darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Izmaiņas sociālajā jomā no 2009.gada 1.jūlija | 01.07.2009.

No šī gada 1.jūlija stājas spēkā vairākas būtiskas izmaiņas sociālajā jomā.

 Pabalsti:

Ø slimības pabalsta izmaksas ilgums samazināsies no 52 līdz 26 nedēļām, ja persona slimo nepārtraukti. Savukārt, ja slimo ar pārtraukumiem - uz laiku ne ilgāku kā 52 nedēļas trīs gadu periodā. Pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu, slimības pabalsta izmaksas periodu varēs pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 52 kalendārajām nedēļām. Minētās izmaiņas attieksies uz tiem cilvēkiem, kuri saslims pēc tam, kad stāsies spēkā grozījumi likumā.

Ø bezdarbnieka pabalstu izmaksās 9 mēnešus. Par pagarinātā perioda mēnešiem (pēc 1.jūlija) bezdarbnieka pabalsts būs konstanta summa - 45 lati mēnesī. Pagarinātajā periodā 45 latus mēnesī saņems tie bezdarbnieki, kuriem:

-  darba stāžs ir no 1 līdz 9 gadiem. Šie bezdarbnieki pabalstu 45 latu apmērā saņems pēdējos piecus mēnešus;

- darba stāžs ir no 10 līdz 19 gadiem. Šie bezdarbnieki pabalstu 45 latu apmērā saņems pēdējos trīs mēnešus.

Ø samazināts periods, kurā jābūt veiktām iemaksām, lai noteiktu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu - iemaksām jābūt veiktām 9 mēnešus 12 mēnešu periodā (līdz šim - 12 mēnešus 18 mēnešu periodā).

Ø No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim ģimenes valsts pabalsta apmērs par visiem bērniem būs vienāds, t.i., par katru bērnu - astoņi lati mēnesī.

Ø ģimenes valsts pabalstu izmaksās par bērnu līdz 19 gadu vecumam, ja viņš mācīsies vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē. Savukārt, par bērniem, kuri būs dzimuši pēc 2010.gada 3.maija, ģimenes valsts pabalstu piešķirs tikai no bērna viena gada vecuma.

Ø   no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 2.maijam personai, kura bērna kopšanas laikā vienlaikus strādās, vecāku pabalstu izmaksās 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Vecāki, kuri bērna kopšanas laikā atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un, līdz ar to, negūst ienākumus kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie, vecāku pabalstu saņems pašreiz noteiktajā kārtībā un apmērā, t.i., 70% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Pensija:

ØNo 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim tiek samazinātas valsts vecuma un izdienas pensijas (t.i. saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām" izmaksājamās  pensijas) par 10%, proti, no šā gada 1.jūlija vecuma un izdienas pensijas tiks izmaksātas 90% apmērā.

Ø  strādājošie (darba ņēmēji un pašnodarbinātie) vecuma un izdienas pensiju saņēmēji savu pensiju saņems 30% apmērā no aprēķinātās pensijas (vēl papildus 10% samazinājums netiks piemērots).

Invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas šie samazinājumi neskars. Tātad invalīds, kurš nav sasniedzis pensijas vecumu un saņem invaliditātes pensiju, saņems pensiju pilnā apmērā. Taču uz invalīdiem, kuri saņem vecuma pensiju, minētie pensiju izmaksas ierobežojumi attieksies.

Pensijas  70 % apmērā  netiks samazinātas tiem pensionāriem, kuri ir:

1)      zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieki;

2)      autoratlīdzības saņēmēji;

3)      fiziskās personas, kuras veic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, vai gūst ienākumus no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un ir reģistrējušās kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātājas;

4) pašvaldību deputāti, komercsabiedrību valžu, padomju locekļi, ja tie savus pienākumus veic bez atlīdzības. No 2009.gada 1.jūlija saskaņā ar izmaiņām likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu" šādas personas nav uzskatāmas par sociālajai apdrošināšanai pakļautām personām.

Šajos gadījumos pensijas tiks samazinātas tikai 10% apmērā.

Pašnodarbinātajiem svarīgi ir ievērot - par tiem mēnešiem, kuros ienākumi sasniedz vai pārsniedz MK noteikto minimālo robežu (šogad - Ls 180), viņam jābūt reģistrētam VID  un jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šajā gadījumā tiks piemērots 70 % samazinājums. 

Gadījumā, ja pašnodarbinātā ienākumi  nesasniedz minimālo apmēru un sociālās apdrošināšanas iemaksas netiek veiktas, pensijas samazinājums 70% apmērā viņam netiks piemērots. Pensija tiks samazināta 10 % apmērā.

Ø priekšlaicīgi piešķirtā vecuma pensija laika posmā līdz vispārējā pensijas vecuma sasniegšanai kopā ar piemaksu tiks izmaksāta 50% apmērā. Tās personas, kuras pensionējušās priekšlaicīgi līdz 2009.gada 30.jūnijam, līdz vispārējā pensijas vecuma sasniegšanai saņems pensiju kopā ar piemaksu 70% apmērā no aprēķinātās pensijas.

Ø Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums pensijas saņēmējiem tiek saglabāts 165 latu mēnesī (1980 latu gadā).

Ø tiek pārtraukts valsts apmaksāts pakalpojums - pensiju piegāde mājās, t.i., par piegādi būs jāmaksā 1,22 lati, kas jau automātiski tiks atvilkta no pensijas. Taču pastāv alternatīvas - atvērt kontu kredītiestādē vai pastā, un pensiju saņemt uz kontu bez maksas.

Darba devējiem

Darba devējiem no 1.jūlija būs jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestā trīs darba dienu laikā pēc tam, kad persona būs ieguvusi, mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.