Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM gatavojas kompetento speciālistu sertifikācijai | 22.02.2008.

22.02.2008. Lai veiktu kompetento speciālistu pirmo sertifikāciju, Labklājības ministrija (LM) kopīgi ar ekspertiem uzsākusi darbu pie sertifikācijas kritēriju un eksāmena jautājumu izstrādes. Tos aprīlī plānots apstiprināt Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijā (LDASA).

Šogad aprit pieci gadi, kopš pirmie kompetentie speciālisti ieguva augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā, tāpēc viņiem ir nepieciešams iegūt kompetenta speciālista sertifikātu, kas apliecinātu viņu kompetenci darba aizsardzības jautājumos.

Lai to īstenotu, LM speciālisti ar LDASA un personāla sertifikācijas institūciju pārstāvjiem vienojušies par sertifikācijas eksāmenā ietveramajām galvenajām tēmām, kritērijiem, jautājumu skaitu un to sadalījumu pa nozarēm, kā arī koncepciju eksāmena praktiskajai daļai. Plānots, ka eksāmens noritēs 2 daļās: testa (30 jautājumi) un situāciju uzdevumi (3 rakstiski uzdevumi). Tāpat paredzēts, ka eksāmens notiks 90 minūtes un to uzskatīs par sekmīgi nokārtotu, ja pretendents iegūs vismaz 70% no kopējā eksāmena punktu skaita.

Atgādinām, ka kompetents speciālists ir speciālists, kurš ir kompetents veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kura kompetence novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Savukārt darba aizsardzības speciālists, kurš ieguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam un ir tiesīgs veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos 5 gadus no brīža, kad ir saņemts izglītību apliecinošs dokuments. Pēc tam speciālistam jāvēršas personāla sertifikācijas institūcijā, lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu.

Šobrīd Latvijā kā kompetenti speciālisti ir tiesīgi darboties 373 cilvēki, kas ieguvuši augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā.

Informāciju sagatavoja: 

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv