Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM rosina nodrošināt darbinieku aizsardzību uzņēmumu maksātnespējas gadījumos | 03.07.2009.

Lai nodrošinātu darbinieku aizsardzību gadījumos, kad darba devējs ir kļuvis maksātnespējīgs un viņam par noteiktu laika periodu ir izveidojies parāds privātajam pensiju fondam, Labklājības ministrija (LM) piedāvā vairākus minētās problēmas risinājuma variantus.

Viens no tiem paredz darba devēja parādsaistības privātajam pensiju fondam segt no paaugstinātās uzņēmējdarbības riska valsts nodevas. Tas nozīmē, ka darba devējam, kurš veic iemaksas privātajos pensiju fondos, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu no 2011.gada plānots paaugstināt par 2 santīmiem.

Šādā gadījumā paredzēts, ka valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija" no 2011.gada 1.janvāra par darbinieku būs jāveic iemaksas privātajā pensiju fondā par trim mēnešiem, ja darba devējs to nebūs izdarījis.

Otrā gadījumā plānots, ja darba devējs nebūs veicis pensiju plānā paredzētās iemaksas, privātais pensiju fonds varēs ar darba devēju izbeigt noslēgto kolektīvās dalības līgumu. Šādā situācijā Privātais pensiju fonds mēneša laikā brīdinās darba devēju par iespējamo līguma laušanu, kā arī informēs darbiniekus par esošo situāciju. Ja darba devējs mēneša laikā pēc brīdinājuma saņemšanas nesamaksās parādu par attiecīgo periodu, pensiju fondam varētu būt tiesības izbeigt minēto līgumu, brīdinot par to darbiniekus.

Savukārt trešajā risinājumā plānots uzdot Privātajiem pensiju fondiem pienākumu veidot kopīgus vai atsevišķus rezerves fondus, kuros varētu iesaistīt noteiktu procentu no veiktajām iemaksām.

Iepriekšminētie risinājumi iekļauti LM izstrādātajā koncepcijā Par risinājumiem situācijās, kad uzņēmumam maksātnespējas gadījumā ir parāds pret privāto pensiju fondu, kas vakar, 3.jūlijā, izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē. Koncepcija vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāpieņem valdībā.

Atgādinām, ka Latvijas pensiju sistēmas 3.līmenis jeb privātā brīvprātīgā pensiju shēma dod cilvēkam iespēju brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai pensijai. Tāpat darba devējam ir tiesības veidot privātos pensiju fondus un veikt tajos iemaksas par saviem darbiniekiem. Minētos uzkrājumus pārvalda privātie pensiju fondi. 

Pēc Labklājības ministrijas rīcībā esošās informācijas 2008.gadā Privātajos pensiju fondos iemaksas veica 506 uzņēmumi par 38,4 tūkst. darbiniekiem. Vidējā iemaksu summa - 26 Ls mēnesī par vienu darbinieku.           

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.