Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 09.04.2009.

Otrdiena, 14.aprīlis

Ø Labklājības ministrs Uldis Augulis plkst.15.00 dosies uz bērnu namu „Ziemeļi", lai pasniegtu atzinības rakstu direktoram Laimonim Sprungam par nozīmīgu ieguldījumu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpē un audzināšanā.

Ø Valsts darba inspekcija (VDI) rīkos informatīvo semināru krievu valodā „Darba tiesisko attiecību izbeigšana un to tiesiskais pamatojums. Problēmas. Situāciju analīze."

Seminārs organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana" ietvaros. Pasākums notiks Rīgā, viesnīcā „Islande Hotel", Ķīpsalas ielā 20.

Trešdiena,15.aprīlis

Ø Labklājības ministrs Uldis Augulis:

o plkst.9.00 tiksies ar fonda „Jūnijs" cilvēkiem ar kustību traucējumiem pārstāvjiem, lai pārrunātu ar tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu saistītos jautājumus;

o plkst.10.00 tiksies ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem un pansionātu direktoriem, lai apspriestu pašvaldību pansionātu nākotni;

o plkst.11.00 piedalīsies Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē, kurā pārrunās priekšlikumu par darba strīdu komisijas izveidi;

o plkst.15.00 tiksies ar Gulbenes invalīdu biedrības pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos sociālos jautājumus;

o plkst.16.00 tiksies ar jauniešu izveidotā Ministru kabineta labklājības ministru.

Ø Labklājības ministrijā (LM) plkst.15.00 notiks kārtējā Sociālās drošības apakšpadomes sēde, kurā apspriedīs valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2008.gadā.

Sēde notiks Rīgā, Skolas ielā 28, Labklājības ministrijas Portretu zālē (sētas mājā).

Ø LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta pārstāvji piedalīsies Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības valdes sēdē, kurā pārrunās ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju problēmas saistībā ar klientu ar antisociālu uzvedību (klienti ar atkarībām, personas ar sodāmību, u.c.) aprūpes nodrošināšanu un bīstamību.

Ceturtdiena,16.aprīlis

Ø Labklājības ministrs Uldis Augulis:

o plkst. 12.00 dosies uz sociālās aprūpes centru „Ezerkrasti", lai 100 gadu jubilejā apsveiktu centra iemītnieci Martu Puriņu;

o plkst.14.00 piedalīsies Nacionālās attīstības padomes sēdē, kurā spriedīs par Latvijas ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv