Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Ministre I. Purne: valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošie var justies droši | 21.02.2008.

21.02.2008. Labklājības ministre Iveta Purne(ZZS) kategoriski noraida valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izplatīto informāciju, ka „jebkurā sociālās aprūpes iestādē var izcelties tikpat traģisks ugunsgrēka kā „Reģos".

Saskaņā ar „Valsts sociālās aprūpes centru ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanas plānu"  valsts sociālās aprūpes centros veikta virkne pasākumu, lai izslēgtu šādu ugunsnelaimju atkārtošanās iespējamību.

Pēc Labklājības ministrijas rīcībā esošās informācijas, visos 33 valsts sociālās aprūpes centros(SAC) ir atbrīvoti evakuācijas ceļi, kā arī noteiktas par ugunsdrošību atbildīgās personas; visos centros ir nodrošināts ugunsdrošības prasībām atbilstošs ugunsdzēšamo aparātu skaits, kā arī speciālais ugunsdzēšamais aprīkojums.

Visu valsts sociālās aprūpes centru darbinieki ir apguvuši ugunsdrošības mācību programmas; ir veikta atkārtota iespējamā ugunsgrēka riska novērtēšana; aktualizēti centru rīcības plāni ugunsgrēka gadījumam;  tiek veikta klientu diennakts uzraudzība, nodrošinot ne mazāk kā divu personu dežūru katrā no ēkām.

Tāpat visos valsts SAC ir optimizēta klientu izvietošana pa ēku stāviem, ņemot vērā katra aprūpes centra iespējamā ugunsgrēka risku novērtēšanu, klientu funkcionālos traucējumus un spēju evakuēties krīzes situācijā.

Ugunsdrošības nolūkos aprūpes centros ir izveidotas arī īpašas telpas smēķēšanai.

Ugunsdrošības pasākumu veikšanai valsts sociālās aprūpes centros no valsts budžeta 2007. gadā tika piešķirti 7 147 lati, savukārt SAC vadītāji no iestādei piešķirtajiem līdzekļiem kārtējiem izdevumiem ugunsdrošības pasākumiem šogad atvēlēs 220 833 latus.

Lai pilnībā sakārtotu valsts sociālās aprūpes centru stāvokli ugunsdrošības jautājumos, vairākos aprūpes centros vēl ir nepieciešams uzstādīt automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ierīkot ugunsdrošas durvis, nodrošināt ārējo ugunsdzēsības ūdens apgādi, kā arī apstrādāt koka konstrukcijas, degtspējīgus materiālus un dūmvadus ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Skrebele, labklājības ministres preses sekretāre, 7021685; 29494943; gunta.skrebele@lm.gov.lv