Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pilnveidota valsts līdzekļu atgūšana par ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem cilvēkiem sniegtajiem pakalpojumiem | 30.06.2009.

Lai pilnveidotu valsts budžeta līdzekļu atgūšanu no apdrošināšanas sabiedrībām par ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem cilvēkiem izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, sniegtajiem sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, tehnisko palīglīdzekļu iegādi un pielāgošanu, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

LM izstrādātie grozījumi „Noteikumos par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas" šodien, 30.jūnijā, apstiprināti valdībā.

Turpmāk Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veiks valsts budžeta līdzekļu atgūšanu par ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem cilvēkiem sniegtajiem sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī transporta līdzekļu pielāgošanas izmaksām cilvēkiem, kuri ieguvuši invaliditāti. Līdz šim par to bija atbildīga Sociālo pakalpojumu pārvalde (SPP).

Tāpat Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informāciju par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros ir cietuši cilvēki, sniegs Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai (VOAVA), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai, SIVA un līdz š.g. 31.augustam Tehnisko palīglīdzekļu centram (TPC). No š.g. 1.septembra TPC funkcijas pārņems „Nacionālās rehabilitācijas centrs „Vaivari"". Tas notiks atbilstoši savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par informācijas apmaiņu, nevis nosūtot izziņas, kā tas bija līdz šim.

Šāda rīcība nepieciešama, lai nodrošinātu operatīvāku informācijas iegūšanu par ceļu satiksmes negadījumos cietušajām personām. Līdz šim minētā informācija no Valsts policijas tika saņemta nepilnā apjomā un neregulāri.          

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.