Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Nepieļaus diskrimināciju Eiropas Savienības un Kohēzijas fondu atbalstītajos projektos | 31.03.2009.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas, īstenojot Eiropas Savienības fondu atbalstītos projektus, turpmāk detalizētāk veiks pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Ja līdz šim par kontroli atbildīgā iestāde projektu īstenošanas vietās pārbaudīja tikai dzimumu līdztiesības principa ievērošanu, tad turpmāk pārbaudīs arī cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu, kā arī vai nenotiek diskriminācija vecuma dēļ.

To paredz šodien, 31.martā, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā.

Šādas pārbaudes nepieciešamas, lai novērstu diskrimināciju dzimuma, vecuma vai invaliditātes dēļ, tādējādi veicinot vienlīdzīgas iespējas piedalīties projektos.

Dzimumu līdztiesības principu ievērošana ir abu dzimumu interešu, vajadzību vērā ņemšana un atbilstoša rīcība, kas ļauj izvairīties  no iespējamas noteiktas sabiedrības daļas diskriminācijas un no projektu īstenošanas gūt līdzvērtīgu labumu, tāpat kā pārējie sabiedrības locekļi.

Pārbaudes veicinās cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu, piemēram, nodrošinot vides pieejamību, atbilstoši iekārtojot darba vietas, pielāgojot darba laiku, nodrošinot informāciju un mācību iespējas atbilstoši cilvēku ar invaliditāti vajadzībām.

Tāpat nav pieļaujama diskriminācija vecuma vai novecošanās dēļ. Proti, lai cik vecs būtu cilvēks, viņam ir jāsaglabā aktivitāte gan darbā, gan sadzīvē, jābūt uzņēmīgam, rosīgam un enerģiskam, lai visā dzīves garumā dzīves kvalitāte nemazinātos vai pat uzlabotos.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv