc dažādām pazīmēm, tai skaitā tādām kā dzimums, sociālais dzimums (dzimte) un dzimuma identitāte (angļu val. - gender identity). Ar vārdiem „dzimuma identitāte" tiek apzīmētas cilvēka personiskās izjūtas par savu dzimumu, kas var sakrist ar bioloģisko dzimumu, bet var arī nesakrist (piemēram, transseksuāļiem). „Dzimuma identitāte" nav tas pats, kas ir „dzimumorientācija" (angļu val.- sexual orientation). Dzimumorientācija attiecas uz cilvēka emocionālu un seksuālu tieksmi pret noteiktā dzimuma personām (piemēram, heteroseksuāla vai homoseksuāla orientācija). Vēl aizvien nav pilnīgi skaidri zināms, kas un kā nosaka cilvēka dzimumorientāciju un dzimuma identitāti, bet esošie pētījumi vedina domāt, ka tās pamatā ir ģenētiski un/vai hormonāli iemesli, kas ietekmē cilvēka augli tā veidošanās procesā, ko ir neiespējami - vai arī ļoti grūti - mainīt.

Vai ir pamats publiskajā telpā izskanējušām bažām, ka, pievienojoties Stambulas konvencijai, Latvijai būšot jāveic grozījumi tiesību aktos, lai mainītu vārda "dzimums" izpratni, legalizētu poligāmiju (daudzsievību) un viendzimuma partnerattiecības, atļautu vīriešiem lietot sieviešu tualetes, izmanītu izglītības programmas?
Nē, šādām bažām nav pamata.
Pievienojoties konvencijai, dalībvalstij nacionālajos tiesību aktos nav identiski jāpārraksta konvencijas normas un definīcijas. Ņemot vērā to, ka vārdi „sociālais dzimums" konvencijā tiek lietoti, skaidrojot vardarbības cēloņus, nav nepieciešamības šos vārdus izmantot Latvijas normatīvajos aktos.
Konvencija neparedz poligāmijas (daudzsievību) legalizāciju. Poligāmija nav atļauta nevienā Eiropas valstī. Turklāt Apvienoto Nāciju Organizācija rekomendē aizliegt šo praksi arī tām Āfrikas un Āzijas valstīm, kurās ir musulmaņu vairākums un kurās poligāmija ir legāla.
Konvencija neparedz dalībvalstīm pienākumu mainīt tajās noteikto publisko labierīcību lietošanas kārtību.
Konvencija neparedz dalībvalstīm pienākumu legalizēt viendzimuma partnerattiecības. Ja konvencijai būtu kāda saistība ar viendzimuma partnerattiecību regulējumu, to, piemēram, varētu izmantot kā argumentu tiesvedībā, kas norisinājās 2016. un 2017.gadā, kad šo jautājumu vērtēja Augstākā tiesa un Satversmes tiesa. Tomēr nolēmumos par šo jautājumu Stambulas konvencija netika pieminēta nevienu reizi. http://www.satv.tiesa.gov.lv/wpcontent/uploads/2017/02/Lemums_par_pieteikumu_Nr._2017_4.pdf
Konvencijas mājaslapā var iepazīties ar dalībvalstu vērtēšanas procesa materiāliem. Patlaban ir pieejami novērtējuma ziņojumi par četrām dalībvalstīm. Nevienā no tiem GREVIO, kas ir konvencijas īstenošanas uzraudzības komiteja nav rekomendāciju attiecībā uz viendzimuma laulību legalizāciju, izglītības programmu izmaiņām vai citām publiskajā telpā izteiktajām bažām.
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work


Vai Stambulas konvencija ir nelabvēlīga ģimenēm?

Ja ģimenē notiek vardarbība, konvencija paredz, ka vardarbības gadījumos vardarbības veicējam ir jāsaņem sods, bet cietušajam - aizsardzība un palīdzība.

Vai ir kādi citi starptautiski dokumenti, kas paredz pienākumus, kas ir līdzīgi Stambulas konvencijā iekļautajiem, vai kuros ir lietoti līdzīgi termini?
Jā, šādi ir vairāki dokumenti:
ANO Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW konvencija, pieņemta 1979.gadā, Latvijā spēkā no 1992.gada) 5.pantā ir noteikts dalībvalstu pienākums izmainīt vīriešu un sieviešu izturēšanās sociālos un kultūras modeļus, lai panāktu aizspriedumu izskaušanu, paražu un visas citas prakses likvidēšanu, kuri pamatojas uz ideju par viena dzimuma nepilnvērtību vai pārākumu vai vīriešu un sieviešu stereotipisko lomu.
ANO Komiteja vardarbības pret sievietēm mazināšanai 2017.gada 14.jūlijā pieņēma Vispārējo rekomendāciju Nr. 35 par ar dzimumu saistītu vardarbību pret sievietēm . Prevencijas jomā (rekomendācijas 34. un 35.punktā) dalībvalstīm ieteikts ieviest efektīvus pasākumus, lai vērstos pret pamatcēloņiem ar dzimumu saistītai vardarbībai pret sievietēm, tai skaitā patriarhālajām attieksmēm un stereotipiem, nelīdztiesīgu attieksmi ģimenē un nevērību pret sieviešu tiesībām. Cita starpā rekomendācija nosaka, ka preventīvajiem pasākumiem jābūt vērstiem uz dzimumu līdztiesību veicinoša satura integrāciju visās publiskās un privātās izglītības mācību programmās, sākot no agrīnas bērnības. Izglītības jomā jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas vērtība, ieskaitot nevardarbīgu vīrišķību, kā arī jānodrošina vecumam atbilstoša, uz pieradījumiem balstīta un zinātniski precīza vispusīga seksualitātes izglītība meitenēm un zēniem.

ANO speciālais ziņotājs savā 2016.gada 5.janvāra ziņojumā pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās un sodīšanas veidiem problemātiku lieto terminu „ar dzimumu saistīta vardarbība" ("gender-based violence", salīdzinājumam - Stambulas konvencijā lietotais termins „ar dzimumu saistīta vardarbība pret sievietēm"). ANO speciālais ziņotājs atzīst, ka ar dzimumu saistīta vardarbība var tikt veikta pret jebkuru personu tās dzimuma vai sociāli konstruēto dzimumu lomu dēļ un ka sievietes, meitenes, seksuālās minoritātes un indivīdi, kas neatbilst konkrētai dzimtei, ir primārais vardarbības mērķis.

Tāpat Latvija ir arī ieviesusi vairākas ES direktīvas, kur minēti vārdi „dzimuma identitāte" ("gender identity").
Piemēram, Cietušo direktīvā, par kuras ieviešanu ir atbildīga Tieslietu ministrija, cita starpā ir aizliegta diskriminācija, kas balstīta uz tādiem apsvērumiem kā dzimums, dzimuma izpausme, dzimumidentitāte, dzimumorientācija. Šajā direktīvā tiek lietoti vārdi "ar dzimumu saistīta vardarbība", nevis "ar dzimumu saistīta vardarbība pret sievietēm", kā tas ir Stambulas konvencijā. Vardarbība, kas ir vērsta pret personu minētās personas dzimuma, dzimumidentitātes vai dzimuma izpausmes dēļ vai kas nesamērīgā pārsvarā skar konkrēta dzimuma personas, tiek uzskatīta par vardarbību dzimuma dēļ.

Reirs: Sociālo darbinieku loma mūsu dzīvē ir nepārvērtējama | 18.03.2018.

Starptautiskā sociālo darbinieku federācija (The International Federation of Social Workers) ik gadus marta trešajā otrdienā atzīmē Vispasaules sociālā darba dienu, kuras 2018. gada vadmotīvs ir „Kopienas un vides ilgtspējas veicināšana".

Sociālā darba diena ir brīdis, kad īpaši tiek izcelta sociālā darba joma un tajā strādājošie profesionāļi. Vairāk nekā 1300 Latvijas sociālo darbinieku ikdienas darbs ir uzklausīt, palīdzēt, atbalstīt un iedrošināt, būt blakus brīžos, kas bieži vien ir - izmisuma un apjukuma brīži.

"Mūsdienās sociālais darbinieks sabiedrībā ir tikpat nepieciešams kā ārsts, policists vai pedagogs un viņu loma ir nepārvērtējama. Viņu pienākumu loks ir plašs - sākot ar palīdzību cilvēkam attīstīt spējas risināt personiskās un sociālās problēmas un beidzot ar cilvēku izglītošanu un motivēšanu grūtību pārvarēšanai. Būtībā sociālie darbinieki ir unikāli speciālisti krīžu un problēmu jautājumos. Šajā dienā vēlos pateikt viņiem paldies par profesionālo darbu, cilvēkmīlestību un sirds siltumu un novēlēt būt patiesi lepniem un vienotiem savā profesijā ne tikai šodien, šajā dienā, bet ik dienas!" sveicot sociālos darbiniekus, uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Vispasaules sociālā darba dienai veltīts pasākums Latvijā būs piektdien, 23. martā, kad notiks sociālo darbinieku konference "Profesionālo kompetenču pilnveide sociālajā darbā", kas notiks Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tad notiks arī par tradīciju kļuvušā ikgadējā konkursa „Gada labākais sociālais darbinieks Latvijā" balvas pasniegšanas ceremonija.

Par VBTAI priekšnieci apstiprināta Marianna Dreja | 01.03.2018.

Par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšnieci otrdien, 27. februārī, valdība apstiprinājusi Mariannu Dreju, kuras kandidatūru virzīja Labklājības ministrija.

Mariannai Drejai ir augstākā izglītība, uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija un profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs. Drejai ir ilggadēja pieredze valsts pārvaldē Labklājības ministrijas resorā - kopš 2004. gada līdz šim brīdim viņa strādā Nodarbinātības valsts aģentūrā, kur bijusi gan Juridiskās nodaļas vadītāja, gan Juridiskā departamenta direktora vietniece. Līdz iecelšanai jaunajā amatā Marianna Dreja bija Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskā departamenta direktore un vajadzības gadījumā pildīja arī Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļas vadītājas, Personāla nodaļas vadītājas un Nodarbinātības valsts aģentūras direktora pienākumus.

Mariannai Drejai ir ļoti labas zināšanas jurisprudencē un personālvadībā, kā arī ir pārliecinošas komunikācijas un prezentācijas prasmes. Tāpat viņa pārzina valsts un pašvaldību iepirkumu aktualitātes, administratīvo pārkāpumu lietvedību, kā arī ir labas zināšanas kvalitātes vadībā un kvalitātes vadības sistēmu ieviešanā.

VBTAI priekšnieces pienākumus Marianna Dreja sāks pildīt no šī gada 1. marta.

Aicinām kļūt par brīvprātīgajiem valsts sociālās aprūpes centros | 23.02.2018.

Labklājības ministrija sveic visus brīvprātīgos Starptautiskajā brīvprātīgo dienā un aicina kļūt par brīvprātīgo darbinieku valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) filiālēs, kurās uzturas bērni!

Brīvprātīgais darbinieks ir sirsnīgs, palīdzēt gribošs cilvēks, kurš strādā bez finansiālas atlīdzības, pretī saņemot bērnu mīlestību un VSAC darbinieku pateicību, iegūstot pieredzi un zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā. 

Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām. 

Latvijā ir sešas VSAC filiāles, kurās brīvprātīgie darbinieki var palīdzēt bērnu audzināšanā un aprūpēšanā: 

1.VSAC "Rīga" filiāle "Rīga", kas atrodas Kapseļu ielā 31/18, Rīgā. Papildus informācija:

2.VSAC "Rīga" filiāle "Pļavnieki", kas atrodas Zebiekstes ielā 3, Rīgā. Papildus informācija:

3.VSAC "Rīga" filiāle "Teika", kas atrodas Stāmerienas 4, Rīgā.  Papildus informācija:

4.VSAC "Rīga" filiāle "Baldone", kas atrodas Mežvidu ielā 17, Baldone, Baldones novadā. Papildus informācija:

5.VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni", kas atrodas Komunālā iela 104, Kalkūnos, Daugavpils novadā. Papildus informācija:

6.VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja", kas atrodas Apšu ielā 3, Liepājā. Papildus informācija:

Šīs filiāles ar prieku sagaidītu un uzņemtu trīs vai četrus brīvprātīgos dienā, kuri līdz trim stundām varētu palīdzēt piepildīt bērnu ikdienu ar uzmanību un rūpēm - auklēt, pabarot, spēlēties, lasīt, dziedāt, organizēt radošās un spēļu nodarbības, ritmikas nodarbības, pastaigāties un darīt citas lietas, kas tik ļoti svarīgas labai bērnībai. Konkrētais uzdevums tiktu precizēts filiālē atbilstoši nepieciešamībai un situācijai konkrētajā dienā.

Lai kļūtu par brīvprātīgo darbinieku:

1. jāiepazīstas ar informāciju par VSAC filiālēm un to atrašanās vietu, kā arī informāciju par katras konkrētās filiāles vajadzībām pēc brīvprātīgo darbinieku atbalsta bērnu aprūpes procesa nodrošināšanā;

2. jāizvēlas konkrētā VSAC filiāle, kurā vēlaties veikt brīvprātīgo darbu;

3. jāaizpilda pieteikums brīvprātīgajam darbam, t.sk. norādot izvēlēto VSAC filiāli;

4. jānogādā pieteikums Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi "Brīvprātīgā darba pieteikums" nododot apsargam) vai Jums tuvākajā/ērtāk sasniedzamajā VSAC filiālē.

Ja nav iespējas izdrukāt pieteikumu, tad gan Labklājības ministrijā, gan VSAC filiālēs ir pieejamas jau izdrukātas pieteikuma veidlapas un tās var aizpildīt uz vietas.

Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC tiks noslēgts līgums par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē.

Ko brīvprātīgajiem darbiniekiem piedāvā VSAC?

1. nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām,

2. atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju,

3. kopīgus pasākumus,

4. kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu (obligātā veselības pārbaude, nokļūšana).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties:

• par brīvprātīgo darbu VSAC "Rīga" filiālē "Rīga", "Pļavnieki", "Teika" un "Baldone" ar brīvprātīgā darba koordinatori Kristīni Jarmakoviču, kontakti: tel.67436870; e-pasts: kristine.jarmakovica@vsacriga.gov.lv

• par brīvprātīgo darbu VSAC "Latgale" filiālē "Kalkūni" ar brīvprātīgā darba koordinatori Lindu Biķernieci, tel.65175244, e-pasts: latgale@vsaclatgale.gov.lv 

• par brīvprātīgo darbu VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja" ar brīvprātīgā darba koordinatori Antru Osi, tel. 63491793, e-pasts: antra.ose@vsackurzeme.gov.lv 

• par brīvprātīgo darbu VSAC ar Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecāko eksperti Sigitu Rozentāli, tel.67021663, e-pasts: sigita.rozentale@lm.gov.lv

ARHĪVS Pilns arhīvs