darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija plāno paplašināt savas funkcijas | 04.06.2009.

Lai papildinātu Labklājības ministrijas (LM) funkcijas un uzdevumus, plānots veikt izmaiņas LM nolikumā.

To paredz šodien, 4.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Labklājības ministrijas nolikums". Tie vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Atbilstoši projektam, LM pēc Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas ministrijas reorganizācijas pārņems valsts politikas izstrādi bērnu tiesību aizsardzības un bērnu un ģimenes tiesību jomā. Tas nozīmē, ka ministrijai būs jāorganizē un jākoordinē bērnu tiesību aizsardzības jomas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība. Ministrijai būs jāveicina arī bērniem un ģimenei labvēlīgas vides veidošana valstī.

Vienlaikus LM īstenos bāriņtiesu darba funkcionālo pārraudzību, kā arī nodrošinās ar adopciju saistītās funkcijas, t.sk., adoptējamo bērnu un adoptētāju uzskaiti adopcijas reģistrā, informēs adoptētājus par adoptējamiem bērniem, izsniegs adoptētajiem norīkojumus.

Tāpat LM veiks audžuģimeņu uzskaiti, nodrošinās psiholoģisko palīdzību, kā arī informatīvo un metodisko atbalstu audžuģimenēm, audžuģimeņu apmācību, piešķirs un izmaksās atlīdzību par bērna adopciju, adoptējamā bērna aprūpi un audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Saskaņā ar noteikumu projektu LM padotībā būs arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Vienlaikus LM būs atbildīga par Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi, kas izriet no Hāgas 1993.gada 29.maija konvencijas par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos un 1967.gada 24.aprīļa Eiropas Konvencijas par bērnu adopciju.

Atbilstoši projektam no ministrijas padotības iestāžu skaita svītros Sociālo pakalpojumu pārvaldi (SPP), un ar 2009.gada 1.septembri valsts aģentūru „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" (TPC). SPP funkcijas plānots nodot LM un Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, savukārt TPC funkcijas plānots nodot valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari"", Latvijas Neredzīgo biedrībai un Latvijas Nedzirdīgo savienībai.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.