Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: viens no priekšnoteikumiem darba tirgus attīstībai – kvalificēti darbinieki | 31.03.2009.

Kvalificēti darbinieki ar piemērotām prasmēm ir viens no priekšnoteikumiem darba tirgus attīstībai, tāpēc krīzes periods jāizmanto kā iespēja darbaspēka konkurētspējas paaugstināšanai, uzskata Labklājības ministrijas (LM) speciālisti.

LM norāda, ka, nepiedāvājot pārkvalifikācijas un konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, Latvija pēc pāris gadiem varētu nonākt situācijā, kad būs ievērojami pieaudzis strukturālais bezdarbs - cilvēku kvalifikācija būs neatbilstoša darba tirgus prasībām. Gadījumā, ja darba vietas būs pieejamas, tās bezdarbnieki nevarēs aizņemt kvalifikācijas trūkuma dēļ.

 „Pašreizējais bezdarbnieka portrets liecina, ka Latvijā ir salīdzinoši augsts strukturālais bezdarbs, tajā skaitā - starp tiem, kas jau ir ieguvuši augstāko izglītību. Tādēļ ekonomikas konkurētspējas nodrošināšanai un ārvalstu investīciju piesaistei būtiska loma ir tieši bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību un pārkvalifikācijas pasākumiem. Tas tiek uzsvērts arī Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes rekomendācijā Latvijai, ko nepieciešams izpildīt, lai saņemtu starptautisko finanšu palīdzību," uzskata LM speciālisti.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju darba tirgū, LM speciālisti piedāvā vairākus priekšlikumus situācijas uzlabošanai un jaunu apmācību jomu noteikšanai.

Viens no ierosinājumiem paredz piedāvāt apmācību un pārkvalifikācijas iespējas ne tikai bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bet arī bezdarba riskam pakļautiem un šobrīd nodarbinātiem cilvēkiem.

Tā, piemēram, apmācības plānots piedāvāt darbiniekiem tajos uzņēmumos, kas patlaban saskaras ar nepieciešamību samazināt darba laiku. Darba tirgum paredzēts apmācīt arī tos bezdarbniekus, kuriem nav profesionālās kvalifikācijas - jauniešus ar nepabeigtu vidējo izglītību un bez izglītības.

Tāpat plānots piedāvāt garākas apmācību programmas (1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma) bezdarbniekiem ar jau iegūtu augstāko izglītību. Paredzēts, ka apmācību vai pārkvalifikācijas programmas varēs pabeigt arī tad, ja bezdarbnieks būs atradis darbu.

Vienlaikus speciālisti uzsver, ka šobrīd ir būtiski saistīt apmācību un pārkvalifikācijas iespējas ar finansiālu atbalstu stipendiju un mācību pabalstu formā. Savukārt, lai apmācības padarītu efektīvākas un individuālākas, sniedzot atbalstu arī bezdarba riskam pakļautajām personām, Latvijā tiks veidota arī apmācību kuponu sistēma.

Iepriekšminētā informācija par iespējamiem apmācību virzieniem iekļauta Labklājības ministrijas (LM) izstrādātajā informatīvajā ziņojumā Informācija par situāciju darba tirgū un darba tirgus īstermiņa prognozēm 2009.gadam. Ar ziņojumu šodien, 31.martā, LM iepazīstināja valdību.

Informatīvā ziņojuma sagatavošanā izmantoti Eiropas Statistikas biroja (EUROSTAT), Centrālās statistikas pārvaldes un Nodarbinātības valsts aģentūras materiāli.

Pēc LM prognozēm reģistrētā bezdarba līmenis 2009.gadā būs no 14 līdz 15%. Tas nozīmē, ka reģistrēto bezdarbnieku skaits 2009.gadā varētu būt no 163 līdz 175 tūkst. cilvēku.

Galvenās nozares, kurās varētu būt nepieciešami apmācīti darbinieki, ir apstrādes rūpniecība, elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde, transports un uzglabāšana, informācijas un komunikāciju pakalpojumi, komunālās saimniecības un infrastruktūras apkalpošana, sociālā sfēra.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.