darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Rosina uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju situāciju | 26.02.2008.

26.02.2008. Lai pieaugošās inflācijas apstākļos uzlabotu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju situāciju, Labklājības ministrijas (LM) vadītā starpministriju darba grupa izstrādājusi koncepciju par nodokļu, nodevu un citu maksājumu atvieglojumu sistēmas pilnveidošanu. Koncepcija šobrīd iesniegta izskatīšanai valdībā.

Koncepcijas mērķis ir identificēt nodokļus, nodevas un citus maksājumus, uz kuriem attiecināmi atvieglojumi pēc vienotiem kritērijiem, kas vērsti uz sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju pamatvajadzību apmierināšanu un integrāciju sabiedrībā.

Iepriekšminētie kritēriji kalpotu kā vadlīnijas visiem tiesību aktu izstrādātājiem, tādējādi izveidojot vienotu pieeju atvieglojumu noteikšanā dažādās politikas jomās. Balstoties uz tiem, koncepcijā piedāvātas vairākas iespējas, kā sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus maksimāli atbrīvot no nodevu un citiem maksājumiem, piemēram, par transportu vai par dzīvokli.

Viens no ierosinājumiem paredz līdz 2011.gadam izstrādāt jaunu, zinātniski pamatotu metodiku minimālā patēriņa sliekšņa noteikšanai, kas aizstātu patlaban izmantoto iztikas minimuma groza sastāvu. Lai to īstenotu, darba grupa rosina izveidot zinātnieku - ekspertu darba grupu. Balstoties uz noteikto minimālā patēriņa slieksni, varētu izstrādāt atbilstošu atvieglojumu sistēmu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Šāda rīcība nepieciešama, jo šobrīd valstī nav noteikts vienots iztikas minimums, turklāt pēc konsultācijām ar Ekonomikas ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes speciālistiem, kā arī iepazīstoties ar ārvalstu pieredzi, tika secināts, ka minimālā patēriņa sliekšņa izstrādei vajadzīgas specifiskas zināšanas vairākās jomās. Tāpēc, lai to paveiktu, šim mērķim plānots paredzēt 96 tūkst. latus. Taču par finansējuma piešķiršanu un to, kas būs atbildīgs par jaunās metodikas izstrādi, lems valdība.

Tāpat koncepcijā apskatīta iespēja tūlīt pilnveidot atvieglojumu sistēmu, kas balstītos uz patlaban spēkā esošajiem tiesību aktiem trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojoša cilvēka statusa noteikšanai. 

Lai to īstenotu, nozaru ministrijas un to padotības iestādes varētu trūcīgos iedzīvotājus pilnībā atbrīvot no nodevām un citiem maksājumiem, bet maznodrošinātajiem piešķirt atvieglojumus 50% apmērā. Paralēli atvieglojumu noteikšanai tiktu izstrādāta jauna metodika minimālā patēriņa sliekšņa noteikšanai. Līdz ar to pēc 2011.gada arī atvieglojumu sistēma būtu saskaņota ar jauno minimālo patēriņa slieksni.

Papildus iepriekšminētajam, visi koncepcijā iekļautie varianti paredz noteikt vienotu kārtību, kādā nosaka maznodrošināta cilvēka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kā arī atbilstību maznodrošināta cilvēka statusam. Šobrīd tiesību akti paredz, ka pašvaldības to var noteikt atšķirīgi.

Koncepciju izstrādāja LM vadītā darba grupa, kura tika izveidota pēc Ministru prezidenta rīkojuma. Tajā piedalījās pārstāvji no Labklājības, Finanšu, Bērnu un ģimenes lietu, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes, Tieslietu un Veselības ministrijām.

Informāciju sagatavoja:

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv 

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv