darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Sagatavots pasākumu plāns ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai | 02.04.2009.

Lai veiksmīgi īstenotu Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, Labklājības ministrija ir sagatavojusi veicamo pasākumu plānu turpmākajiem trīs gadiem. Plānā noteikti uzdevumi, aktivitāšu izpildes termiņi un atbildīgās institūcijas.

Konvenciju Latvijā īstenos pakāpeniski, atbilstoši pieejamajiem resursiem un ekonomiskajai situācijai. Plānā paredzēts īstenot dažāda veida pasākumus, to skaitā izpratnes veidošanas un diskriminācijas novēršanas aktivitātes, institūciju pieejamības un tiesas pieejamības pasākumus, kā arī aktivitātes cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai sabiedrībā, izglītības, veselības sistēmā un darba tirgū.

Bez tam dažādu aktivitāšu ietvaros plāno izvērtēt vienota Diskriminācijas novēršanas likuma izstrādes nepieciešamību, pakāpeniski sakārtot valsts, pašvaldību, izglītības un ārstniecības iestāžu kā arī transporta pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat paredzēts ieviest valsts apmaksātus atbalsta pasākumus, piemēram, asistenta un surdotulka nodrošināšanu, kā arī rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus.

Tuvākajos gados plānots arī apmācīt pedagogus, kas strādā ar bērniem ar invaliditāti, tādejādi, veicinot viņu integrāciju vispārizglītojošās pirmskolās, vispārizglītojošās un profesionālajās izglītības iestādēs. Arī pašvaldībām plānā noteikts obligāto nodrošināmo alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu apjoms un saturs.

Savukārt 2011.gadā paredzēts papildināt mērķdotācijas pašvaldībām, paredzot papildus finansējumu atalgojumam sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī sekmēt grupu māju (dzīvokļu) pakalpojumu pieejamību.

To paredz šodien, 2.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pasākumu plāns 2010.-2012.gadam. Plāns vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Pasākumu plāna izstrādē piedalījās pārstāvji gan no nozaru ministrijām, LR Tiesībsarga biroja, Latvijas plānošanas reģioniem, kā arī no biedrībām, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses.

Atgādinām, ka šā gada 18.jūlijā ANO galvenajā mītnē Ņujorkā Latvija parakstīja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

Konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai pret cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā tiktu ievērota cilvēkam pienācīgā cieņa un tiktu nodrošinātas visas cilvēka pamattiesības. ANO Konvencijas vispārējie pamatprincipi paredz diskriminācijas aizliegumu, invalīdu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, iespēju vienlīdzību, cieņu pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību, vīriešu un sieviešu vienlīdzību, kā arī citus principus.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv