darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Tehnisko palīglīdzekļu centra funkcijas varētu pārņemt NVO | 24.04.2009.

Tiekoties ar labklājības ministru Uldi Auguli, cilvēku ar invaliditāti pārstāvošo organizāciju apvienības „SUSTENTO" pārstāvji izteica gatavību pārņemt Tehnisko palīglīdzekļu centra funkcijas. Tāpat puses vienojās turpināt diskusijas par atsevišķu valsts funkciju deleģēšanu nevalstiskajam sektoram.

Sarunu laikā U.Augulis arī uzklausīja cilvēku ar invaliditāti paustās bažas par izglītības iespējām cilvēkiem ar redzes traucējumiem, proti, šobrīd ir noteikti pārāk stingri profesionālās izglītības apguves standarti, kas šiem cilvēkiem nereti nav izpildāmi.

Tāpēc ministrs ar „SUSTENTO" vienojās par nepieciešamību sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju pārskatīt likumdošanu, lai, piemēram, cilvēkiem ar redzes traucējumiem rastu iespējas apgūt sertificēta masiera profesiju.

Diskutējot par alternatīvās sociālās aprūpes iespējām, U.Augulis informēja „SUSTENTO" par valdības lēmumu piešķirt Eiropas Sociālā fonda finansējumu 24,5 milj. apmērā alternatīvu sociālās aprūpes  pakalpojumu ieviešanai Latvijas reģionos.

Līdz ar to  pašvaldības, valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes varēs īstenot projektus, izveidojot un ieviešot vairāk kā 500 sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes un motivācijas programmas grupu māju (dzīvokļu), pusceļa māju, specializēto darbnīcu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu pilnveidošanai vai uzsākšanai.

Tikšanās laikā labklājības ministrs ar „SUSTENTO" vienojās arī par sadarbības stiprināšanas nepieciešamību. Līdz ar to puses vienojās regulārāk tikties ar ministru un Labklājības ministrijas speciālistiem, lai nevalstiskās organizācijas varētu līdzdarboties ANO konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām sagatavošanā ratifikācijai un tās īstenošanā.

 Tāpat „SUSTENTO" pauda vēlmi piedalīties dažādu ziņojumu par cilvēku ar invaliditāti tiesībām sagatavošanā Eiropas Savienības institūcijām, tādējādi objektīvāk sniedzot informāciju par reālo situāciju Latvijā.

Savukārt, diskutējot par nevalstisko organizāciju darbu, puses bija vienisprātis, ka nākotnē būtu jāpārskata sabiedriskā labuma statuss, lai rastu iespēju atvieglot nevalstiskā sektora darbu, kā arī meklēt jaunus risinājumus cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības problēmu risināšanai. Jau tuvākajā nākotnē būtu jāizskata dažādas iespējas, kā motivēt darba devējus nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, mazinot dažādus stereotipus par šo cilvēku darba spējām.

Tikšanās noslēgumā U.Augulis pauda gandarījumu par „SUSTENTO" aktīvo līdzdalību un aicināja arī turpmāk izteikt priekšlikumus, kā uzlabot sociālo situāciju valstī.

Tikšanās notika 23.aprīlī. Sanāksmē piedalījās tādas organizācijas kā Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība, cilvēkus ar garīgās attīstības traucējumiem pārstāvošā biedrība „Žēlsirdības māja", sieviešu ar invaliditāti pārstāvošā biedrība „Aspazija" un citas.

Informāciju sagatavoja:

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv