Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Ministre I. Purne reģionālajā vizītē Valmierā diskutēja ar sociālo aprūpes centru pārstāvjiem un pašvaldību vadītājiem | 21.02.2008.

21.02.2008. Labklājības ministre Iveta Purne(ZZS) šodien, 21. februārī kopā ar ministrijas speciālistiem apmeklēja Valmieru, kur tikās ar Vidzemes reģiona sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas speciālistiem, kā arī pašvaldību vadītājiem, pārrunājot sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes, arī sociālo darbinieku atalgojuma jautājumus.

Tiekoties ar pašvaldību vadītājiem tika apspriesti Labklājības ministrijas izstrādātie priekšlikumi pensionāru stāvokļa uzlabošanai, kā arī diskutēts par pašvaldību sniegto atbalstu pensionāriem. Tikšanās dalībnieki aktualizēja virkni aktuālu jautājumu un puses vienojās par ciešāku sadarbību to risināšanā.

Ministre tika iepazīstināta ar sociālās palīdzības sniegšanas jomas labās prakses piemēriem -  apmeklēja Valmieras pilsētas pansionātu "Valmiera" un viesojās arī Valmieras rajona bērnu un ģimenes centrā "Pārgauja".

Ministre atzinīgi novērtēja no pašvaldību puses izskanējušo priekšlikumu iedibināt īpašus apbalvojumus - ordeņus sociālajiem darbiniekiem, lai varētu pateikties par to ieguldījumu, ko šie cilvēki veic savā ikdienas darbā.

Apmeklējuma laikā tika prezentēts ministrijas izstrādātais programmas „Sociālās aprūpes un sociālās  rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 2008.- 2013. gadam personām ar garīga rakstura traucējumiem" projekts. Tika pārrunātas arī Eiropas Savienības fondu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā aktivitātes līdz 2013. gadam.

Valmieras rajonā atrodas vairākas sociālās aprūpes institūcijas: Valsts Sociālās aprūpes centrs "Rūja", sociālās aprūpes centrs - pansionāts "Valmiera", bērnu nams "Pārgauja", Lodes pašvaldības bērnu nams "Pīlādzītis". Valmieras rajonā atrodas divi aprūpes mājās biroji, viena nakts patversme, viens servisa dzīvoklis, kā arī viena institūcija sodu izcietušām personām.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Skrebele, labklājības ministres preses sekretāre, 7021685; 29494943; gunta.skrebele@lm.gov.lv