Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM rosina samazināt administratīvo slogu darba devējiem | 30.04.2009.

Lai darba devējiem samazinātu administratīvo slogu, nosakot darba vides riska faktorus un tiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus, plānots viņus atbrīvot no papildu dokumentu sagatavošanas.

Darba devēji šādi varēs rīkoties, ja aizsardzības līdzekļu lietošana būs noteikta darba vides risku novērtējumā vai darba aizsardzības pasākumu plānā.

Tas noteikts Labklājības ministrijas (LM) izstrādātajā noteikumu projektā „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus", kas šodien, 30.aprīlī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Vienlaikus noteikumu projektā secīgi aprakstīts, kā veikt darba vides risku novērtējumu un izvēlēties aizsardzības līdzekļus. Plānotas arī izmaiņas terminu lietošanā, piemēram, terminu „radiācija" plānots aizstāt ar „starojums". Tāpat paredzēts papildināt darbu sarakstu, kurus veicot ir jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, galvas aizsardzības līdzekļu lietošana, strādājot augstāk par 3 metriem.

Noteikumu projektu izstrādāja darba grupa, kurā darbojās pārstāvji no LM, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras „Darba drošības un vides veselības institūts", Latvijas Augstkāpēju un augstumdarbu uzņēmēju asociācijas.

Individuālie aizsardzības līdzekļi ir ierīces, iekārtas, izstrādājumi, t.sk., darba apģērbs un apavi, ko nodarbinātais lieto, lai aizsargātu savu drošību un veselību pret bīstamu vai kaitīgu darba vides riska faktoru iedarbību.

Atgādinām, ka darba devējam ir pienākums bez maksas nodrošināt nodarbinātos ar viņiem nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.