darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno papildināt Profesiju klasifikatoru | 07.05.2009.

Lai papildinātu Profesiju klasifikatoru ar jaunām profesijām un precizētu vairāku profesiju nosaukumus, šodien, 7.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Labklājības ministrijas  (LM) sagatavotie grozījumi noteikumos par Profesiju klasifikatoru.

Profesiju klasifikatorā plānots iekļaut jaunas profesijas skaistumkopšanas un pakalpojumu jomā. Tā, piemēram, klasifikators papildināts ar tādām profesijām, kā SPA administrators, SPA meistars, mikropigmentācijas speciālists, jogas meistars, atkarību profilakses speciālists, ārsts (SPA koordinators) u.c. Tāpat precizēti atsevišķu profesiju nosaukumi, lai saskaņotu tos ar normatīvajos dokumentos lietojamo terminoloģiju - līdzšinējos agronomijas komercdarbiniekus turpmāk paredzēts saukt par agrārā sektora komercdarbiniekiem.

Papildu iepriekšminētajam, Profesiju klasifikatorā precizēti pašvaldību nosaukumi, t.sk., svītrotas vairākas profesijas - pagasta vai rajona padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki, pagasta sekretārs, u.c. Tas nepieciešams, jo atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas likumam un Rajona pašvaldību reorganizācijas likumam šī gada 1.jūlijā beidzas rajona padomju pilnvaras.

Vienlaikus klasifikatoru paredzēts papildināt ar profesiju standartiem 31 profesijai: kosmētiķis, jogas speciālists, pavārs, viesmīlis, televīzijas režisors, namu pārvaldnieks, u.c.

Tie nosaka attiecīgajai profesijai atbilstošus profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, kā arī to izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes. Minētie standarti iekļauti pielikumā un grupēti pa Profesiju klasifikatora pamatgrupām. 

LM iesniegtie profesiju standarti ir saskaņoti Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē, kuras sastāvā ir vairāku ministriju, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji.

Profesiju klasifikatorā profesijas pēc starptautiski atzītiem kodiem ir klasificētas deviņās pamatgrupās, balstoties uz profesiju profesionālās kvalifikācijas līmeni (teorētisko un praktisko sagatavotību, kas ļauj veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu). Šobrīd klasifikatorā ietvertas vairāk kā 4000 profesijas. Ar Profesiju klasifikatoru tuvāk var iepazīties LM interneta mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/80.

Atgādinām, ka profesiju klasifikators tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Priekšlikumus klasifikatora aktualizēšanai juridiskas personas var iesniegt LM. Pēc to saņemšanas ministrija sagatavo grozījumus noteikumos par Profesiju klasifikatoru, kurus divas reizes gadā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, ir jānorāda profesijas nosaukums, pamatojums tās nepieciešamībai (amata apraksts, profesijas standarts u.c.), profesijas paredzamā vieta klasifikācijā, kā arī profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.