Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM stiprinās sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām | 21.05.2009.

Lai paaugstinātu nevalstisko organizāciju līdzdalību sociālās jomas rīcības politikas izstrādē, īstenošanā, lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, Labklājības ministrija (LM) plāno noslēgt sadarbības līgumus ar nevalstiskajām organizācijām.

„Labklājības ministrija vienmēr bijusi atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām un aicinājusi tās piedalīties ministrijas organizētajās diskusijās un darba grupās. Lai aizsāktā sadarbība veiksmīgi attīstītos un kļūtu vēl pilnvērtīgāka, vēlamies  to apliecināt arī juridiski, noslēdzot līgumu un garantējot nevalstisko organizāciju iespējas līdzdarboties politikas veidošanas procesā," norāda LM valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs. 

Līgums paredzēs pušu pienākumus un tiesības, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī kalpos kā mērķtiecīgas un pilnvērtīgas sadarbības formālais garants. 

Interesenti ar līguma tekstu var iepazīties LM interneta mājas lapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība

Vienlaikus, lai varētu apkopot informāciju par sadarbības partneriem un to darbības jomām, LM aicina nevalstiskās organizācijas ministrijas mājas lapā elektroniski reģistrēt informāciju par savu organizāciju.  

Patlaban LM sadarbības partneri nodarbinātības un sociālās politikas jomā ir 67 nevalstiskās organizācijas. Ar šo organizāciju sarakstu var iepazīties LM mājas lapas sadaļas Sabiedrības līdzdalība apakšsadaļā Noderīgi

LM visaktīvākā sadarbība izveidojusies ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību, Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons", Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju "Sustento", Latvijas Pensionāru federāciju.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv .