Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 03.04.2009.

Pirmdiena, 6.aprīlis

Ø Labklājības ministrs Uldis Augulis plkst. 13.00 tiksies ar institūciju vadītājiem, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušiem bērniem, lai pārrunātu ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaiņas.

Otrdiena, 7.aprīlis

Ø Valsts darba inspekcija (VDI) rīkos informatīvos seminārus:

o „Darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzība uzņēmumā" - Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas domes konferenču zālē, Atbrīvošanas alejā 93, 216. telpā;

o „Izveidota darba aizsardzības sistēma un sakārtotas darba tiesiskās attiecības uzņēmumā - pamats nodarbināto labklājībai un drošībai" - Jelgavā, Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā, Svētes ielā 33.

Semināri organizēti Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana" ietvaros.

Ø Lai identificētu jauniešu - bezdarbnieku un ilgstošo bezdarbnieku problēmas un noteiktu to risinājumus, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālās filiāles darbinieki rīkos bezdarbnieku aptauju un tikšanos ar karjeras konsultantiem.

Kopīgi tiks meklēti risinājumi, pārrunāts, kuros jautājumos var palīdzēt pašvaldību Sociālie dienesti, kuros NVA darbinieki un kuros nepieciešama lielāka paša bezdarbnieka iniciatīva. Šāda tikšanās dos iespēju izvērtēt katra mērķgrupas bezdarbnieka situāciju, iepazīstināt ar aktuālākām vakancēm, informēt par iespējām piedalīties aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

Tikšanās notiks NVA Rīgas reģionālās filiāles telpās un 08.04.2009. Vangažu pilsētas sociālā dienesta telpās.

Trešdiena,8.aprīlis

Ø Labklājības ministrs U.Augulis plkst. 10.30 tiksies ar Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vadītājiem, lai pārrunātu iespējamos turpmākās sadarbības modeļus.

Ø Sociālās iekļaušanas politikas departamenta speciālisti organizēs kārtējo tikšanos ar dzimumu līdztiesības jomas un sieviešu tiesību aizsardzības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Tikšanās notiks no plkst.15.30 līdz 17.00 LM telpās, Rīgā, Skolas ielā 28, Portretu zālē (sētas mājā).

Ø NVA Kuldīgas filiāles Karjeras pakalpojumu speciālistes plkst. 11.00 tiksies ar Pelču speciālās internātskolas attīstības centra pedagogiem, strādājošo personālu un prezentēs NVA karjeras pakalpojumus.

Tikšanās laikā speciālistes vadīs grupu psiholoģiskās saskarsmes treniņu „Veiksmīga atgriešanās darba tirgū. Kā meklēt darbu?". Pasākums notiks Pelču pagastā, Pelču speciālās internātskolas  attīstības centrā.

Ceturtdiena,9.aprīlis

Ø  Labklājības ministrs U.Augulis plkst. 9.00 piedalīsies Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes sēdē.

Ø  Labklājības ministrs U.Augulis plkst. 11.00 tiksies ar Latvijas Pensionāru federācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos sociālos jautājumus.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv