Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Uldis Augulis Zviedrijā diskutēs par nodarbinātību | 06.07.2009.

Labklājības ministrs Uldis Augulis rīt, 7.jūlijā, dosies uz Jenčēpingu, Zviedrijā, lai piedalītos Eiropas Savienības (ES) nodarbinātības un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē.

Sanāksmes mērķis ir ES dalībvalstu ministru viedokļu un pieredzes apmaiņa par īstenotajiem pasākumiem, lai veicinātu nodarbinātību un pilnībā izmantotu pieejamā darbaspēka potenciālu, ņemot vērā gan pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļus, gan arī ES ilgtermiņa mērķus. 

Neformālās sanāksmes ietvaros paralēli notiks trīs sesijas par šādiem tematiem:

1) finanšu un ekonomiskās krīzes ietekmes risināšana, sekmējot pieeju nodarbinātībai;

2) pieejas nodarbinātībai sekmēšana ar efektīvām darba tirgus reformām;

3) pieejas nodarbinātībai sekmēšana ar aktīvu sociālās drošības politiku.

Paužot viedokli par pieejas uzlabošanu nodarbinātībai un darba tirgum, labklājības ministrs uzsver, ka Latvijā tiek īstenoti šādi četri nodarbinātības pasākumi - apmācības, subsidētās darba vietas visnelabvēlīgākajā situācijā esošiem bezdarbniekiem, algotie pagaidu darbi, kā arī pasākumi, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanu.

Tomēr, ņemot vērā krīzes ietekmi, kas ir parādījusi pašreizējo sociālās drošības tīklu nepietiekamību, U.Augulis norāda, ka pašreiz Latvijā plānots ieviest pasākumus, kas vērsti uz sociālās drošības tīklu stiprināšanu, tajā skaitā - izvēršot sabiedriskos darbus, to īstenošanas mehānismam izmantojot valstu pieredzi, kurās ir līdzīgi sociālekonomiskie apstākļi.

Tāpat pašreiz tiek izstrādāta programma, kuras mērķis ir sniegt atbalstu prasmju paaugstināšanai tiem cilvēkiem, kuri darba devēja ekonomiskās aktivitātes pārejošas samazināšanās dēļ strādā saīsinātu darba laiku. Šādā gadījumā apmācību vajadzībām plānots piešķirt arī nelielu stipendiju. Latvija pašreiz ir izvēlējusies pieeju, kas centrā liek centienus samazināt personas individuālo bezdarba risku. Šādu apmācību rezultātā palielināsies prasmes, kuras vēlāk varēs izmantot, arī ja minētā darba vieta ekonomiskās krīzes apstākļos tomēr tiks samazināta.

Vienlaikus ministrs uzsver, ka vēl arvien tiek turpināti pasākumi, kas vērsti uz bezdarbnieku un darba meklētāju prasmju un iemaņu paaugstināšanu un visnelabvēlīgākajā situācijā darba tirgū esošo personu atbalstīšanu.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.